REKLAMA

CARLSON: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zwołanie NWZ oraz projekty uchwał | Summoning the Extraordinary Shareholders Meeting and draft Resolutions

2021-11-08 21:13
publikacja
2021-11-08 21:13
Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 , 402 (1) i 402 (2) k.s.h. zwołuje na dzień 7 grudnia 2021 roku o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki https://carlsonvc.com/relacje-inwestorskie/ w zakładce "Walne Zgromadzenie”.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter the Issuer, Company) acting pursuant to Article 399 Paragraph 1, 402 (1) and 402 (2) of the Code of Commercial Companies hereby summons the Extraordinary Shareholders Meeting to be held on December 7, 2021 at 12:00, in Warsaw, in the Notarial Office of Piotr Pełczyński, Al. Niepodległości 217 suite 7, 02-087 Warsaw.
The content of the announcement regarding summoning the Extraordinary Shareholders Meeting and draft resolutions along with documents are appended to this report.
Documentation available with the Extraordinary General Meeting has been made available on the company's website https://carlsonvc.com/en/investor-relations/ in the "General Meetings" tab.
Legal basis: Paragraph 4 Section 2 Points 1) and 3) of Exhibit no. 3 to the Rules of the Alternative Trading System "Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market".
Załączniki
20211108_211309_0000137284_0000135871.pdf
20211108_211309_0000137284_0000135872.pdf
20211108_211309_0000137284_0000135873.pdf
20211108_211309_0000137284_0000135874.pdf
20211108_211309_0000137284_0000135875.pdf
20211108_211309_0000137284_0000135876.pdf
20211108_211309_0000137284_0000135877.pdf
20211108_211309_0000137284_0000135878.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki