Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Zdjęcie Monika Dekrewicz
Monika Dekrewicz
analityk Bankier.pl


Lokata Facto w BFF Banking Group – informacje podstawowe

Lokata Facto to jedyny depozyt dostępny w BFF Banking Group – banku, który wkroczył na polski rynek we wrześniu 2019 r. Środki wpłacone na lokaty w tym banku są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów, czyli Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Zakres ochrony jest taki sam jak w przypadku BFG. Fundusz zapewnia każdemu deponentowi pokrycie środków do równowartości 100 000 euro.

Jak założyć Lokatę Facto?

Lokatę Facto można założyć wyłącznie przez internet. W tym celu należy wybrać na stronie banku odpowiednią zakładkę dotyczącą Lokaty Facto oraz kliknąć w button „Załóż lokatę”. Obecni klienci banku mogą się zalogować na swój profil, natomiast osoby, które jeszcze nie korzystały z oferty banku, muszą wypełnić i wysłać wniosek o lokatę.

We wniosku należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe). Na dalszych etapach składania wniosku wymagany będzie skan lub zdjęcie dowodu tożsamości oraz numer rachunku bankowego, z którego pochodzić będą środki. Wymagany jest także pełny dostęp do skrzynki email oraz telefonu komórkowego – bank wyśle na nie jednorazowe hasła. Lokata Facto jest otwierana razem z oprocentowanym rachunkiem depozytowym.

Kwota minimalna i kwota maksymalna lokaty w BFF Banking Group

Minimalna kwota, którą można wpłacić na Lokatę Facto, to 5000 zł. Bank nie ogranicza wysokości wkładów kwotą maksymalną, jednak nie oznacza to, że zainteresowany może wpłacić do banku dowolną kwotę. W tabeli oprocentowania można znaleźć informację o maksymalnej sumie środków utrzymywanych na rachunkach w BFF Banking Group, która wynosi 12 000 000 zł

Lokata Facto – oprocentowanie

W BFF Banking Group można założyć lokatę zarówno krótkoterminową, jak i depozyt na kilka lat. 

Oprocentowanie Lokaty Facto jest stałe i dotyczy depozytów w PLN. Bank nie posiada w ofercie lokat walutowych.

Lokata Facto w BFF Banking Group – oprocentowanie

Okres

Oprocentowanie [p.a.]

1 miesiąc

5,25 proc.

3 miesiące

6,00 proc.

6 miesięcy

6,00 proc.

9 miesięcy

5,25 proc.

12 miesięcy

5,25 proc.

18 miesięcy

4,50 proc.

24 miesiące

4,50 proc.

36 miesięcy

4,00 proc.

48 miesięcy

3,50 proc.

60 miesięcy

3,50 proc.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabeli oprocentowania produktów depozytowych BFF Banking Group

Czy jest możliwość odnowienia Lokaty Facto?

Lokata Facto jest nieodnawialna i nie ma możliwości zmiany jej charakteru poprzez wydanie odpowiedniej dyspozycji w momencie założenia lokaty lub w trakcie jej trwania. Po upływie okresu wynikającego z umowy z bankiem środki wraz z narosłym zyskiem trafiają na rachunek depozytowy klienta. Deponent może ponownie ulokować środki na Lokacie Facto na ten sam okres lub inny. Lokata Facto nie posiada warunku posiadania statusu nowego klienta lub wpłaty nowych środków, dlatego stawka prezentowana w tabeli oprocentowania jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Lokata Facto w BFF Banking Group – informacje dodatkowe

Lokaty zerwane przed terminem zapadalności mają stawkę obniżaną do 0 proc. w skali roku.

Zalety Lokaty Facto:

  • oferta dla wszystkich klientów,
  • brak możliwości wyboru lokaty odnawialnej,
  • stała stawka procentowa niewrażliwa na wahania stóp procentowych na rynku,
  • brak opłat.

Wady Lokaty Facto:

  • wysoka kwota minimalna lokaty,
  • konieczność posiadania rachunku depozytowego,
  • dostępna tylko online.