0,8240 zł
0,00% 0,0000 zł
ZAMET INDUSTRY SA (ZMT)

Akcjonariat - ZAMET

Dane ogólne

Kapitalizacja: 87 278 080 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 105 920 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81 731 004
Liczba głosów na WZA: 105 920 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,16%
Kapitał akcyjny: 74 144 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81 731 007
Cena nominalna akcji: 0,70 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,84%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Domogała Tomasz poprzez TDJ Equity III sp. z o.o. 59 770 372 (56,43%) 59 770 375 (56,43%) 2016-04-14 -
NN OFE portfel 12 984 007 (12,25%) 12 984 007 (12,25%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, PSW, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, RON, ERB, MBR, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, MBK, CMR, ABE, VRG, AGO, AML, EAT, PKO, KTY, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE, CCC, MIL, RVU, SLV, LTS, POZ, BFT, TRN, SGN, QRS
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 8 976 625 (8,47%) 8 976 625 (8,47%) 2021-06-29 ULM, MEX, ALI, IPE, BBD, CPL, SEN, RLP, TRN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 22 700 000
1,00 22 700 000
22 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-10-10
seria B - Famur SA 2010-03-11 50 000 000
1,00 72 700 000
72 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-09
2011-10-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i B 2010-12-28 -5 290 000
1,00 67 410 000
67 410 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-31
split 1:1,42 seria A - 32428500, seria B - 63871500 2011-03-01
0,70 96 300 000
67 410 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-12
seria C - subskrypcja prywatna 2016-01-27 9 620 000
28 860 000,00
0,70 3,00 105 920 000
74 144 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-14
2016-05-16
zmiana firmy z Zamet Industy SA na Zamet SA 2017-10-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-06

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OFE Pocztylion portfel 2 162 233 (-43 767) 2,04 (-0,04) 2 162 233 (-43 767) 2,04 (-0,04) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 5 110 315 (-104 685) 4,82 (-0,10) 5 110 315 (-104 685) 4,82 (-0,10) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 4 104 477 (-83 523) 3,88 (-0,07) 4 104 477 (-83 523) 3,88 (-0,07) 2018-12-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 368 336 (2 508 544) 5,07 (2,37) 5 368 336 (2 508 544) 5,07 (2,37) 2018-12-04
Altus SA portfele 4 453 669 (-4 118 789) 4,20 (-3,89) 4 453 669 (-4 118 789) 4,20 (-3,89) 2018-12-04
TFI PZU SA portfele 167 067 0,16 167 067 0,16 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 2 537 (-251 163) 0,00 (-0,24) 2 537 (-251 163) 0,00 (-0,24) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 599 291 (-100) 1,51 1 599 291 (-100) 1,51 2018-06-30
Altus SA portfele 8 572 458 8,09 (-0,81) 8 572 458 8,09 (-0,81) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 167 067 0,16 167 067 0,16 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 2 859 792 2,70 2 859 792 2,70 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 2 206 000 2,08 2 206 000 2,08 2017-12-31
NN OFE portfel 13 249 000 (267 000) 12,51 (0,25) 13 249 000 (267 000) 12,51 (0,25) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 253 700 0,24 253 700 0,24 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 5 215 000 (104 685) 4,92 (0,10) 5 215 000 (104 685) 4,92 (0,10) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 599 391 1,51 1 599 391 1,51 2017-12-31
Aegon OFE portfel 4 188 000 3,95 4 188 000 3,95 2017-12-31
NN OFE portfel 12 982 000 (-2 007) 12,26 12 982 000 (-2 007) 12,26 2016-12-31
Government of Norway NWZ 4 465 242 (-347 707) 4,22 (-0,77) 4 465 242 (-347 707) 4,22 (-0,77) 2016-11-26
NN OFE 12 984 007 (-1 416 398) 12,26 (-2,69) 12 984 007 (-1 416 398) 12,26 (-2,69) 2016-04-20
Aviva OFE Aviva Santander 5 110 315 (-100 000) 4,82 (-0,59) 5 110 315 (-100 000) 4,82 (-0,59) 2016-04-18
Domogała Tomasz poprzez TDJ Equity III sp. z o.o. 50 150 372 47,00 (-5,07) 50 150 372 47,00 (-5,07) 2016-03-02
Domogała Tomasz poprzez Equity III TDJ Estate sp. z o.o. SKA 50 150 372 52,07 (4,72) 50 150 372 52,07 (4,72) 2015-04-30
Domogała Tomasz poprzez Equity III TDJ Estate sp. z o.o. SKA 50 150 372 (2 000 000) 47,35 (-2,65) 50 150 372 (2 000 000) 47,35 (-2,65) 2015-04-30
NN OFE 14 400 405 14,95 (1,35) 14 400 405 14,95 (1,35) 2014-02-17
NN OFE 14 400 405 (-1 892 655) 13,60 (-3,31) 14 400 405 (-1 892 655) 13,60 (-3,31) 2014-02-17
Domogała Tomasz poprzez Equity III TDJ Estate sp. z o.o. SKA 48 150 372 (3 852 000) 50,00 (4,00) 48 150 372 (3 852 000) 50,00 (4,00) 2014-01-23
Domogała Tomasz poprzez Equity III TDJ Estate sp. z o.o. SKA 44 298 372 46,00 44 298 372 46,00 2013-12-27
Government of Norway 4 812 949 (-80 000) 4,99 (-0,09) 4 812 949 (-80 000) 4,99 (-0,09) 2013-09-03
Government of Norway 4 892 949 5,08 4 892 949 5,08 2013-08-09
NN OFE 16 293 060 (9 400 000) 16,91 (9,76) 16 293 060 (9 400 000) 16,91 (9,76) 2013-06-04
Domogała Tomasz przez TDJ SA 44 298 372 (-21 843 999) 46,00 (-22,00) 44 298 372 (-21 843 999) 46,00 (-22,00) 2013-05-29
NN OFE 6 893 060 (602 031) 7,15 (0,62) 6 893 060 (602 031) 7,15 (0,62) 2013-05-27
Altus SA 8 572 458 8,90 (0,81) 8 572 458 8,90 (0,81) 2013-05-27
Altus SA 8 572 458 (4 857 461) 8,09 (4,24) 8 572 458 (4 857 461) 8,09 (4,24) 2013-05-27
Domogała Tomasz przez TDJ SA i Invest 1 TDJ Estate sp. z o.o. SKA 66 142 371 68,00 (-0,68) 66 142 371 68,00 (-0,68) 2013-05-22
Domogała Tomasz przez TDJ SA 66 142 371 (60 669 000) 68,68 (63,00) 66 142 371 (60 669 000) 68,68 (63,00) 2013-05-20
Altus SA 3 714 997 (-1 126 048) 3,85 (-1,17) 3 714 997 (-1 126 048) 3,85 (-1,17) 2013-05-17
Altus SA 4 841 045 5,02 4 841 045 5,02 2013-04-24
Wrona Wojciech 0 (-126 764) 0,00 (-0,13) 0 (-126 764) 0,00 (-0,13) 2011-12-08
Zawiszowska Beata 64 200 0,06 64 200 0,06 2011-11-14
Wrona Wojciech 126 764 0,13 126 764 0,13 2011-11-14
Domogała Jacek 619 786 0,64 619 786 0,64 2011-11-14
TDJ SA 64 521 000 67,00 64 521 000 67,00 2011-09-12
TDJ SA 64 521 000 67,00 64 521 000 67,00 2011-09-12
NN OFE 6 291 029 6,53 6 291 029 6,53 2011-09-06
Famur SA 340 (-96 299 660) 0,00 (-100,00) 340 (-96 299 660) 0,00 (-100,00) 2011-09-06
Domogała Tomasz 5 473 371 5,68 5 473 371 5,68 2011-09-06
Aviva OFE Aviva Santander 5 210 315 5,41 (0,49) 5 210 315 5,41 (0,49) 2011-09-06
Aviva OFE Aviva Santander 5 210 315 4,92 5 210 315 4,92 2011-09-06
Famur SA 96 300 000 100,00 96 300 000 100,00 2011-06-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2013-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2012-09-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2012-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.