ASM GROUP S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 21:23
publikacja
2020-06-30 21:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASM_JednostkowyRaportRoczny_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ASMGROUP_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASM_GROUP_BSF_2019_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF_wydruk-pades.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_JSF_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_firma_audytorska_za_2019_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_KOMITET_AUDYTU_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Rada_Nadzorcza_JSF_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 4 371,0 6 378,1 1 016,0 1 495,0
II. Koszty działalności operacyjnej 6 767,0 7 517,3 1 573,0 1 762,0
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -2 337,0 -1 144,5 -543,0 -268,0
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -24 283,0 8 132,1 -5 645,0 1 906,0
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -23 596,0 8 498,1 -5 485,0 1 992,0
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. Zysk (strata) netto -23 596,0 8 498,1 -5 485,0 1 992,0
VIII. Aktywa trwałe 103 219,0 111 183,2 24 238,0 25 857,0
IX. Aktywa obrotowe 4 497,0 4 371,0 1 056,0 1 017,0
X. AKTYWA OGÓŁEM 107 716,0 115 554,2 25 294,0 26 873,0
XI. Kapitał własny 47 466,0 71 062,5 11 146,0 16 526,0
XII. Zobowiązania długoterminowe 34 193,0 35 295,8 8 029,0 8 208,0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 056,0 9 196,0 6 119,0 2 139,0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa.pdfList_Prezesa.pdf List Prezesa
ASM_JednostkowyRaportRoczny_2019.pdfASM_JednostkowyRaportRoczny_2019.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe ASM GROUP S.A. 2019
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ASMGROUP_za_2019.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_ASMGROUP_za_2019.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu ASM GROUP S.A. 2019
ASM GROUP_BSF 2019_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk-pades.pdfASM GROUP_BSF 2019_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk-pades.pdf Sprawozdanie z badania ASM GROUP S.A.
oswiadczenie zarzadu JSF za 2019.pdfoswiadczenie zarzadu JSF za 2019.pdf Oświadczenie Zarządu
oswiadczenie zarzadu firma audytorska za 2019 JSF.pdfoswiadczenie zarzadu firma audytorska za 2019 JSF.pdf Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej
oswiadczenie RN KOMITET AUDYTU za 2019.pdfoswiadczenie RN KOMITET AUDYTU za 2019.pdf Oświaczenie Rady Nadzorczej
oswiadczenie Rada Nadzorcza JSF za 2019.pdfoswiadczenie Rada Nadzorcza JSF za 2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotyczącae sprawozdania za 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2020-06-30 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Bożena Dubińska Główna Księgowa Bożena Dubińska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki