26,2000 zł
-2,96% -0,8000 zł
ERG SA (ERG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ERG_SA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_Opinia_z_badania_SF_ERG_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_ERG_SA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_ERG_SA_dotyczaca_firmy_audytorskiej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_do_jednostkowego_Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_Zarzadu_dzialalnosci_Spolki_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_w_sprawie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 84 928 88 160 19 743 20 661
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 732 -104 403 -24
III. Zysk/strata brutto 1 280 -568 298 -133
IV. Zysk/strata netto 676 -674 157 -158
V. Całkowite dochody ogółem 678 -683 158 -160
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 605 4 290 1 535 1 005
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 955 -5 091 -687 -1 193
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 305 2 258 -768 529
IX. Przepływy pieniężne netto razem 345 1 457 80 341
X. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł/ EUR] 0,88 -0,88 0,20 -0,21
XI. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 69 427 70 388 16 303 16 369
XIII. Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy] 32 661 34 299 7 670 7 977
XIV. Zobowiązania długoterminowe 9 464 10 034 2 222 2 333
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 23 197 24 265 5 447 5 643
XVI. Kapitał własny 36 766 36 089 8 634 8 393
XVII. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 114 4 074
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy.pdfList do Akcjonariuszy.pdf List do Akcjonariuszy
Sprawozdanie Finansowe ERG SA 2019.pdfSprawozdanie Finansowe ERG SA 2019.pdf Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG SA 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ERG SA 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie z Opinią z badania SF ERG SA.pdfSprawozdanie z Opinią z badania SF ERG SA.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w ERG SA 2019.pdfOświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w ERG SA 2019.pdf Oświadczenie o Ładzie Korporacyjnym
Informacja Zarządu ERG SA dotycząca firmy audytorskiej 2019.pdfInformacja Zarządu ERG SA dotycząca firmy audytorskiej 2019.pdf Informacja Zarządu
Ocena Rady Nadzorczej ERG SA do jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu dzialalności Spółki 2019.pdfOcena Rady Nadzorczej ERG SA do jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu dzialalności Spółki 2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej
Oświadczenie Rady Nadzorczej ERG SA w sprawie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu 2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ERG SA w sprawie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2020-03-26 Tomasz Gwizda Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Anna Szafarczyk-Kasicka Główna Księgowa/ASK-Finance Sp. z o.o.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.