-22,10 pkt
-3,00 pkt
Koniunktura w budownictwie (Polska)

Koniunktura w budownictwie

Ostatnia wartość: -22,10 pkt
Zmiana: -3,00 pkt
Poprzednia wartość: -19,10 pkt
Max 5L: 8,90 pkt
Min 5L: -47,10 pkt
Źródło: GUS
Kraj: Polska

Charakterystyka wskaźnika

Badanie koniunktury gospodarczej w budownictwie realizowane metodą testu koniunktury w GUS przeprowadzane jest na próbie 5000 przedsiębiorstw. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury odzwierciedla nastroje panujące wśród przedsiębiorców dotyczące ich sytuacji ekonomicznej. Wskaźnik ten jest obliczany jako średnia arytmetyczna z wskaźników prostych odnoszących się do bieżącej i przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa i przyjmuje wartości od –100 do 100. Wskaźniki proste dla większości pytań zawartych w ankietach są liczone jako różnica między procentem ważonych odpowiedzi pozytywnych i negatywnych, odpowiedź neutralna jest pomijana.

Notowania historyczne

Data Wartość
X 2022 -22,1
IX 2022 -19,1
VIII 2022 -15,3
VII 2022 -15,2
VI 2022 -15,5
V 2022 -14
IV 2022 -15,4
III 2022 -20,1
II 2022 -15,4
I 2022 -17,1
XII 2021 -15,4
XI 2021 -11,9
X 2021 -9,4
IX 2021 -7,9
VIII 2021 -7
VII 2021 -4,9
VI 2021 -5,5
V 2021 -8,4
IV 2021 -13,7
III 2021 -15,5
II 2021 -17,7
I 2021 -18,7
XII 2020 -22,6
XI 2020 -26,2
X 2020 -16,5
IX 2020 -15
VIII 2020 -15,4
VII 2020 -16,7
VI 2020 -25,9
V 2020 -38,8
IV 2020 -47,1
III 2020 -1,9
II 2020 0,1
I 2020 -0,7
XII 2019 -4,6
XI 2019 -1,9
X 2019 0,7
IX 2019 3,2
VIII 2019 5,6
VII 2019 6,2
VI 2019 7,8
V 2019 7,7
IV 2019 8,9
III 2019 7,3
II 2019 4,9
I 2019 2,7
XII 2018 -2,8
XI 2018 -0,8
X 2018 1,5
IX 2018 4
VIII 2018 6,4
VII 2018 6,4
VI 2018 7,3
V 2018 7,2
IV 2018 6,9
III 2018 5,1
II 2018 3,2
I 2018 0,8
XII 2017 -6,7
XI 2017 -1,9
X 2017 0,4
IX 2017 2,7
VIII 2017 5,2
VII 2017 6,3
VI 2017 6,4
V 2017 2,5
IV 2017 2,7
III 2017 -1,4
II 2017 -6,8
I 2017 -9,8
XII 2016 -17,4
XI 2016 -12,3
X 2016 -9,1
IX 2016 -5,4
VIII 2016 -3,3
VII 2016 -1,9
VI 2016 -1,4
V 2016 -1,1
IV 2016 -2,4
III 2016 -6,9
II 2016 -9,1
I 2016 -12,7
XII 2015 -16,1
XI 2015 -11,6
X 2015 -7,8
IX 2015 -5
VIII 2015 0
VII 2015 -1
VI 2015 -2
V 2015 -2
IV 2015 -3
III 2015 -6
II 2015 -11
I 2015 -12
XII 2014 -18
XI 2014 -13
X 2014 -10
IX 2014 -6
VIII 2014 -4
VII 2014 -4
VI 2014 -4
V 2014 -6
IV 2014 -7
III 2014 -11
II 2014 -18
I 2014 -20
XII 2013 -26
XI 2013 -22
X 2013 -18
IX 2013 -14
VIII 2013 -13
VII 2013 -14
VI 2013 -16
V 2013 -16
IV 2013 -23
III 2013 -26
II 2013 -29
I 2013 -33
XII 2012 -34
XI 2012 -29
X 2012 -25
IX 2012 -22
VIII 2012 -16
VII 2012 -13
VI 2012 -14
V 2012 -10
IV 2012 -10
III 2012 -11
II 2012 -19
I 2012 -20
XII 2011 -22
XI 2011 -14
X 2011 -8
IX 2011 -4
VIII 2011 -1
VII 2011 2
VI 2011 3
V 2011 2
IV 2011 0
III 2011 -5
II 2011 -9
I 2011 -15
XII 2010 -19
XI 2010 -8
X 2010 -5
IX 2010 -1
VIII 2010 2
VII 2010 5
VI 2010 2
V 2010 1
IV 2010 1
III 2010 -5
II 2010 -14
I 2010 -14
XII 2009 -15
XI 2009 -11
X 2009 -7
IX 2009 -4
VIII 2009 -4
VII 2009 -6
VI 2009 -8
V 2009 -10
IV 2009 -17
III 2009 -30
II 2009 -31
I 2009 -18
XII 2008 -5
XI 2008 5
X 2008 14
IX 2008 19
VIII 2008 22
VII 2008 23
VI 2008 23
V 2008 23
IV 2008 21
III 2008 18
II 2008 16
I 2008 18
XII 2007 15
XI 2007 22
X 2007 25
IX 2007 27
VIII 2007 29
VII 2007 29
VI 2007 30
V 2007 27
IV 2007 23
III 2007 18
II 2007 15
I 2007 21
XII 2006 20
XI 2006 25
X 2006 29
IX 2006 31
VIII 2006 31
VII 2006 32
VI 2006 27
V 2006 20
IV 2006 12
III 2006 2
II 2006 0
I 2006 7
XII 2005 7
XI 2005 15
X 2005 21
IX 2005 22
VIII 2005 22
VII 2005 19
VI 2005 15
V 2005 13
IV 2005 3
III 2005 -6
II 2005 -6
I 2005 0
XII 2004 -4
XI 2004 4
X 2004 10
IX 2004 10
VIII 2004 12
VII 2004 10
VI 2004 7
V 2004 5
IV 2004 -5
III 2004 -19
II 2004 -25
I 2004 -24
XII 2003 -28
XI 2003 -18
X 2003 -6
IX 2003 0
VIII 2003 10
VII 2003 11
VI 2003 18
V 2003 16
IV 2003 10
III 2003 -6
II 2003 -25
I 2003 -39
XII 2002 -29
XI 2002 -19
X 2002 -8
IX 2002 0
VIII 2002 2
VII 2002 3
VI 2002 6
V 2002 7
IV 2002 1
III 2002 -10
II 2002 -23
I 2002 -39
XII 2001 -35
XI 2001 -23
X 2001 -8
IX 2001 -1
VIII 2001 4
VII 2001 7
VI 2001 8
V 2001 13
IV 2001 10
III 2001 1
II 2001 -11
I 2001 -26
XII 2000 -24
XI 2000 -13
X 2000 1
IX 2000 9
VIII 2000 17
VII 2000 21
VI 2000 24
V 2000 28
IV 2000 30
III 2000 22
II 2000 4
I 2000 -25
XII 1999 -14
XI 1999 -11
X 1999 8
IX 1999 20
VIII 1999 26,5
VII 1999 28,6
VI 1999 32,9
V 1999 35,7
IV 1999 38,8
III 1999 30,8
II 1999 -6
I 1999 -6,9
XII 1998 -15
XI 1998 -8,7
X 1998 13
IX 1998 25,1
VIII 1998 27
VII 1998 33,4
VI 1998 36,2
V 1998 40,1
IV 1998 39,6
III 1998 32,4
II 1998 15,1
I 1998 -8,3
XII 1997 -15,9
XI 1997 -5,1
X 1997 10,7
IX 1997 25
VIII 1997 33,4
VII 1997 33,7
VI 1997 44,4
V 1997 47,9
IV 1997 52,5
III 1997 45,2
II 1997 23,8
I 1997 -10,2
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl