REKLAMA
ZAGŁOSUJ

BOMI: Nałożenie kary przez Komisję Nadzoru Finansowego

2013-09-09 19:51
publikacja
2013-09-09 19:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-09
Skrócona nazwa emitenta
BOMI
Temat
Nałożenie kary przez Komisję Nadzoru Finansowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości BOMI S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w dniu 9 września 2013 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 września 2013 roku po rozpoznaniu sprawy w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) w związku z podejrzeniem naruszenia przez Emitenta art. 56 ustawy o ofercie.

Komisja postanowiła nałożyć na BOMI S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni karę pieniężną w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wobec stwierdzenia, że Spółka nie wykonała w terminie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, gdyż nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnych o:
1) wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty za trzeci kwartał 2010 r. oraz za 2010 r.,
2) prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 r., o której zarząd spółki poinformował radę nadzorczą na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 22 września 2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Grażyna Ossowska – Mazurek Syndyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki