203,0000 zł
0,50% 1,0000 zł
Comarch SA (CMR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_1_2019_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_1_2019_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_1_2019_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_PSr_1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_PSr_1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_finansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 666 488 604 008 155 430 142 473
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 46 157 34 999 10 764 8 256
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 46 103 11 424 10 752 2 695
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 27 179 4 300 6 338 1 014
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 485 -6 224 16 204 -1 468
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 213 -44 764 -3 548 -10 559
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 817 7 164 -6 487 1 690
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 26 455 -43 824 6 169 -10 337
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 3,34 0,53 0,78 0,13
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 3,34 0,53 0,78 0,13
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 447 398 418 568 104 336 98 732
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 267 27 890 4 027 6 579
XIV. Zysk (strata) brutto 48 113 10 467 11 220 2 469
XV. Zysk (strata) netto 44 480 8 984 10 373 2 119
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 928 -22 529 3 015 -5 314
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 137 -28 790 3 996 -6 791
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 369 17 355 -5 217 4 094
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem 7 696 -33 964 1 795 -8 011
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,47 3,77 2,44 0,89
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 10,47 3,77 2,44 0,89
XXIII. KAPITAŁY 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 871 941 858 146 205 066 199 569
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 865 004 834 190 203 435 193 998


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01-30.06.2019 r.: 4,2880


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01-30.06.2018 r.: 4,2395


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 30.06.2019 r.: 4,252


31.12.2018 r.: 4,3


Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 6 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr 1 2019 jednostkowy.pdfPSr 1 2019 jednostkowy.pdf Sprawozdanie jednostkowe Comarch SA za I półrocze 2019
PSr 1 2019 skonsolidowany.pdfPSr 1 2019 skonsolidowany.pdf Sprawozdanie skonsolidowane SA za I półrocze 2019
PSr 1 2019 Sprawozdanie Zarządu.pdfPSr 1 2019 Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu Comarch SA z działalności w I półroczu 2019
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PSr 1 2019.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PSr 1 2019.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PSr 1 2019.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PSr 1 2019.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-30 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2019-08-30 Maria Smolińska Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.