REKLAMA

ANALIZY2022: W branży budowlanej szykuje się dobry rok na drogach. Faworytami analityków Budimex i Mirbud

2022-01-07 16:40
publikacja
2022-01-07 16:40

Rok 2022 w branży budowlanej będzie udany dla spółek z ekspozycją na kontrakty drogowe, dzięki dużej podaży nowych zleceń, stabilizacji cen surowców i materiałów oraz waloryzacji kontraktów. Słabsze perspektywy ma przed sobą segment kolejowy, a budownictwo kubaturowe będzie się mierzyło ze wzrostem płac - oceniają analitycy.

ANALIZY2022: W branży budowlanej szykuje się dobry rok na drogach. Faworytami analityków Budimex i Mirbud
ANALIZY2022: W branży budowlanej szykuje się dobry rok na drogach. Faworytami analityków Budimex i Mirbud
fot. Shutterstock.com /

Maciej Wewiórski z DM BOŚ i David Sharma z DM Trigon, analitycy, z którymi PAP Biznes rozmawiał na temat perspektyw branży budowlanej, jako faworytów 2022 roku wskazują dwie spółki: Budimex i Mirbud.

"Na tle całego sektora preferujemy spółki, które mają w portfelu większy udział kontraktów infrastrukturalnych niż kubaturowych, jak Budimex i Mirbud” - powiedział Sharma.

"Naszym faworytem w ramach branży pozostaje Mirbud. Spółka ta bardzo dobrze sobie radzi na rynku ogólnobudowlanym i sukcesywnie umacnia swoją pozycję niezależnie od panującej koniunktury" - podał Wewiórski.

Maciej Wewiórski ocenił, że sektor dobrze sobie poradził w 2021 roku, pełnym wyzwań związanych przede wszystkim z rosnącymi kosztami i deficytem siły roboczej.

"Chociaż nie znamy jeszcze wyników IV kwartału, możemy powiedzieć, że cały rok był dla branży w miarę udany" - powiedział analityk.

Tabela 1. Wyniki finansowe wybranych spółek budowlanych. Dane za cztery kolejne kwartały na koniec września 2021 roku (mln zł):

Spółka Przychody Zmiana rdr EBIT Zmiana rdr EBITDA Zmiana rdr Zysk netto Zmiana rdr
Budimex 8.299,5 6,4% 802,2 130,8% 950,4 97,3% 1.024,7 196,2%
Erbud 2.793,1 31,1% 79,4 30,1% 104,5 10,1% 3,2 -92,0%
Mirbud 2.124,7 96,8% 169 179,5% 182,4 147,0% 124,2 231,8%
PolimexMS 2.099,5 43,7% 135,7 46,8% 172 32,3% 103,4 21,3%
Unibep 1.600,2 -2,0% 46,1 -36,3% 67,3 -25,5% 31 -19,6%
Trakcja 1.350,0 2,6% -83,4 -- -45,8 -- -104 --
Pekabex 1.319,8 42,2% 59,9 -8,7% 84,9 0,4% 44,4 -17,8%
Mostostal Warszawa 1.226,0 -10,2% 39,4 45,3% 57 33,4% 13,9 -13,6%
Torpol 1.178,7 -22,8% 74,6 54,4% 96,9 35,1% 58,2 75,0%
Dekpol 1.038,2 14,6% 77,3 -22,0% 88,2 -20,1% 44,5 -37,3%
Rafako 802,6 -34,4% -48,3 -- -36,7 -- -69,3 --
Mostostal Zabrze 757,6 30,1% 32,2 43,0% 44,8 26,9% 14,7 40,6%
Instal Kraków 399,9 -5,5% 43,1 48,6% 49,3 40,2% 32,5 51,6%
P.A. Nova 185,3 -9,2% 39,5 28,3% 42,9 16,5% 22,6 -9,2%

Źródło: Spółki, obliczenia własne. Zmiana w odniesieniu do czterech kwartałów zakończonych we wrześniu 2020

Podobnie powinno być w 2022 roku.

"Marże na kontraktach wygrywanych przez spółki w I połowie 2021 r. mogą być poniżej średniej. Jednak firmy nauczyły się zarządzać ryzykiem wzrostu kosztów, rozmawiają z inwestorami o problemach przy realizacji kontraktów. To duża zmiana w porównaniu z sytuacją sprzed kilku czy kilkunastu lat. Sytuacja na rynku materiałów budowlanych się uspokoiła, jeśli nie będzie szoków cenowych na podstawowych surowcach, jak ropa naftowa, czy cement, to spółki się obronią" - dodał Wewiórski.

Zdaniem analityka DM BOŚ, w poszczególnych segmentach rynku budowalnego nie widać wojny cenowej, choć przedstawiciele spółek często zwracają na to uwagę.

"Nie znajduje to odzwierciedlenia w wynikach, czy wysokości zawiązywanych przez firmy rezerw" - powiedział Wewiórski.

Analityk przypomniał, że w najbliższych latach na rynku budowlanym należy się spodziewać dużej podaży projektów w różnych segmentach działalności.

"Jest opóźnienie w uruchomieniu środków unijnych, ale nie spodziewamy się ich zamrożenia. Spółki budowalne będą miały w najbliższych latach co robić. Nowa perspektywa unijna przewiduje 300 mld zł w ciągu 6 lat na budowę infrastruktury drogowej, kolejowej czy hydrotechnicznej" - podał.

Tabela 2. Prognozy wyników na 2022 rok dla wybranych spółek budowlanych (mln zł):

Spółka Przychody EBIT EBITDA Zysk netto
Budimex 7858,8 502,6 642,4 395,4
Erbud 2889,3 105,4 131,0 57,3
Pekabex 1346,8 91,8 90,5 70,1
Unibep 1611,8 51,0 66,0 38,3
Mirbud 2364,2 130,6 149,9 91,1
Torpol 1091,6 18,1 41,0 12,2
Dekpol 1081,6 73,5 84,8 50,1
Rafako 1310,5 28,4 40,6 12,7
P.A. Nova 195,6 40,1 44,3 24,1
Mostostal Zabrze 896,3 33,0 41,5 23,4

Źródło: Biura maklerskie, PAP Biznes, obliczenia własne. Jeśli prognoz dla danej spółki było więcej niż jedna, wyliczono średnią.

Kontrakty drogowe dadzą zarobić

David Sharma zwraca uwagę, że rok 2021 był udany dla firm, które w portfelu miały duży udział kontraktów drogowych. Podobnie powinno być w roku 2022.

"GDDKiA bardzo sprawnie obsługuje Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK). W realizacji mamy obecnie dwa PBDK, jeden który kończy się w roku 2023 i kolejny z terminem do roku 2030. Gros budów przypada na lata 2024-2026, dlatego przyszły rok powinien przynieść dużą podaż kontraktów" - powiedział Sharma.

"GDDKiA dość szybko zrewidowała swoje cenniki i nowe kontrakty uwzględniają aktualne otoczenie surowcowe i kosztowe. Ponadto, udział środków unijnych w finansowaniu projektów jest niewielki, segmentowi nie ciąży więc ryzyko wstrzymywania wypłat z funduszy UE. Sektor wspiera mechanizm waloryzacji, który w tym roku pomógł spółkom poprawić rentowności na realizowanych kontraktach" - dodał.

Analityk Trigon DM przypomniał, że w 2021 r. kursy kluczowych surowców poszły mocno w górę - drożały stal, cement, czy ropa. Jego zdaniem, ceny w 2022 r. nie ulegną mocnej korekcie, a raczej ustabilizują się na wysokich poziomach.

"Waloryzacja będzie przy tym wspierała rentowność. Ministerstwo Infrastruktury dało do zrozumienia, że zmianie może ulec kwestia progu przy waloryzacji kontraktów. Obecny próg +/-5 proc. stwarza ryzyko dla realizacji części inwestycji infrastrukturalnych w ciągu najbliższych 5 lat, stąd wydaje się, że zarówno branży, jak i Ministerstwu zależy na tym, by te ograniczenia znieść" - dodał.

Pozytywnie sytuację segmentu drogowego ocenia także Maciej Wewiórski z DM BOŚ.

"Jeśli chodzi o wartość zawieranych kontraktów, rok 2022 r. powinien być podobny do roku 2021. Marżowość projektów również powinna być zbliżona, może nieco niższa rdr, z uwagi na wzrost kosztów, czy niedoszacowanie skali inflacji, ale segment drogowy ma istotny element zabezpieczający w postaci mechanizmu indeksacji" - dodał Wewiórski.

Przypomniał, że w 2021 r. segment ten charakteryzował się dużą liczbą przetargów przy ograniczonej konkurencji.

"Firmy miały co robić, skupiały się na marżowości, a nie na walce o kontrakty" - dodał.

Szykuje się trudny rok na kolei

Analitycy nie mają za to dobrych wieści dla spółek działających w segmencie kolejowym. Rok 2021 przyniósł ograniczoną podaż nowych zleceń. W roku 2022 firmy nadal będą czekały na uruchomienie finansowania dla przetargów z PKP PLK.

"W 2021 r. PKP PLK nie zabezpieczyła środków na projekty, do tego występowały problemy natury formalno-prawnej. Zamawiający planował ogłosić w całym 2021 r. kontrakty na 17 mld zł. Ostatecznie będzie to bliżej 3 mld zł, co przełoży się na wyniki spółek z tego segmentu w latach 2022-2023" - skomentował Maciej Wewiórski z DM BOŚ.

"Podejrzewam, że w I połowie 2022 r. nie będzie zbyt wielu przetargów, bo środki z UE nie zostały zabezpieczone. Jeśli postępowania ruszą, to w II połowie roku lub nawet pod koniec roku 2022. Na tym etapie firmy będą już wygłodniałe i zakładam, że będą agresywnie składały oferty ze szkodą dla marż" - dodał.

Wtóruje mu David Sharma z Trigon DM, który zwraca uwagę, że środki z uruchomionych w tym roku postępowań przetargowych spółki pokażą w swoich wynikach najwcześniej na przełomie 2023 i 2024 r.

"Koleje mają za sobą względnie dobry rok jeśli chodzi o wolumen realizowanych kontraktów. Z uwagi na wysokie umaszynowienie robót w sektorze, czynnik ludzki nie waży tu tak bardzo na rentowności, większe jest znaczenie surowców. Segment ten ma jednak duże problemy strukturalne" - powiedział.

"Co prawda PKP PLK zapowiada, że ma w poczekalni kontrakty warte kilkanaście mld zł w formule +buduj+, natomiast przy naszym założeniu, że KPO zostanie przyjęte w lipcu/sierpniu 2022 r., oraz przy czasie niezbędnym na przeprowadzenie postępowań przetargowych, pieniądze z KPO zobaczymy w wynikach spółek najwcześniej na przełomie 2023 i 2024 r. Krajowy Program Kolejowy (KPK) bez funduszy unijnych nie ruszy, a tu w grę wchodzą już czynniki polityczne" - dodał.

Jego zdaniem, spółki, które mają w swoim portfelu duże kontrakty kolejowe, jak Budimex, zanotują w tym roku dobre marże, w gorszej sytuacji znajdują się jednak mniejsze firmy.

"Dla mniejszych podmiotów, typu Torpol, czy Trakcja, najbliższy rok będzie bardzo ciężki, z uwagi na topniejące z kwartału na kwartał portfele zamówień. Jednocześnie w wynikach zobaczymy kontrakty zawierane w tym i zeszłym roku przy mniejszej rentowności" - ocenił David Sharma.

Budownictwo kubaturowe może kontynuować wzrost; koszty płac wpłyną ma marże

"Budownictwo kubaturowe było pozytywnym zaskoczeniem roku 2021 i wydaje się, że sukcesem będzie powtórzenie liczby wybudowanych metrów kwadratowych w roku 2022. Karty rozdaje tu przede wszystkim COVID-19, zwłaszcza jeśli chodzi o obiekty typu hotele, czy biurowce" - powiedział Maciej Wewiórski, analityk DM BOŚ.

Z kolei David Sharma, analityk Trigon DM uważa, że pod względem podaży zleceń przyszły rok w budownictwie kubaturowym będzie jeszcze lepszy niż rok 2021.

"Na rynku pojawi się sporo kontraktów z mieszkaniówki, magazynów, czy centrów logistycznych. Widzimy także delikatne przebudzenie, jeśli chodzi o inwestycje komercyjne" - powiedział PAP Biznes.

Jego zdaniem, marże spółek z ekspozycją na budownictwo kubaturowe znajdą się pod silną presją rosnących kosztów wynagrodzeń.

"W przypadku surowców, części spółek udało się renegocjować stawki na obecnych kontraktach, a jeśli chodzi o nowe umowy, to w większości uwzględniają one aktualne otoczenie surowcowe i kosztowe. Natomiast na rentowności nadal będą wpływały rosnące koszty wynagrodzeń. Uważam, że rynek jeszcze nie w pełni antycypuje skalę wzrostów wynagrodzeń, dlatego zakładam, że firmy z największą ekspozycją na budownictwo kubaturowe będą na tle branży wypadały słabiej w ciągu najbliższych 12 miesięcy" - dodał.

Zdaniem Wewiórskiego z DM BOŚ, segment kubaturowy należy zaliczyć do pozytywnych zaskoczeń roku 2021.

"Nastroje wobec tego obszaru pod koniec 2020 r. nie były najlepsze. Spółki sygnalizowały wówczas, że może on być w odwrocie ze względu na sytuację pandemiczną, ale to się nie wydarzyło. Przyczyniła się do tego nie tylko mieszkaniówka, ale także kontrakty na inne obiekty kubaturowe" - powiedział Wewiórski.

Podobnego zdania jest Sharma z Trigon DM, jednak zwraca uwagę, że rosnące koszty materiałów i wynagrodzeń osłabiły w ubiegłym roku marże spółek.

„W budownictwie kubaturowym rok 2021 okazał się dość dobry, jeśli chodzi o portfele zamówień. Pojawiło się dużo nowych kontraktów ze strony mieszkaniówki, zwłaszcza w dużych aglomeracjach. Dodatkowym wsparciem dla branży był wzrost strumienia kontraktów ze strony segmentu logistycznego i magazynowego, gdzie podaż była najwyższa w historii" - powiedział.

"Począwszy od II kwartału 2021 r. nastąpił duży wzrost cen surowców i materiałów. Należy przy tym pamiętać, że większość kontraktów kubaturowych nie jest objęta indeksacją, stąd w II oraz III kwartale spółki musiały brać rosnące koszty na siebie, co osłabiało marże. Także czynnik ludzki stanowi stosunkowo duży element kosztów, stąd wynagrodzenia stanowiły mocne obciążenie dla rentowności realizowanych kontraktów" - dodał David Sharma.

Tabela 3. Rekomendacje dla wybranych spółek budowlanych w 2021 roku.

Spółka Biuro maklerskie Data wydania Rekomendacja
Budimex DM BOŚ 05.12.2021 Trzymaj
Citigroup 30.04.2021 Kupuj
Trigon DM 22.03.2021 Kupuj
Erbud DM BOŚ 05.12.2021 Trzymaj
Trigon DM 30.11.2021 Kupuj
Pekabex DM BPKO BP 07.09.2021 Trzymaj
Ipopema Securities 04.02.2021 Kupuj
Unibep DM Banku BPS 24.11.2021 bd
Mirbud Ipopema Securities 13.12.2021 Kupuj
DM BOŚ 05.12.2021 Kupuj
Dekpol* DM PKO BP 28.05.2021 bd
Rafako DM BOŚ 18.07.2021 Sprzedaj
Mostostal Zabrze Millennium DM 07.09.2021 Kupuj

* raport powstał na zlecenie spółki. Źrodło: Biura maklerskie, PAP Biznes, Bloomberg.

Segment OZE interesujący, perspektywy na 2022 rok niepewne

Zarówno Maciej Wewiórski jak i David Sharma wskazują na dobre perspektywy dla segmentu OZE w ramach branży budowalnej, nie są jednak zgodni, czy pokaże on swój potencjał już w 2022 r.

"Spodziewam się, że segment OZE będzie w 2022 r. bardzo mocno rósł dzięki budowie średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych. Pomóc może także liberalizacja ustawy 10h, regulującej zasady lokalizacji farm wiatrowych" - powiedział Wewiórski z DM BOŚ.

Innego zdania jest analityk Trigon DM.

"Sektor generalnego wykonawstwa w OZE jest fundamentalnie bardzo interesujący, natomiast dynamika wzrostu w przyszłym roku wcale nie musi być wysoka, z uwagi na wyższe koszty, wzrost cen materiałów, czy energii. Duża część firm, które wygrały kontrakty w aukcjach mocy wstrzymuje ich realizację ze względu na wyższe koszty surowców, materiałów i komponentów. Moim zdaniem, ten segment nie zdominuje dyskusji o budownictwie w 2022 roku" - poinformował Sharma.

Tabela 4. Zmiana cen akcji wybranych spółek budowlanych w 2021 r.:

Cena akcji Zmiana w '21 Zmiana w IV kw. Zmiana w XII
(w zł)
Erbud 53,00 92,0% -31,9% -17,4%
Instal Kraków 37,50 83,8% 19,0% 19,0%
Rafako 1,42 52,4% 42,7% 7,6%
Mostostal Zabrze 1,95 46,2% 1,8% 11,1%
Pekabex 24,00 42,0% 11,1% 9,6%
P.A. Nova 14,95 41,0% -2,3% -1,0%
Mostostal Warszawa 6,46 28,2% -11,3% -3,0%
Unibep 10,30 24,1% -11,6% 0,5%
Mirbud 3,93 17,3% -3,0% 0,8%
Dekpol 31,80 12,8% -7,6% 7,1%
PolimexMS 3,90 4,8% -14,5% -12,4%
Torpol 12,88 -0,2% 6,1% -1,5%
Trakcja 1,92 -9,9% -6,3% -3,0%
Budimex 227,00 -26,2% -24,5% 4,4%

Jolanta Tumulec (PAP Biznes)

jow/ tj/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Podsumowania 2021, prognozy 2022

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki