2,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Arcus__31.12.2018_26.04.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzial_Grupa_Arcus__31.12.2018_26.04.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_w_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_bieglego_skonsolidowane_Arcus_2018-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_ARCUS_SA_z_R_2018.docx.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów 138 381 141 676 32 435 33 377
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 755 3 593 411 847
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 120 4 115 28 969
IV. Zysk (strata) netto z konsolidacji -37 403 -9 95
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 655 1 266 154 298
VI. EBITDA 5 126 6 566 1 201 1 547
VII. Całkowite dochody ogółem -37 403 -9 95
VIII. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 655 1 266 154 298
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 401 5 875 94 1 384
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 810 -1 962 -424 -462
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 387 -3 191 325 -746
XII. Zmiana stanu środków pieniężnych -22 744 -5 175
XIII. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję) 0.09 0.17 0.02 0.04
XIV. stan na 31.12.2018 stan na 31.12.2017 stan na 31.12.2018 stan na 31.12.2017
XV. Aktywa razem 103 564 114 378 24 085 27 423
XVI. Zobowiązania długoterminowe 20 211 22 002 4 700 5 275
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 39 455 45 412 9 176 10 888
XVIII. Kapitał własny 43 898 46 963 10 209 11 260
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 36 907 43 615 8 583 10 457
XX. Kapitał zakładowy 732 732 170 176
XXI. Średnia ważona liczba akcji 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000
XXII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/EUR na akcję) 5.04 5.96 1.17 1.43
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie skonsolidowane GK Arcus _31.12.2018_26.04.2019.pdfSprawozdanie skonsolidowane GK Arcus _31.12.2018_26.04.2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ARCUS SA za 2018 rok
Sprawozdanie z_dzial_Grupa Arcus 31.12.2018_26.04.2019.pdfSprawozdanie z_dzial_Grupa Arcus 31.12.2018_26.04.2019.pdf Sprawozdanie z działalności GK ARCUS za 2018 rok
Oświadczenie o stosowaniu ladu korporacyjnego w 2018.pdfOświadczenie o stosowaniu ladu korporacyjnego w 2018.pdf Oświadczenie o stosowanie ładu korporacyjnego za 2018 rok
sprawozdanie bieglego skonsolidowane Arcus 2018-sig.pdfsprawozdanie bieglego skonsolidowane Arcus 2018-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK ARCUS za rok 2018
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARCUS SA z R 2018.docx.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARCUS SA z R 2018.docx.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ARCUS SA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Michał Czeredys Prezes Zarządu
2019-04-26 Rafał Czeredys Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Katarzyna Balcerowicz Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.