REKLAMA

Bank centralny po węgiersku

Michał Żuławiński2015-08-05 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2015-08-05 06:00
Bank centralny po węgiersku
Bank centralny po węgiersku

W ostatnich latach Węgry stały się jednym z najwnikliwiej obserwowanych krajów przez polskich polityków, komentatorów i opinię publiczną. Warto więc wspomnieć, że nad Balatonem ciekawe rzeczy dzieją się nie tylko w rządzie i parlamencie, lecz także w banku centralnym. Tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że po wyborach i do NBP mogą przeniknąć rozwiązania rodem z Budapesztu.

I. Sztuka

W ostatnich latach banki centralne na całym świecie na potęgę skupowały rozmaite aktywa. „Władcy pieniądza” skupowali obligacje, udziały w funduszach czy nawet akcje pojedynczych spółek. W tej zakupowej rewolucji krok dalej poszedł Narodowy Bank Węgier, który od kilkunastu miesięcy aktywnie działa na rynku sztuki.

W styczniu 2014 r. zainaugurowany został specjalny program (Értéktár programme), w ramach którego bank centralny skupuje dzieła sztuki istotne dla węgierskiej kultury. Na cel ten do 2018 r. przeznaczonych ma zostać 100 mln euro (30 mld forintów). Ostatnim zakupem banku była kolekcja obrazów należąca do Istvána Kövesiego, znanego kolekcjonera sztuki (i rzeźnika). Wcześniej MNB dokonał swojego największego zakupu na rynku sztuki - za 4,5 mld forintów węgierskie władze monetarne nabyły obraz Tycjana „Madonna z Dzieciątkiem i św. Paweł”.

Tycjan, Madonna z Dzieciątkiem i św. Paweł
Tycjan, Madonna z Dzieciątkiem i św. Paweł (MNB)

Dzieło

Data powstania

Cena PLN

Tycjan, Madonna z Dzieciątkiem i św. Paweł

ok. 1540 r.

60 565 500 zł

Mihály Munkacsy, Chrystus przed Piłatem

1881 r.

21 561 990 zł

Dezso Orban, Akt (Reclining Nude)

1911 r.

874 835 zł

Laszlo Moholy-Nagy, kolekcja obrazów i dokumentów

672 950 zł

Lajos Gulacsy, Mulat i biała wyrzeźbiona kobieta

1912 r.

565 278 zł

Janos Vaszary, Chrześcijaństwo

1924 r.

538 360 zł

Kolekcja srebrnych talarów wybitych w Transylwanii

XIV-XVII w.

14 804 900 zł

Kolekcja obrazów Istvana Kovesiego

1870-1970 r.

10 699 905 zł

Wsparcie muzeum-skansenu Szenderte

4 037 700 zł

Kolekcja broni do muzeum na zamku w Egerze

XV-XIX w.

794 081 zł

Kolekcja prac Gabora Bachmana

740 245 zł

Julia Klaniczay i Gryorgy Galantai - kolekcja prac

1965-1991 r.

1 211 310 zł

SUMA

117 067 054 zł

Źródło: MNB. Ceny w PLN wg kursu NBP z 04.08.2015

W marcu tego roku MNB wyłożył 5,7 mln dolarów za należący do Canada Art. Gallery w Hamilton obraz „Chrystus przed Piłatem” pędzla węgierskiego malarza Mihala Munkacsy’ego. Cena budziła kontrowersje, jednak niewykluczone, że zadecydowały względy wizerunkowe – w 2014 r. nie udało się dopiąć transakcji, wobec czego dzieło zniknęło z muzeum w Debreczenie i wróciło do Kanady. Dzień, w którym obraz opuszczał Węgry, Fundacja Munkacsy’ego nazwała „czarnym dniem dla kultury”.

Kupno „Chrystusa przed Piłatem” otworzyło drzwi do skompletowania całej trylogii pasyjnej XIX-wiecznego artysty. Drugi z trzech obrazów - “Ecce homo” - w węgierskich rękach był od lat, więc teraz celem numer jeden dla MNB jest zakup „Golgoty”. Właścicielem obrazu jest Imre Pakh, amerykański kolekcjoner węgierskiego pochodzenia (urodził się w Mukaczewie – dziś zakarpacka Ukraina – czyli tam, gdzie sam Munkacsy), który zażądał zań 9 mln dolarów. Negocjacje utknęły w martwym punkcie, ponieważ MNB skłonny jest wydać tylko 6 mln.

Zabytkowa broń z kolekcji zakupionej przez MNB
Zabytkowa broń z kolekcji zakupionej przez MNB  

Nie wszystkim Węgrom odpowiada wejście przez bank centralny w rolę marszanda. Jednym z najzagorzalszych krytyków tego aspektu działalności MNB jest Peter Rona, były członek rady nadzorczej banku.

- Kupowanie obrazów nie jest zadaniem banku centralnego. Obrazy może kupować ministerstwo kultury czy finansowane z budżetu galerie sztuki. Kiedy bank centralny kupuje obraz, to pieniądze na ten cel nie pochodzą z budżetu, lecz są rezultatem prowadzenia określonej polityki monetarnej, a mieszania jej z polityką fiskalną zabrania europejskie prawo – powiedział niedawno Rona portalowi mno.hu.

Co ciekawe, ta i podobne wypowiedzi ze strony Petera Rony spotkały się z oficjalną odpowiedzią samego MNB, co nie jest częstą praktyką krytykowanym powszechnie i na całym świecie bankom centralnym.

II. Polityka monetarna

Po ubiegłotygodniowej decyzji Narodowego Banku Węgier (cięcie o 15 punktów procentowych do poziomu 1,35%), stopy procentowe nad Wisłą ponownie są wyższe niż nad Balatonem. Po raz ostatni taka sytuacja wystąpiła w ubiegłym roku i trwała od końca maja do początku października.

Referencyjna stopa procentowa w Polsce i na Węgrzech
Referencyjna stopa procentowa w Polsce i na Węgrzech (NBP/MNB)

Podobnie jak w przypadku NBP, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że węgierski bank centralny zakończył cykl obniżek. Dodatkowo zarówno Marek Belka, jak i Gyorgy Matolcsy, jak jeden mąż zapewniali na konferencjach prasowych, że „niskie stopy utrzymane zostaną bardzo długo”. Oznacza to, że jeżeli nie stanie się nic nadzwyczajnego, to będziemy musieli przyzwyczaić się do tego, że na Węgrzech stopy są niższe niż w Polsce.

Komentując jeszcze ubiegłoroczne cięcia, które odwróciły tę sytuację, „Financial Times” przypominał, że dla wielu inwestorów przez lata nie do pomyślenia było, aby bardziej stabilna pod względem politycznym i ekonomicznym Polska miała wyższe stopy od bardziej ryzykownych Węgier. Jeszcze przy stopach MNB na poziomie 2,4% Międzynarodowy Fundusz Walutowy radził Węgrom, aby zaniechały dalszych obniżek, a to ze względu na „ryzyko walutowe związane z długiem denominowanym w walutach obcych”.

Węgrzy, którzy z MFW swego czasu mieli na pieńku, rad Funduszu nie posłuchali i kolejne cięcia argumentowali reakcją na deflację cenową, która w ubiegłym roku zawitała nad Balaton po raz pierwszy od 46 lat i – z drobną przerwą – utrzymała się do kwietnia. Co ciekawe, Fundusz - znany ze swojej awersji do deflacji - w kwietniu pośrednio przyznał Madziarom rację stwierdzając w cyklicznym komunikacie, że „polityka monetarna wspierała ożywienie”, zaznaczając, że „bank centralny powinien być gotowy do zaostrzenia polityki, jeżeli warunki nagle się zmienią”.

W tym kontekście warto wspomnieć o celu, a raczej o celach, którymi kieruje się Narodowy Bank Węgier. Nad Balatonem już 10 lat temu dokonano reformy celu inflacyjnego i zrezygnowano z przedziału tolerancji (w Polsce +/- 1% od celu 2,5%). Jak widać, osiągnięcie 3% w średnim okresie rzadko się Węgrom udawało.

Cel inflacyjny na Węgrzech
Cel inflacyjny na Węgrzech (MNB)

Źródło: MNB

Relatywnie nagły zjazd z wysokiej inflacji w rejony deflacyjne, na który w dużej mierze wpływ miały czynniki zewnętrzne (z ropą na czele) zmotywował MNB do… odwrócenia reformy. W marcu na powrót przyjęto przedział tolerancji +/- 1%, choć tym razem obyło się bez wpisywania go oficjalnie do celu inflacyjnego i poprzestano jedynie na stwierdzeniu w komunikacie.

Warto też dodać, że w przeciwieństwie do NBP, MNB teoretycznie obchodzi także coś więcej niż inflacja. Oczywiście, tak jak w innych bankach centralnych 1) stabilność cen jest na pierwszym miejscu, jednak - jeżeli jest to możliwe bez naruszania podstawowego celu – węgierski bank centralny zobowiązany jest także 2) działać na rzecz stabilności systemu finansowego oraz 3) wspierać politykę gospodarczą rządu przy użyciu dostępnych sobie narzędzi.

III. Organizacja

W październiku 2013 r. Zyta Gilowska zrezygnowała ze względów zdrowotnych z zasiadania w Radzie Polityki Pieniężnej, wobec czego prezydent Bronisław Komorowski odwołał ją i na jej miejsce powołał Jerzego Osiatyńskiego, aby Rada nadal liczyła 10 osób. Okazuje się, że na Węgrzech taki zabieg nie byłby konieczny. Tamtejsza ustawa o banku centralnym określa jedynie, że w skład Rady Monetarnej – odpowiednika RPP – wchodzić ma od 5 do 9 osób.

György Matolcsy prezesem MNB został w 2013 r. Jeżeli jego zaplecze polityczne utrzyma się przy władzy, kierować węgierskim bankiem centralnym może nawet do 2025 r. (MNB)

Podobnie jak w Polsce, większość stanowią osoby spoza zarządu banku, choć rozkład sił jest zdecydowanie inny. W RPP kierownictwo NBP reprezentuje jedynie Marek Belka, na Węgrzech o stopach decydują obecnie prezes i dwaj wiceprezesi, a także pięciu członków zewnętrznych. Przewaga liczebna członków zewnętrznych to jedyny warunek ograniczający ustalanie składu osobowego węgierskiej Rady.

Inaczej niż w Polsce rozwiązano także kwestię nadzoru nad bankiem centralnym. Nad Wisłą prezes NBP odpowiedzialny jest – kolokwialnie mówiąc - przed Bogiem i historią (można go postawić przed Trybunał Stanu), podczas gdy prezesa MNB odwołać może prezydent Węgier na wniosek premiera. Oba stanowiska łączy natomiast sześcioletnia kadencja i możliwość dwukrotnego pełnienia mandatu.

Dodatkowo, jako że węgierski bank centralny zorganizowany jest na zasadach spółki akcyjnej, prezes MNB ma nad sobą jeszcze 6-osobową radę nadzorczą oraz audytora. Przewodniczącym rady został w lipcu Ferenc Papcsak, były burmistrz jednej z dzielnic Budapesztu, jej skład dopełniło jeszcze po dwóch przedstawicieli koalicji i opozycji, zaś jako zewnętrznego audytora parlament wskazał firmę Ernst&Young.

IV. Budapeszt w Warszawie

Na węgierską politykę - w tym politykę prowadzona przez bank centralny - nie patrzylibyśmy tak wnikliwie gdyby nie sondaże, które dają Prawu i Sprawiedliwości sporą szansę na przejęcie pełni władzy po październikowych wyborach parlamentarnych.

- Widzimy też bank centralny jako aktywnego uczestnika działań podejmowanych w celu preferencyjnego kredytowania dla małych i średnich firm, na wzór LTRO realizowanego przez EBC i kilka innych banków centralnych państw europejskich – powiedziała w rozmowie z „DGP” Beata Szydło, kandydatka PiS na premiera. Jednym z owych „innych banków centralnych państw europejskich” był właśnie Narodowy Bank Węgier, który w 2012 r. zaproponował bankom komercyjnym dostęp do środków, aby te mogły rozkręcić akcję kredytową.

W podobnym tonie – i to ze szczególnym podkreśleniem wypowiadali się też politycznie eksperci gospodarczy partii – Paweł Szałamacha oraz  Zbigniew Kuźmiuk, który w sposób szczególny podkreślał atrakcyjność wariantu węgierskiego.

— Formuła węgierska jest najprostsza, a w Polsce potrzebujemy najprostszych rozwiązań, tak żeby to szybko zaskoczyło — wyjaśnia Zbigniew Kuźmiuk w rozmowie z „Pulsem Biznesu”. Co robi węgierski bank centralny? Pożycza pieniądze bankom komercyjnym pod zastaw kredytów udzielonych MŚP przez te instytucje. Pieniądze, które pożyczają węgierskie władze monetarne, nie są oprocentowane, a jedyny koszt, jaki ponoszą banki, związany jest z gwarancjami.

Pierwsze rundy „gry o NBP” rozpoczną się już niebawem, kiedy Andrzej Duda obejmie urząd prezydenta, a na dobre rozgorzeje po wyborach parlamentarnych, kiedy nowy Sejm i Senat będą musiały wraz z głową państwa przygotować się do wyboru nowych członków RPP (kadencja wszystkich poza J. Osiatyńskim upływa na początku 2016 r.) oraz prezesa NBP (M. Belka skończy kadencję w czerwcu).

Nazwisk kandydatów zapewne będzie przybywać na giełdzie, ale jeżeli w szeregach partii Jarosława Kaczyńskiego nie dojdzie do nagłego zwrotu, to niezależnie od personaliów, jedno z centrów „Budapesztu w Warszawie” znajdować się będzie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.

60 565 500,00 zł
21 561 990,06 zł
874 835,00 zł
672 950,00 zł
565 278,00 zł
538 360,00 zł
0,00 zł
14 804 900,00 zł
10 699 905,00 zł
4 037 700,00 zł
794 081,00 zł
740 245,00 zł
1 211 310,00 zł
117 067 054,06 zł
Źródło:
Michał Żuławiński
Michał Żuławiński
analityk Bankier.pl

Redaktor prowadzący działu Rynki Bankier.pl. Wraz z zespołem śledzi bieżące wydarzenia na polskiej giełdzie i globalnych rynkach finansowych, analizuje dane gospodarcze z kraju i ze świata, monitoruje politykę banków centralnych itp. Miłośnik nowych technologii, zarówno w obszarze mediów, jak i szeroko pojętego inwestowania. Laureat nagrody specjalnej w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego im. Władysława Grabskiego. Tel: 604 678 518

Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (32)

dodaj komentarz
~Kto_bogatemu_zabroni
Obraz za 60 milionów. Kpina?
~spostrzegawczy
Dzieł sztuki nie da się drukować jak papierowych pieniędzy .Ot cała tajemnica.
~spoko
Tęsknota za nieznanym. może .......???

Podatek Bankowy.

" Sprzedany " LUDOWI jako UDOMOWIENIE banków.

Od tego jest: KNF, ZBP, i Urząd Ochrony Konsumentów. Represyjne (podatkiem bankowym) sprzedanie tego tematu, może spowodować:
- działania skutkujące ograniczaniem działalności kredytowej,
Tęsknota za nieznanym. może .......???

Podatek Bankowy.

" Sprzedany " LUDOWI jako UDOMOWIENIE banków.

Od tego jest: KNF, ZBP, i Urząd Ochrony Konsumentów. Represyjne (podatkiem bankowym) sprzedanie tego tematu, może spowodować:
- działania skutkujące ograniczaniem działalności kredytowej,
- wymuszony „ techniczny ” wzrost kosztów kapitału, ze względu na „ techniczną ” zmianę środowiska w jakim funkcjonują banki,
- pogorszyć sprawność działania mechanizmu, powodujący „ przejściowy ” okres adaptacyjny, do momentu zrównoważenia ryzyk, także ryzyk w całym SYSTEMIE BANKOWYM

Propozycja PIS

Przychody urocznowione:
ok. 6 mld PLN = 0,39% * (1 bilon 600 mld PLN/rocznie)
Rachunek zysków i strat PIERWOTNEJ propozycji (podatek bankowy = 0,39%):
- w pierwszym roku (2015):
1. STRATY ok.150 mld PLN - na wartościach aktywów w OFE + PZU + inwestorzy indywidualni + koszty spadku wzrostu PKB w stosunku do tego jaki można by było osiągną bez tego REPRESYJNEGO Podatku( związane z zachowaniem konsumentów, banków i kosztu kapitału).
urocznowiony spadek wzrostu PKB2015
Koszty(urocznowione) = (10-14) mld PLN
Koszty(uroczno.) – Przychody(uroczno.) =(10-14 mld PLN) - 6 mld PLN = (4-8) mld PLN

2. w drugim (od 2016 r.) i kolejnych latach, Corocznie w procentach:
Coroczny spadek wzrostu PKB(trwały i systemowy) ok.(0,24-0,46)% w stosunku do
PKB(bez podatku). Koszt tego kapitału jest w wysokości: (70-150)% w skali roku.

Rachunek zysków i strat po SKARCENIU przez NBP Lipiec 2015 (podatek bankowy ≤ 0,39):
Lipcowe wypowiedzi NBP mogą zdefiniować te straty w 2015r. na ok 75 mld PLN i czasowe przesunięcie strat corocznych na 20017r.
1 .STRATY2015r. ok. 75 mld PLN w 20015 r.
2. od 2017 r. i kolejnych latach, Corocznie w PROCENTACH:
Baza do obliczeń wpływu: urocznowiony spadek wzrostu PKB2015
Koszty(urocznowione) =(8,5 – 14) mld PLN
Koszty(uroczno.) – Przychody(uroczno.) =(8,5-14) mld PLN - 6 mld PLN = (2,5-8) mld PLN

Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,15-0,46)% PKB w stosunku do
PKB(bez podatku). Koszt tego kapitału jest w wysokości: (40-150)% w skali roku.
Osobiście nie chcę być obciążany tak DROGIM kredytem dla realizacji tego PROJEKTU. Skarb Państwa i Samorządy zadłużają się, obciążając MNIE kredytami o koszcie rzędu (2,5-5)% w skali roku i mnie to wystarczy. Nie chcę „ PROVIDENTA ”. Udział kredytów w PKB ok.60% ok. 1 bilion PLN - Skarb Państwa obsługa, emisje, rolowania, Samorządy to samo, Przedsiębiorcy: linie, bieżące, inwestycyjne, obligacje, Konsumenci indywidualni: hipoteczne, konsumpcyjne, chwilówki itd.


Podsumowanie:
To co PIS proponuje to jest zamęt na rynku kapitałowym, zubożenie społeczeństwa, trwałe świadome obniżanie długoterminowego PKB, w stosunku do PKB bez tych obciążeń podatkowych. NBP nie przeprowadziło analiz w przedmiotowej sprawie. Węgry obniżają wysokość tego podatku wprowadzonego w 2010 r. z 0,53% do 0,31% w roku 2016 r. i będą go ZMNIEJSZAĆ dalej w latach 2017-2019 r.. ( dlaczego ?!, skoro jest taki POŻYTECZNY ! ).
Nie dla IDIOTÓW !!! Podatek jest liczony od (1 bilon 600 mld PLN)*0,39% = ok. 6 mld PLN, aktywa własne banków to tylko ok. 200 mld PLN, reszta to NASZE pieniądze !!! ( 1 bilion 200 mld/PLN to depozyty obywateli i przedsiębiorców)
Nie ma co się SPINAĆ !!!
Ludzi rozumiejących to zagadnienie jest góra 10.000-20.000 osób.
SPOŁECZEŃSTWO liczy 38 mln osób, oczywiście WYBORCÓW jest znacznie mniej.
Chodzi tylko i wyłącznie o GŁOSY!!!, a POLITYK powinien być ODPOWIEDZIALNY, SZCZERY i ponosić tego konsekwencje PRAWNE za SKUTKI swoich WYPOWIEDZI,!

Propozycja PIS, w skrócie i obrazowo:

PIERWOTNA
„ Karta członkowska wejścia do „ BIEDRONKI ” jednorazowo 75 PLN i mleko 5 PLN/litr ”
– lub bez tego podatku, tak jak obecnie mleko 2,5 PLN/litr i wejście NIEODPŁATNE ”

Po skarceniu przez NBP Lipiec 20015
„ Karta członkowska wejścia do „ BIEDRONKI ” jednorazowo 38 PLN w 2015 r. i mleko 4 PLN/litr od 2017r – lub bez tego podatku, tak jak obecnie mleko 2,5 PLN/litr i wejście NIEODPŁATNE ”


Propozycja KUKIZ

PODATEK BANKOWY nawet: 3,9% rocznie wartości aktywów bankowych
ok. 60 mld PLN = 3,9% * (1 bilion 600 mld PLN/rocznie)

źródło:http://stooq.pl/n/?f=977619&search=przecinek
sprostowań późniejszych brak

Podsumowanie propozycji:
ODLOT !!!
Kiedyś było takie Hasło „pij mleko będziesz większy”
Dzisiaj „pij PLATONA, a zostaniesz PITAGORASEM lub ARYSTOTELESEM”,
Polak potrafi, jest lepszy do GREKA
Tylko nie zapomnijcie zmienić USTAW, co by można było napić się w spokoju na ławeczce !!!

CO doprowadziło do takich populistycznych propozycji. Zbliżające się WYBORY Niezadowolenie społeczne(liczba potencjalnych WYBORCÓW !!!),

Kto jest ODPOWIEDZIALNY: INSTYTUCJE państwowe (pośrednio banki i czynnik ludzki) !!! Jakie ?:

Gdzie był KNF w latach 2005-2008 oraz Urząd Ochrony Konsumentów!!!.
Politycy CHEŁPILI się wtedy wzrostami gospodarczymi wywołanymi takimi produktami jak:

1. Kredyty hipoteczne w CHF
2. Ubezpieczenia na Życie ze składkami regularnymi

Przecież Państwo zbierało podatki: od branży budowlanej, finansowej, ubezpieczeniowej i rynku kapitałowego !!!. Chyba tylko po to by żyło „wam” się lepiej !!!. Teraz chcecie PODATKIEM BANKOWYM pozyskać głosy „nieświadomych wyborców”. Dlaczego nikt z was nie zaproponuje rozwiązania lub złagodzenia tego problemu przy wykorzystaniu 15-25 mld USD z naszych, społeczeństwa pieniędzy zgromadzonych w NBP( łącznie 105 mld USD). Rozłożonych np. w pięcioletnim wehikule transferowym lub nawet ich przesuniętym w czasie rewersem, zabezpieczoną skutecznie inżynierią finansową i wypchaną na rynki zagraniczne. Nazwa produktowa „ DOBRY DOM POLSKA ”. Jeśli jako dobrzy gospodarze DBACIE o dobro społeczeństwa, to dlaczego nie chcecie wykorzystać do tego tych środków . Oczywiście obsłużyć proporcjonalnie kredyty hipoteczne denominowane w CHF, USD, EURO i PLN.
Na początku 2006 r. Związek Banków Polskich - głównie pod naciskiem dużych banków - zwrócił się do Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego z prośbą o wprowadzenie zakazu udzielania kredytów walutowych. - Zadłużać trzeba się w tej walucie, w której się zarabia - mówili zgodnie ówczesny prezes Banku Pekao Jan Krzysztof Bielecki i szefujący ING Bankowi Śląskiemu Brunon Bartkiewicz. - Nie chcę patrzeć, jak moi klienci bankrutują, bo zmienił się kurs waluty - grzmiał Bielecki.
Inicjatywę wielkich banków oprotestowały jednak mniejsze, które zarabiały głównie na kredytach walutowych (miały one wyższą marżę). Ostrzegały, że taki zakaz zamknąłby drogę do kredytu hipotecznego nawet co czwartemu chętnemu. W spór zaangażowali się rządzący w tym czasie Polską politycy PiS. - Nie rozumiem polityki utrudniania dostępu do kredytów i nie zgadzam się z nią - mówił premier Kazimierz Marcinkiewicz.

oto jak Duda i PIS pomogli frankowiczom i jak pomogą na jesieni
Komunikat KP PiS dotyczący zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego z 2006r.
http://www.pis.org.pl/article.php?id=4415
http://www.bankier.pl/wiadomosc/NBP-polski-system-finansowy-jest-stabilny-3386225.html
Im chodzi tylko o NASZE głosy !!! Teraz coś handlują. Nie jestem przeciwnikiem PIS, ale jak to rozwiązanie wprowadzi to się sam POGRĄŻY( a nie wprowadzi, bo to pod publiczkę).
Chcę tylko RZETELNYCH kalkulacji, ODPOWIEDZIALNOŚCI i elementarnej SZCZEROŚCI WSZYSTKICH polityków i tyle w temacie !!!
~nikt
Kukiz nie jest alternatywą, PIS tak samo.
Jakby ktoś chciał poprawy sytuacji Polaków zacząłby od likwidacji PIT'a i zmniejszenia biurokracji.
Póki co obiecuje to tylko KNP
~spoko
A u nas POPULIZM: " Węgry w Polsce "

Kukiz proponuje PODATEK BANKOWY nawet: 3,9% rocznie wartości naszych aktywów

źródło:http://stooq.pl/n/?f=977619&search=przecinek

Kiedyś było takie Hasło „pij mleko będziesz większy”
Dzisiaj „pij PLATONA, a zostaniesz PITAGORASEM lub ARYSTOTELESEM”,
A u nas POPULIZM: " Węgry w Polsce "

Kukiz proponuje PODATEK BANKOWY nawet: 3,9% rocznie wartości naszych aktywów

źródło:http://stooq.pl/n/?f=977619&search=przecinek

Kiedyś było takie Hasło „pij mleko będziesz większy”
Dzisiaj „pij PLATONA, a zostaniesz PITAGORASEM lub ARYSTOTELESEM”,
Polak potrafi, jest lepszy do GREKA
Tylko nie zapomnijcie zmienić USTAW, co by można było napić się w spokoju na ławeczce !!!

Przy PODATKU BANKOWYM 3 % rocznie Budżet dostanie ok 50 mld PLN !!!, a wtedy są możliwe wypłaty do 18 roku BECIKOWE, a od 18 roku EMERYTURA. To się nam należy, obowiązkowo dla wszystkich KRETKOWE, no i GUMKOWE dla Mężczyzn !!! Pozwolić NIEMCOM na NAS pracować, nie jesteśmy gorsi od GREKÓW. Pokażmy co potrafimy.
~spoko
" prezes NBP odpowiedzialny jest – kolokwialnie mówiąc - przed Bogiem i historią (można go postawić przed Trybunał Stanu) "

- i b. dobrze, bo wszystkie inne Instytucje są upolitycznione, a pieniądz co do swojej istoty jest apolityczny. W rękach polityków i rządzących nabiera upolitycznienia( co oczywiście
" prezes NBP odpowiedzialny jest – kolokwialnie mówiąc - przed Bogiem i historią (można go postawić przed Trybunał Stanu) "

- i b. dobrze, bo wszystkie inne Instytucje są upolitycznione, a pieniądz co do swojej istoty jest apolityczny. W rękach polityków i rządzących nabiera upolitycznienia( co oczywiście też powinno być dobre, lecz nie zawsze jest)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~andrea
Pozornie " lepsze " jest wrogiem " dobrego " ! Czy my naprawdę musimy ich naśladować ??? Nie mamy sprawdzonych mechanizmów , które działają !? Kopiują tylko nieudacznicy ! Plagiat ?
~spoko
można i tak, naśladując nie wprowadzać.

WĘGRY wycofują się z PODATKU BANKOWEGO !!!

Węgry obniżają wysokość tego podatku wprowadzonego w 2010 r. z 0,53% do 0,31% w roku 2016 r. i będą go ZMNIEJSZAĆ dalej w latach 2017-2019 r.. ( dlaczego ?!, skoro jest taki POŻYTECZNY ! ).
~pat odpowiada ~spoko
może seryjny samobójca na horyzoncie ?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki