5,8500 zł
3,54% 0,2000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EMC_e_sprawozdanie_3Q2019.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC_Sprawozdanie_finansowe_III_kw.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC_Sprawozdanie_finansowe_III_kw.pdf.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
(dane przekształcone) (dane przekształcone)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 277 203 247 719 64 337 58 239
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (949) (5 265) (220) (1 238)
III. Zysk (strata) brutto (5 391) (9 164) (1 251) (2 154)
IV. Zysk (strata) netto (7 025) (10 771) (1 630) (2 532)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 531 (6 300) 2 908 (1 481)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 057) (10 770) (1 174) (2 532)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 132) 11 508 (1 191) 2 706
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 342 (5 562) 543 (1 308)
IX. Średnioważona liczba akcji (szt.) 13 285 346 13 285 346 13 285 346 13 285 346
X. Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/ EUR (0,5288) (0,8107) (0,1227) (0,1906)
XI. EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 14 040 6 633 3 259 1 559
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
(dane przekształcone) (dane przekształcone)
XII. Aktywa razem 314 894 287 672 71 999 66 900
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 210 444 176 199 48 117 40 976
XIV. Zobowiązania długoterminowe 130 234 97 779 29 777 22 739
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 80 210 78 420 18 339 18 237
XVI. Kapitał własny 104 450 111 473 23 882 25 924
XVII. Kapitał podstawowy 53 141 53 141 12 150 12 358
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 7,8620 8,3907 1,7976 1,9513


ŚREDNIE KURSY
WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO USTALANE PRZEZ NBP


kurs średni w okresie 01.01.2019 - 30.09.2019 1 EUR = 4,3086 PLNkurs
średni w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 1 EUR = 4,2669 PLNkurs
średni w okresie 01.01.2018 - 30.09.2018 1 EUR = 4,2535 PLN

kurs na koniec okresu 30.09.2019 1 EUR = 4,3736 PLN kurs na koniec
okresu 31.12.2018 1 EUR = 4,3000 PLN kurs na koniec okresu 30.09.2018
1 EUR = 4,2714 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
EMC e sprawozdanie 3Q2019.xmlEMC e sprawozdanie 3Q2019.xml e-sprawozdanie
Grupa EMC Sprawozdanie_finansowe III kw.PDFGrupa EMC Sprawozdanie_finansowe III kw.PDF KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny
ORAZ KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA - w formacie pdf
Grupa EMC Sprawozdanie_finansowe III kw.pdf.xmlGrupa EMC Sprawozdanie_finansowe III kw.pdf.xml KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny
ORAZ KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA - w formacie xml

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2019-11-29 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2019-11-29 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.