496,0000 zł
0,20% 1,0000 zł
Wawel SA (WWL)

Akcjonariat - WAWEL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 743 878 480 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 1 499 755 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 097 061
Liczba głosów na WZA: 1 499 755 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,15%
Kapitał akcyjny: 7 498 775,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 097 061
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,85%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hosta International AG wraz z WIK sp. z o.o., podmioty zależne od Nicole Opferkuch-Richter i Laury Silvia Opferkuch 781 761 (52,00%) 781 761 (52,00%) 2019-07-04 -
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 143 000 (9,53%) 143 000 (9,53%) 2021-01-12 ABG, NFT, PEP, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, ERB, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PKO, AMC, FMF, MIL, RVU, DCR, PHN, KRU, FRO, ARH, ENE, WPL, KTY, AML, ING, BFT, PTG, GTC, DVL, APT
MetLife OFE portfel, ZWZ 90 000 (6,00%) 90 000 (6,00%) 2020-05-27 ABG, NWG, OTS, WXF, ZUE, CMP, SWG, CMR, PUE, MLG, MNC, NVA, OND, DVL, BFT, KTY
NN OFE portfel, NWZ 82 300 (5,49%) 82 300 (5,49%) 2021-01-12 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, CAR, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MNC, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, PKO, BDX, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, TRN, SGN, CAV, CCC, OPL, DCR, FRO, KRU, MBR, LTS, MPH, CTX, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, ALR, STH, MDG, EAT, IZB, KGL, 11B, OAT, ATG, MCR

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1992-06-22 10 371
1 037 100,00
100,00 100,00 10 370
1 037 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1992-07-02
2000-12-29
split 1:20 1996-05-25
5,00 207 400
1 037 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-06-26
seria B - prawo poboru 1996-05-25 622 260
3 111 300,00
5,00 5,00 829 680
4 148 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1996-12-02
1998-03-11
seria C - subskrypcja publiczna 1996-05-25 670 175
21 445 600,00
5,00 32,00 1 499 855
7 499 275,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1997-12-29
1998-03-11
umorzenie akcji 2004-11-16 -100
1 499 755
7 498 775,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-11-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 94 000 (9 799) 6,27 (0,66) 94 000 (9 799) 6,27 (0,66) 2019-06-27
Aviva OFE Aviva Santander 84 201 (10 111) 5,61 (0,67) 84 201 (10 111) 5,61 (0,67) 2019-05-10
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC 73 497 (-1 682) 4,90 (-0,11) 73 497 (-1 682) 4,90 (-0,11) 2019-03-21
Uniqa OFE portfel 22 939 (-61) 1,52 (-0,01) 22 939 (-61) 1,52 (-0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 35 626 (6 626) 2,37 (0,44) 35 626 (6 626) 2,37 (0,44) 2018-12-31
NN OFE portfel 82 321 (321) 5,48 (0,01) 82 321 (321) 5,48 (0,01) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 81 017 (2 017) 5,40 (0,40) 81 017 (2 017) 5,40 (0,40) 2018-12-31
Generali OFE portfel 4 515 (-485) 0,30 (-0,03) 4 515 (-485) 0,30 (-0,03) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 74 090 (34 090) 4,94 (2,27) 74 090 (34 090) 4,94 (2,27) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 7 026 (26) 0,46 (-0,01) 7 026 (26) 0,46 (-0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 31 482 (-518) 2,10 (-0,03) 31 482 (-518) 2,10 (-0,03) 2018-12-31
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC 75 179 5,01 75 179 5,01 2018-10-12
TFI PZU SA portfele 15 (-7 508) 0,00 (-0,50) 15 (-7 508) 0,00 (-0,50) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 13 936 (1 163) 0,93 (0,08) 13 936 (1 163) 0,93 (0,08) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 3 336 (1 200) 0,22 (0,08) 3 336 (1 200) 0,22 (0,08) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 897 0,06 897 0,06 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 7 257 (2 634) 0,48 (0,17) 7 257 (2 634) 0,48 (0,17) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 11 034 (-409) 0,74 (-0,02) 11 034 (-409) 0,74 (-0,02) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 204 (-29) 0,01 (-0,01) 204 (-29) 0,01 (-0,01) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 165 0,01 165 0,01 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 899 (-16 405) 0,13 (-1,09) 1 899 (-16 405) 0,13 (-1,09) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 85 0,01 85 0,01 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 509 (28) 0,03 509 (28) 0,03 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 23 000 1,53 23 000 1,53 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 7 523 0,50 7 523 0,50 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 12 773 0,85 12 773 0,85 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 2 136 (-9 036) 0,14 (-0,60) 2 136 (-9 036) 0,14 (-0,60) 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 897 0,06 897 0,06 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 29 000 1,93 29 000 1,93 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 4 623 0,31 4 623 0,31 2017-12-31
NN OFE portfel 82 000 5,47 82 000 5,47 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 11 443 0,76 11 443 0,76 2017-12-31
MetLife OFE portfel 79 000 5,00 (-0,27) 79 000 5,00 (-0,27) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 233 0,02 233 0,02 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 900 0,06 900 0,06 2017-12-31
Generali OFE portfel 5 000 0,33 5 000 0,33 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 165 0,01 165 0,01 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 40 000 (-25 498) 2,67 (-1,69) 40 000 (-25 498) 2,67 (-1,69) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 18 304 1,22 18 304 1,22 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 7 000 0,47 7 000 0,47 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 481 0,03 481 0,03 2017-12-31
Aegon OFE portfel 32 000 2,13 32 000 2,13 2017-12-31
NN OFE ZWZ 82 000 (2 000) 5,47 (0,14) 82 000 (2 000) 5,47 (0,14) 2017-05-11
MetLife OFE portfel 79 000 (-68 029) 5,27 (-4,53) 79 000 (-68 029) 5,27 (-4,53) 2016-12-31
NN OFE ZWZ 80 000 (3 678) 5,33 (0,25) 80 000 (3 678) 5,33 (0,25) 2016-05-18
NN OFE 76 322 5,08 76 322 5,08 2015-07-27
MetLife OFE 147 029 (-21 261) 9,80 (-1,42) 147 029 (-21 261) 9,80 (-1,42) 2014-06-26
Orłowski Dariusz wraz z podmiotem zależnym 0 (-31 692) 0,00 (-2,11) 0 (-31 692) 0,00 (-2,11) 2014-06-02
MetLife OFE 168 290 (-1 710) 11,22 (-0,11) 168 290 (-1 710) 11,22 (-0,11) 2013-05-17
MetLife OFE 170 000 (-29 741) 11,33 (-1,98) 170 000 (-29 741) 11,33 (-1,98) 2013-05-10
Orłowski Dariusz 31 692 (21 692) 2,11 (1,45) 31 692 (21 692) 2,11 (1,45) 2012-05-10
Orłowski Dariusz wraz z podmiotem zależnym 10 000 (-23 000) 0,66 (-1,54) 10 000 (-23 000) 0,66 (-1,54) 2012-05-10
Małek Eugeniusz 2 (-40) 0,00 2 (-40) 0,00 2012-05-10
Hosta International AG 781 761 52,00 (-0,12) 781 761 52,00 (-0,12) 2012-05-10
MetLife OFE 199 741 (-85) 13,31 (-0,01) 199 741 (-85) 13,31 (-0,01) 2010-11-26
MetLife OFE 199 826 (-29 894) 13,32 (-1,99) 199 826 (-29 894) 13,32 (-1,99) 2010-11-25
Aviva OFE Aviva Santander 65 498 (-10 000) 4,36 (-0,67) 65 498 (-10 000) 4,36 (-0,67) 2010-03-03
Aviva OFE Aviva Santander 75 498 (-29 502) 5,03 (-1,97) 75 498 (-29 502) 5,03 (-1,97) 2010-03-01
Orłowski Dariusz 33 000 (155) 2,20 (0,02) 33 000 (155) 2,20 (0,02) 2010-02-18
MetLife OFE 229 720 (50 549) 15,31 (3,37) 229 720 (50 549) 15,31 (3,37) 2009-09-11
MetLife OFE 179 171 (315) 11,94 (0,02) 179 171 (315) 11,94 (0,02) 2009-09-03
Rockbridge TFI SA 11 172 (-70 812) 0,74 (-4,72) 11 172 (-70 812) 0,74 (-4,72) 2009-09-02
MetLife OFE 178 856 (71 130) 11,92 (4,74) 178 856 (71 130) 11,92 (4,74) 2009-09-02
Rockbridge TFI SA 81 984 (-201) 5,46 (-0,01) 81 984 (-201) 5,46 (-0,01) 2009-09-01
Szwarc Andrzej z osobą spokrewnioną 0 (-9 169) 0,00 (-0,61) 0 (-9 169) 0,00 (-0,61) 2009-06-30
MetLife OFE 107 726 (1 600) 7,18 (0,11) 107 726 (1 600) 7,18 (0,11) 2009-06-30
Małek Eugeniusz 42 (-100) 0,00 42 (-100) 0,00 2009-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 105 000 (-497) 7,00 (-0,03) 105 000 (-497) 7,00 (-0,03) 2009-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 105 497 (-666) 7,03 (-0,04) 105 497 (-666) 7,03 (-0,04) 2009-02-27
Rockbridge TFI SA 82 185 (-71 126) 5,47 (-4,75) 82 185 (-71 126) 5,47 (-4,75) 2009-02-18
MetLife PTE SA 106 126 7,07 (7,07) 106 126 7,07 (7,07) 2009-02-18
MetLife PTE SA 0 (-20 000) 0,00 (-1,33) 0 (-20 000) 0,00 (-1,33) 2009-02-18
MetLife OFE 106 126 7,07 106 126 7,07 2009-02-18
Rockbridge TFI SA 153 311 (-737) 10,22 (-0,05) 153 311 (-737) 10,22 (-0,05) 2009-02-17
MetLife PTE SA 20 000 1,33 20 000 1,33 2009-02-17
Szwarc Andrzej z osobą spokrewnioną 9 169 (434) 0,61 (0,03) 9 169 (434) 0,61 (0,03) 2009-02-04
Małek Eugeniusz 142 (-300) 0,00 (-0,02) 142 (-300) 0,00 (-0,02) 2009-02-04
Rockbridge TFI SA 154 048 (-2 858) 10,27 (-0,19) 154 048 (-2 858) 10,27 (-0,19) 2008-12-31
Szwarc Andrzej z osobą spokrewnioną 8 735 (-1 741) 0,58 (-0,11) 8 735 (-1 741) 0,58 (-0,11) 2008-07-28
Orłowski Dariusz 32 845 (45) 2,18 32 845 (45) 2,18 2008-07-28
Małek Eugeniusz 442 (200) 0,02 (0,01) 442 (200) 0,02 (0,01) 2008-07-28
Szwarc Andrzej z osobą spokrewnioną 10 476 (-6 121) 0,69 (-0,41) 10 476 (-6 121) 0,69 (-0,41) 2008-04-25
Aviva OFE Aviva Santander 106 163 (6 163) 7,07 (0,41) 106 163 (6 163) 7,07 (0,41) 2008-02-28
Szwarc Andrzej z osobą spokrewnioną 16 597 (199) 1,10 (0,01) 16 597 (199) 1,10 (0,01) 2008-02-14
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA 100 000 5,99 (-0,67) 100 000 5,99 (-0,67) 2007-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 100 000 6,66 (6,66) 100 000 6,66 (6,66) 2007-12-31
Orłowski Dariusz 32 800 (2 000) 2,18 (0,18) 32 800 (2 000) 2,18 (0,18) 2007-10-31
Małek Eugeniusz 242 (-2 000) 0,01 (-0,13) 242 (-2 000) 0,01 (-0,13) 2007-10-31
Szwarc Andrzej z osobą spokrewnioną 16 398 (-5 309) 1,09 (-0,35) 16 398 (-5 309) 1,09 (-0,35) 2007-08-03
Wiater Lesława 0 (-65) 0,00 0 (-65) 0,00 2007-02-14
Szwarc Andrzej z osobą spokrewnioną 21 707 (-6 239) 1,44 (-0,42) 21 707 (-6 239) 1,44 (-0,42) 2007-02-14
Małek Eugeniusz 2 242 (-400) 0,14 (-0,03) 2 242 (-400) 0,14 (-0,03) 2007-02-14
Hosta International AG z WIK sp. z o.o. 781 761 (57 040) 52,12 (3,80) 781 761 (57 040) 52,12 (3,80) 2007-02-14
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA 100 000 (4 089) 6,66 (0,27) 100 000 (4 089) 6,66 (0,27) 2007-02-14
Aviva Investors Poland SA 74 109 (-23 836) 4,94 (-1,59) 74 109 (-23 836) 4,94 (-1,59) 2006-12-18
Winkel Wojciech 1 601 (600) 0,00 (-0,06) 1 601 (600) 0,00 (-0,06) 2006-08-04
Winkel Wojciech 1 001 (-600) 0,06 (-0,04) 1 001 (-600) 0,06 (-0,04) 2006-08-04
Wiater Lesława 65 0,00 65 0,00 2006-08-04
Szwarc Andrzej z osobą spokrewnioną 27 946 (7 811) 1,86 (0,52) 27 946 (7 811) 1,86 (0,52) 2006-08-04
Orłowski Dariusz 30 800 2,00 (-0,05) 30 800 2,00 (-0,05) 2006-08-04
Małek Eugeniusz 2 642 0,17 2 642 0,17 2006-08-04
Małek Eugeniusz 2 642 0,17 (0,17) 2 642 0,17 (0,17) 2006-08-04
Bałaga Paweł 1 640 0,10 1 640 0,10 2006-08-04
Winkel Wojciech 1 601 0,10 1 601 0,10 2006-05-05
Orłowski Dariusz 30 800 (6 550) 2,05 (0,44) 30 800 (6 550) 2,05 (0,44) 2006-05-05
Hosta International AG z WIK sp. z o.o. 724 721 48,32 724 721 48,32 2006-04-05
Hosta International AG z WIK sp. z o.o. 724 721 (-60 182) 48,32 (-4,02) 724 721 (-60 182) 48,32 (-4,02) 2006-04-05
Rockbridge TFI SA zarządzane fundusze 156 906 10,46 156 906 10,46 2006-03-01
Rockbridge TFI SA 156 906 (6 744) 10,46 (0,45) 156 906 (6 744) 10,46 (0,45) 2006-03-01
Rockbridge TFI SA zarządzane fundusze 150 162 10,01 150 162 10,01 2006-02-21
CA IB Investment Management SA 0 (-78 170) 0,00 (-5,21) 0 (-78 170) 0,00 (-5,21) 2006-02-01
Aviva OFE Aviva Santander 0 (-100 000) 0,00 (-6,66) 0 (-100 000) 0,00 (-6,66) 2005-12-31
porozumienie inwestorów 21 osób fizycznych 0 (-109 553) 0,00 (-7,30) 0 (-109 553) 0,00 (-7,30) 2005-06-30
Hosta International AG z WIK sp. z o.o. 784 903 (148 606) 52,34 (9,92) 784 903 (148 606) 52,34 (9,92) 2005-06-29
Aviva OFE Aviva Santander 100 000 6,66 100 000 6,66 2005-06-29
CA IB Investment Management SA 78 170 5,21 78 170 5,21 2005-06-28
Małek Eugeniusz przeniesienie akcji na rzecz WIK sp. z o.o. 0 (-102 606) 0,00 (-6,84) 0 (-102 606) 0,00 (-6,84) 2005-05-16
Szwarc Andrzej z osobą spokrewnioną 20 135 (468) 1,34 (0,03) 20 135 (468) 1,34 (0,03) 2005-03-30
Szwarc Andrzej 19 667 (483) 1,31 (0,04) 19 667 (483) 1,31 (0,04) 2005-03-17
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA 95 911 6,39 95 911 6,39 2005-02-25
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA 95 911 6,39 95 911 6,39 2005-02-25
Szwarc Andrzej 19 184 (1 180) 1,27 (0,07) 19 184 (1 180) 1,27 (0,07) 2005-01-20
Szwarc Andrzej 18 004 (500) 1,20 (0,04) 18 004 (500) 1,20 (0,04) 2005-01-18
Szwarc Andrzej 17 504 (454) 1,16 (0,03) 17 504 (454) 1,16 (0,03) 2005-01-11
Wawel SA w celu zaoferowania pracownikom 0 (-24 350) 0,00 (-1,62) 0 0,00 2004-12-10
Orłowski Dariusz 24 250 1,61 24 250 1,61 2004-12-10
Szwarc Andrzej 17 050 (2 700) 1,13 (0,18) 17 050 (2 700) 1,13 (0,18) 2004-11-15
Szwarc Andrzej 14 350 (1 325) 0,95 (0,09) 14 350 (1 325) 0,95 (0,09) 2004-11-05
Wawel SA 24 350 (-96 280) 1,62 (-6,42) 0 0,00 2004-11-04
porozumienie inwestorów 21 osób fizycznych 109 553 (-28 670) 7,30 (-1,91) 109 553 (-158 476) 7,30 (-4,28) 2004-11-04
Opferkuch Hermann zmiana podmiotu dominującego 0 (-784 903) 0,00 (-52,33) 0 (-784 903) 0,00 (-35,76) 2004-11-04
Hosta International AG z WIK sp. z o.o. 636 297 42,42 636 297 42,42 2004-11-04
Szwarc Andrzej 13 025 (-3 001) 0,86 (-0,20) 13 025 (-3 001) 0,86 (0,11) 2004-11-03
Małek Eugeniusz 102 606 6,84 102 606 (-397 856) 6,84 (-14,78) 2004-10-29
Aviva Investors Poland SA 97 945 6,53 97 945 6,53 2004-10-29
Aviva Investors Poland SA 97 945 6,53 97 945 6,53 2004-10-29
Szwarc Andrzej 16 026 (2 277) 1,06 (0,15) 16 026 (2 277) 0,75 (0,11) 2004-10-19
Szwarc Andrzej 13 749 (356) 0,91 (0,02) 13 749 (356) 0,64 (0,03) 2004-09-21
Szwarc Andrzej 13 393 (593) 0,89 (0,04) 13 393 (593) 0,61 (0,03) 2004-08-24
Opferkuch Hermann przez podmioty zależne 784 903 52,33 784 903 35,76 (-1,03) 2004-07-23
Opferkuch Hermann przez podmioty zależne 784 903 (46 000) 52,33 (3,07) 784 903 (46 000) 36,79 (2,92) 2004-07-23
Szwarc Andrzej 12 800 (10 050) 0,85 (0,67) 12 800 (10 050) 0,58 (0,47) 2004-07-16
Wawel SA 120 630 8,04 0 0,00 2003-12-29
Wawel SA 120 630 (-50 341) 8,04 (-3,36) 0 (-170 971) 0,00 2003-12-29
Opferkuch Hermann przez podmioty zależne 738 903 49,26 738 903 33,87 2003-12-29
Gustav F. W. Hamester GmbH zależny Hermanna i Margarethe Opferkuch 0 (-511 326) 0,00 (-34,09) 0 (-511 326) 0,00 (-22,09) 2003-12-29
Szwarc Andrzej 2 750 (-6 250) 0,18 (-0,42) 2 750 (-6 250) 0,11 (-0,27) 2003-12-22
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 9 000 (-115 331) 0,60 (-7,68) 9 000 (-115 331) 0,38 (-4,99) 2003-08-20
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 124 331 (719) 8,28 (0,04) 124 331 (719) 5,37 (0,03) 2003-07-28
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 123 612 (1 296) 8,24 (0,09) 123 612 (1 296) 5,34 (0,06) 2003-05-22
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 122 316 (1 157) 8,15 (0,08) 122 316 (1 157) 5,28 (0,05) 2003-04-29
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 121 159 (1 830) 8,07 (0,12) 121 159 (1 830) 5,23 (0,08) 2003-03-26
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 119 329 (-365) 7,95 (-0,03) 119 329 (-365) 5,15 (-0,02) 2003-03-19
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 119 694 (1 111) 7,98 (0,08) 119 694 (1 111) 5,17 (0,05) 2003-02-24
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 118 583 (1 303) 7,90 (0,09) 118 583 (1 303) 5,12 (0,06) 2003-02-13
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 117 280 (1 026) 7,81 (0,06) 117 280 (1 026) 5,06 (0,04) 2003-01-28
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 116 254 (5 132) 7,75 (0,35) 116 254 (5 132) 5,02 (0,22) 2003-01-06
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 111 122 (-87 476) 7,40 (-5,84) 111 122 (-87 476) 4,80 (-3,78) 2002-10-07
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 198 598 (-4 126) 13,24 (-0,27) 198 598 (-4 126) 8,58 (-0,17) 2002-05-20
Szwarc Andrzej w porozumieniu z 4 inwestorami 202 724 13,51 (13,51) 202 724 8,75 (8,75) 2002-05-13
porozumienie inwestorów 21 osób fizycznych 138 223 9,21 268 029 11,58 (-0,98) 2002-02-13
porozumienie inwestorów 21 osób fizycznych 138 223 (-174 054) 9,21 (-11,61) 268 029 (-202 724) 12,56 (-7,78) 2002-02-13
porozumienie inwestorów 26 osób fizycznych, w tym Szwarc Andrzej 312 277 (21 212) 20,82 (1,41) 470 753 (29 772) 20,34 (1,29) 2002-02-05
porozumienie inwestorów 25 osób fizycznych, w tym Szwarc Andrzej 291 065 (84 084) 19,41 (5,61) 440 981 (116 164) 19,05 (5,01) 2002-01-04
Szwarc Andrzej zawarcie porozumienia inwestorów 0 (-115 864) 0,00 (-7,73) 0 (-115 864) 0,00 (-5,01) 2001-12-28
porozumienie inwestorów 12 osób fizycznych, w tym Szwarc Andrzej 206 981 13,80 324 817 14,04 2001-12-28
Małek Eugeniusz 102 606 6,84 500 462 21,62 (-1,84) 2001-09-30
Małek Eugeniusz 102 606 (-23) 6,84 500 462 (97) 23,46 (1,84) 2001-09-30
Szwarc Andrzej z osobą spokrewnioną 115 864 (12 357) 7,73 (0,83) 115 864 (12 357) 5,01 (0,54) 2001-07-17
Szwarc Andrzej 103 507 6,90 103 507 4,47 2001-07-17
Małek Eugeniusz 102 629 (3 000) 6,84 (0,20) 500 365 (15 000) 21,62 (0,65) 2001-05-23
Wawel SA przez WIK sp. z o.o. 170 971 (-306 061) 11,40 (-20,41) 170 971 (-306 061) 0,00 2001-05-21
Gustav F. W. Hamester GmbH przez podmioty zależne 511 326 (205 265) 34,09 (13,68) 511 326 (205 265) 22,09 (8,87) 2001-05-21
Gustav F. W. Hamester GmbH przez DOT sp. z o.o. 306 061 20,41 306 061 13,22 2001-05-21
Małek Eugeniusz 99 629 (4 690) 6,64 (0,31) 485 365 (23 450) 20,97 (1,01) 2001-05-16
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 0 (-205 265) 0,00 (-13,69) 0 (-205 265) 0,00 (-8,87) 2001-04-28
Małek Eugeniusz 94 939 (1 100) 6,33 (0,07) 461 915 (1 100) 19,96 (0,05) 2001-01-11
Wawel SA przez WIK sp. z o.o. i DOT sp. z o.o. 477 032 (170 971) 31,81 (11,40) 477 032 (170 971) 0,00 2000-12-31
Wawel SA przez WIK sp. z o.o. i DOT sp. z o.o. 306 061 (21 078) 20,41 (1,41) 306 061 (21 078) 0,00 2000-12-20
Wawel SA przez WIK sp. z o.o. i DOT sp. z o.o. 284 983 (93 190) 19,00 (6,21) 284 983 (93 190) 0,00 2000-11-30
Małek Eugeniusz 93 839 (320) 6,26 (0,02) 460 815 (1 600) 19,91 (0,07) 2000-09-01
Wawel SA przez WIK sp. z o.o. i DOT sp. z o.o. 191 793 (20 822) 12,79 (1,39) 191 793 (20 822) 0,00 2000-07-31
Wawel SA przez WIK sp. z o.o. 170 971 (147 717) 11,40 (9,85) 170 971 (147 717) 0,00 2000-06-30
PZU SA 0 (-147 717) 0,00 (-9,85) 0 (-147 717) 0,00 (-6,38) 2000-06-26
Małek Eugeniusz 93 519 6,24 459 215 19,84 2000-06-19
Wawel SA przez WIK sp. z o.o. 23 254 1,55 23 254 0,00 2000-03-06
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 205 265 (-6 241) 13,69 (-0,41) 205 265 (-6 241) 8,87 (-0,27) 1999-09-30
PZU SA 147 717 (31 000) 9,85 (2,07) 147 717 (31 000) 6,38 (1,34) 1999-06-23
PZU SA 116 717 7,78 (-6,29) 116 717 5,04 (-1,99) 1998-09-30
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 211 506 14,10 (-11,39) 211 506 9,14 (0,06) 1998-09-30
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 211 506 25,49 211 506 9,08 1998-09-02
PZU SA 116 717 14,07 116 717 7,03 1998-06-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-04-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 25,00 zł
2021-04-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 25,00 zł
2020-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2020-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2019-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 25,00 zł
2019-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 25,00 zł
2018-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 25,00 zł
2018-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 25,00 zł
2017-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2017-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2016-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2016-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2015-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2015-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2014-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2014-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 14,00 zł
2013-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 14,00 zł
2012-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,00 zł
2012-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,00 zł
2011-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2011-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2010-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2010-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2009-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2009-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2008-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2008-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2000-12-29 Asymilacja akcji seria A
1998-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1998-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1998-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.