REKLAMA

ASSECO POLAND: wyniki finansowe

2019-05-23 18:01
publikacja
2019-05-23 18:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q1'19_Srodroczne+skrocone+skonsolidowane+SF+Grupy+Asseco+@23.05.2019_kpl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 2 452,2 2 149,0 570 571 514 312
II. Zysk z działalności operacyjnej 224,7 167,3 52 283 40 039
III. Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 200,1 161,2 46 559 38 579
IV. Zysk za okres sprawozdawczy 157,2 116,6 36 577 27 905
V. Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 79,6 68,9 18 521 16 490
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 298,5 140,6 69 454 33 649
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (143,3) (150,7) (33 343) (36 066)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (116,7) 40,7 (27 153) 9 741
IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 853,6 1 800,5 430 939 418 721
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,96 0,83 0,22 0,20
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,96 0,83 0,22 0,20
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q1'19_Śródroczne+skrócone+skonsolidowane+SF+Grupy+Asseco+@23.05.2019_kpl.pdfQ1'19_Śródroczne+skrócone+skonsolidowane+SF+Grupy+Asseco+@23.05.2019_kpl.pdf Raport kwartalny Grupy Asseco Q1 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Adam Góral Prezes Zarządu
2019-05-23 Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Marek Panek Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Artur Wiza Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki