REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 24 maja 2023 roku

2023-05-24 17:15
publikacja
2023-05-24 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BAH_podjete_uchwalyZWZ_20230524.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-24
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 24 maja 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) [Rozporządzenie], Zarząd Spółki British Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent] przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 24 maja 2023 roku [ZWZ] wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, że wszystkie uchwały poddane pod głosowanie ZWZ zostały podjęte. Zgodnie § 19 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, że podczas ZWZ nie zgłoszono sprzeciwów.
Załączniki
Plik Opis
BAH_podjęte uchwałyZWZ_20230524.pdfBAH_podjęte uchwałyZWZ_20230524.pdf UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZ W DNIU 24.05.2023 R.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-24 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki