REKLAMA

Co to jest rachunek Escrow i komu się może przydać?

2017-04-17 10:35
publikacja
2017-04-17 10:35
fot. Stężycki Kuba / FORUM

Rachunek Ecrow to szczególny rodzaj rachunku używanego do rozliczeń pieniężnych. Zabezpiecza środki finansowe w transakcji pomiędzy sprzedającym a kupującym, co jest szczególnie ważne tam, gdzie strony nie mają do siebie zaufania i chcą ograniczyć ryzyko. Dzięki temu mają gwarancję, że umowa między nimi zostanie zrealizowana terminowo i zgodnie z ustalonymi warunkami.

Jak przebiega transakcja?

Utworzenie rachunku zastrzeżonego odbywa się poprzez zawarcie odpowiedniej umowy
z bankiem. Kupujący produkty bądź usługi wpłaca środki na konto, po czym są one blokowane przez bank, aby uniemożliwić kupującemu oraz sprzedającemu ich wydatkowanie niezgodnie z warunkami określonym w umowie. Jeżeli warunki zostaną spełnione, a do banku wpłynie dokument potwierdzający ich realizację, np. faktura i potwierdzenie odbioru, środki z rachunku powierniczego są przelewane przez bank na rachunek podmiotu sprzedającego produkty lub usługi. Banki oferują dwa rodzaje rachunków Escrow:

  1. rachunek powierniczy,
  2. rachunek zastrzeżony.

Rachunek powierniczy pod względem prawnym cechuje się przewagą nad rachunkiem zastrzeżonym. Środki zdeponowane na tym rachunku nie podlegają zajęciom komorniczym oraz, w przypadku śmierci posiadacza rachunku bądź bankructwa jego firmy, nie wchodzą w skład masy spadkowej i upadłościowej.

Rachunek zastrzeżony posiada elastyczniejszą konstrukcję oraz w przeciwieństwie do powierniczego nie ogranicza stron umowy rachunku jedynie do banku oraz powiernika (sprzedającego).

Kiedy stosowany jest rachunek Escrow?

Rachunek Escrow nie jest zarezerwowany tylko dla firm. Mogą z niego skorzystać również osoby indywidualne. Jest on korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą zapewnić sobie oraz swoim partnerom bezpieczeństwo rozliczenia transakcji oraz zyskać niezależne zabezpieczenie interesów przed możliwym zagrożeniem w postaci niewywiązania się którejkolwiek ze stron z warunków umowy.

W przypadku osób fizycznych traktowany jest jako zabezpieczenie transakcji handlowej i ma swoje zastosowanie kiedy osoba dokonuje transakcji na odległość. Przykładem mogą być zakupy przez internet. Ubezpieczenie transakcji stosuje się również w przypadku, gdy transakcja jest tak złożona, że niemożliwa jest szybka weryfikacja jej wypełnienia. Dotyczy to także sytuacji, kiedy realizacja umowy rozłożona jest w czasie.

Otwarcie rachunku zastrzeżonego powinna przede wszystkim rozważyć firma, która wykonuje więcej transakcji. Dokonując operacji z rachunku Escrow, firma ogranicza ryzyko towarzyszące niestandardowym transakcjom, w ten sposób zwiększając bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W przypadku otwarcia rachunku powierniczego, środki są zabezpieczone przed zajęciami komorniczymi i innymi organami egzekucyjnymi. Istotnym aspektem jest również indywidualny charakter umowy, dzięki któremu firma ma możliwość dostosowania warunków umowy do preferowanego rodzaju transakcji i potrzeb swojego klienta.

Rachunek Escrow przydaje się szczególnie w sytuacjach gdy firma dokonuje fuzji lub przejęcia innego przedsiębiorstwa, kupuje lub sprzedaje udziały, akcje czy nieruchomości. Także w sytuacjach gdy firma chce zrealizować zapłatę, która wynika z kontraktów handlowych czy zapłacić za dostawę towaru lub zrealizowaną usługę (zwłaszcza tych dóbr, które są wytwarzane na zamówienie indywidualne) rachunek Escrow jest przydatny. Jest on szczególnie polecany pośrednikom, którzy operują w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, deweloperom, firmom podwykonawczym oraz podmiotom, które zajmują się działalnością handlową.

Xchanger.pl

Źródło:
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (2)

dodaj komentarz
e-powiernik
W biznesie zawsze jest ryzyko , rozsądny przedsiębiorca zawsze jednak dąży do jego minimalizacji, przekonaliśmy się o tym także na własnej skórze podczas wdrożeń IT, dlatego wychodząc na przeciw wszystkim, którzy chcą minimalizować ryzyko zostania oszukanym przez nieuczciwego kontrahenta polecam stronę e-powiernik.W biznesie zawsze jest ryzyko , rozsądny przedsiębiorca zawsze jednak dąży do jego minimalizacji, przekonaliśmy się o tym także na własnej skórze podczas wdrożeń IT, dlatego wychodząc na przeciw wszystkim, którzy chcą minimalizować ryzyko zostania oszukanym przez nieuczciwego kontrahenta polecam stronę e-powiernik.pl na której funkcjonuje już wersja beta systemu - zarejestruj się i dowiedz się jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem
~Prawnik
Bardzo ważny temat. Szkoda, ze w Polsce ta instytucja nie jest rozpowszechniona. W większość stosują ją korpor prawnicy aby zabezpiecza korpo kredyty.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki