REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

BYTOM: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

2018-11-26 15:19
publikacja
2018-11-26 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-26
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. ("Spółka") informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2018 r. Raport zostanie opublikowany dnia 28 listopada (środa) 2018 roku.
Zgodnie z treścią raportu bieżącego 3/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. pierwotny termin przekazania raportu Bytom S.A. za III kwartał 2018 roku ustalony został na 29 listopada 2018 r.

Raport sporządzono na podstawie § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-26 Michał Wójcik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki