Dotacja z RPO na otwarcie warsztatu samochodowego

Jak powszechnie wiadomo kryzys gospodarczy na całym świecie bardzo mocno dotknął szeroko rozumianą branżę motoryzacyjną. Badania jednak pokazują, że ponad połowa warsztatów nie notuje jak do tej pory spadków obrotów. Może to być świetny biznes. Tym bardziej, że w pomocą przedsiębiorcy mogą przyjść fundusze europejskie. Środki na ten cel można pozyskać m.in. z Działania 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości".

Dotacje dla mechaników

Każde województwo ma swój własny Regionalny Program Operacyjny, za pomocą którego możliwe jest otrzymanie dotacji przeznaczonej na modernizację bądź uruchomienie warsztatu samochodowego. Dla przykładu będziemy posługiwać się województwem mazowieckim. W ramach RPO Województwa Mazowieckiego, a konkretnie z puli środków Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości, przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na nowe inwestycje związane z utworzeniem warsztatu samochodowego (lub rozbudową już  istniejącego).

W przypadku warsztatu samochodowego może wystąpić dotacja na:

  • zakup urządzeń niezbędnych w warsztacie,
  • zakup budynku będącego miejscem prowadzenia warsztatu,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych, np. licencji,
  • dywersyfikacje produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów,
  • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Ponieważ dotacje są przeznaczone dla mechaników, działalność gospodarcza musi być już założona. Wartość takiego projektu (czyli suma wszystkich wydatków) powinna wynosić powyżej 300 tys. zł, jeśli spełnione są równocześnie trzy warunki:

  • firma prowadząca warsztat samochodowy będzie mikroprzedsiębiorstwem (czyli takim, które zatrudnia poniżej 10 osób i którego obrót roczny nie przekracza 2 mln euro),
  • warsztat będzie się znajdywał na wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców,
  • w ramach warsztatu będą utworzone nowe miejsca pracy.

Jeżeli któryś z tych trzech warunków nie jest spełniony, wartość projektu może wynosić zarówno poniżej jak i powyżej 300 tys. zł (minimum jest nieokreślone).

Poziom dofinansowania do warsztatu samochodowego jest uzależniony również od miejsca realizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa. Na przykład, jeśli projekt jest realizowany przez mikroprzedsiębiorcę na terenie województwa mazowieckiego poza Warszawą, poziom dofinansowania z programu może wynieść do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych (czyli wydatków w ramach projektu, które kwalifikują się do dofinansowania, np. na zakup urządzeń), jeśli na terenie Warszawy – do 50 proc. Zmienić się to ma od 01 stycznia 2011 r., kiedy to w całym  wojewódzwie mazowieckim – maksymalna wartośc dofinansowania będzie wynosiła 50 proc.). W pozostałych województwach maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 60 proc. lub 70 proc.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Tahar

Ostatnio usłyszałem o firmie VAG TECH, która oferuje wyposażenie do warsztatów. Co sądzicie o tym sprzęcie?

! Odpowiedz
2 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 ~Zenon

Sam zainwestuj min. 300 tys. w mieścinie liczącej 5 tyś. mieszkańców , rozwaliło mnie.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne