3,4600 zł
-5,46% -0,2000 zł
Tesgas SA (TSG)

Akcjonariat - TESGAS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 39 271 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 11 350 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 614 354
Liczba głosów na WZA: 16 350 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,90%
Kapitał akcyjny: 11 350 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 627 345
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,10%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kocik Włodzimierz 2 532 143 (22,30%) 5 007 143 (30,62%) 2011-11-14 -
Kocik, Marzenna Barbara ZWZ 2 075 250 (18,28%) 4 097 788 (25,06%) 2018-06-26 -
NN PTE SA portfel 1 250 000 (11,01%) 1 250 000 (7,64%) 2018-12-31 BOS, KGN, ELT, KPL, MRB, PHN, FEE
AgioFunds TFI SA 1 157 618 (10,20%) 1 157 618 (7,08%) 2016-06-24 TRI, BDZ, IPE, WIK, K2I, SNW, MBR, VIN
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 020 496 (8,99%) 1 020 496 (6,24%) 2018-12-31 DCR, BRG, LEN, LBT, NVA, SEK, SKH, OTM, PUE, ZUE, QMK, ODL, ABE, UNI, ATD, ERB, RWL, FRO, SWG
Majewski Piotr ZWZ 578 847 (5,10%) 1 094 300 (6,69%) 2018-06-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 5 000 000
5 000 000,00
1,00 1,00 5 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-11
podwyższenie kapitału seria C 200 000
0,00
1,00 0,00 11 250 000
11 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-15
2011-03-24
podwyższenie kapitału seria C 100 000
0,00
1,00 0,00 11 350 000
11 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-05
seria B - subskrypcja prywatna 2008-05-14 750 000
750 000,00
1,00 1,00 5 750 000
5 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-09
2008-07-02
2010-07-21
seria C - oferta menedżerska za warranty serii A 2008-05-30 300 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2009-05-12 1 300 000
9 100 000,00
1,00 7,00 7 050 000
7 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-08
2009-08-21
2010-07-21
seria E - subskrypcja publiczna 2010-01-18 4 000 000
58 000 000,00
1,00 14,50 11 050 000
11 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-16
2010-08-04
2010-08-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 745 982 (-86 577) 6,57 (-0,77) 745 982 (-86 577) 4,56 (-0,53) 2020-01-20
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 832 559 7,34 832 559 5,09 2017-09-13
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 020 000 (196 678) 8,99 (1,74) 1 020 000 (196 678) 6,24 (1,20) 2016-12-31
PKO BP Bankowy OFE 823 322 7,25 823 322 5,04 2016-09-30
Aviva Investors Poland TFI SA 0 (-801 761) 0,00 (-7,06) 0 (-801 761) 0,00 (-4,90) 2016-06-24
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 801 761 (-252 940) 7,06 (-2,23) 801 761 (-252 940) 4,90 (-1,55) 2016-06-21
Majewski Piotr ZWZ 578 847 5,10 (-0,04) 1 089 960 (6 113) 6,67 (0,01) 2016-05-31
NN PTE SA 1 250 000 (412 199) 11,01 (3,63) 1 250 000 (412 199) 7,64 (2,52) 2015-06-22
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 054 701 9,29 1 054 701 6,45 2015-01-01
Aviva Investors Poland SA 0 (-1 054 701) 0,00 (-9,29) 0 (-1 054 701) 0,00 (-6,45) 2015-01-01
NN PTE SA 837 801 7,38 837 801 5,12 2014-05-20
Rockbridge TFI SA 765 678 (-139 640) 6,74 (-1,23) 765 678 (-139 640) 4,68 (-0,85) 2012-10-29
Rockbridge TFI SA 905 318 (80 344) 7,97 (0,64) 905 318 (80 344) 5,53 (0,46) 2012-10-23
Bączyk Zygmunt 8 000 0,07 (0,07) 8 000 0,04 (0,04) 2012-06-30
Majewski Piotr 578 847 5,14 (0,05) 1 083 847 6,66 (0,04) 2011-11-14
Majewski Piotr 578 847 (19 300) 5,09 (0,12) 1 083 847 (19 300) 6,62 (0,07) 2011-11-14
Kocik, Marzenna Barbara 2 075 250 18,44 (0,16) 4 095 250 25,20 (0,16) 2011-11-14
Kocik, Marzenna Barbara 2 075 250 (19 300) 18,28 (0,01) 4 095 250 (19 300) 25,04 (-0,04) 2011-11-14
Kocik Włodzimierz 2 532 143 (19 300) 22,50 (0,17) 5 007 143 (19 300) 30,81 (0,12) 2011-11-14
Bączyk Zygmunt 0 (-8 000) 0,00 (-0,07) 0 (-8 000) 0,00 (-0,04) 2011-11-14
Banaszak-Filipiak Kinga 0 (-500) 0,00 0 (-500) 0,00 2011-11-14
Aviva Investors Poland SA 1 054 701 9,29 (-0,08) 1 054 701 6,45 (-0,04) 2011-11-14
Aviva Investors Poland SA 1 054 701 (170 826) 9,37 (1,38) 1 054 701 (170 826) 6,49 (0,99) 2011-11-14
Majewski Piotr 559 547 (35 000) 4,97 (0,23) 1 064 547 (35 000) 6,55 (0,14) 2011-03-31
Kocik, Marzenna Barbara 2 055 950 (35 000) 18,27 (0,31) 4 075 950 (35 000) 25,08 (0,22) 2011-03-31
Kocik Włodzimierz 2 512 843 (35 000) 22,33 (0,31) 4 987 843 (35 000) 30,69 (0,22) 2011-03-31
Rockbridge TFI SA 824 974 7,33 (0,07) 824 974 5,07 (0,03) 2011-02-23
Rockbridge TFI SA 824 974 7,26 824 974 5,04 2011-02-23
Ogółem 11 250 000 (200 000) 0 16 250 000 (200 000) 0 2011-02-15
Bączyk Zygmunt 8 000 0,07 8 000 0,04 2010-08-16
Bączyk Zygmunt 8 000 0,07 8 000 0,04 2010-08-16
Banaszak-Filipiak Kinga 500 0,00 500 0,00 2010-08-16
Banaszak-Filipiak Kinga 500 0,00 500 0,00 2010-08-16
Majewski Piotr 524 547 4,74 (0,08) 1 029 547 6,41 (0,08) 2010-08-04
Majewski Piotr 524 547 4,66 (-2,78) 1 029 547 (-19 547) 6,33 (-2,37) 2010-08-04
Kocik Włodzimierz 2 477 843 22,02 (-0,40) 4 952 843 30,47 (-0,38) 2010-08-04
Kocik Włodzimierz 2 477 843 22,42 (-12,72) 4 952 843 (-2 843) 30,85 (-10,27) 2010-08-04
Ogółem 11 050 000 (4 000 000) 0 16 050 000 (4 000 000) 0 2010-07-21
Aviva Investors Poland SA w tym 574000 PDA 883 875 7,99 (0,99) 883 875 5,50 (0,50) 2010-07-21
Aviva Investors Poland SA 883 875 7,00 (-0,99) 883 875 5,00 (-0,50) 2010-07-21
Aviva Investors Poland SA 883 875 7,99 (0,14) 883 875 5,50 (0,07) 2010-07-21
Aviva Investors Poland SA 883 875 7,85 883 875 5,43 2010-07-21
Kocik, Marzenna Barbara 2 020 950 (950) 17,96 (-10,69) 4 040 950 (950) 24,86 (-8,66) 2010-07-02
Kocik, Marzenna Barbara 2 020 000 (-950) 28,65 (-0,01) 4 040 000 (-950) 33,52 (-0,01) 2010-07-02
Kocik, Marzenna Barbara 2 020 950 28,66 (10,38) 4 040 950 33,53 (8,36) 2010-07-02
Kocik, Marzenna Barbara 2 020 950 (-299 050) 18,28 (-22,06) 4 040 950 (-299 050) 25,17 (-15,20) 2010-07-02
Majewski Piotr 524 547 7,44 (2,70) 1 049 094 8,70 (2,17) 2009-09-30
Majewski Piotr 524 547 (19 547) 4,74 (-4,04) 1 049 094 (39 094) 6,53 (-2,86) 2009-09-30
Kocik Włodzimierz 2 477 843 35,14 (12,72) 4 955 686 41,12 (10,25) 2009-09-30
Kocik Włodzimierz 2 477 843 (2 843) 22,42 (-20,62) 4 955 686 (5 686) 30,87 (-15,17) 2009-09-30
Ogółem 7 050 000 (1 300 000) 0 12 050 000 (6 300 000) 0 2009-07-08
Majewski Piotr 505 000 8,78 1 010 000 9,39 2009-07-07
Majewski Piotr 505 000 8,78 (1,62) 1 010 000 9,39 (1,01) 2009-07-07
Majewski Piotr 505 000 7,16 (-1,62) 1 010 000 8,38 (-1,01) 2009-07-07
Majewski Piotr 505 000 8,78 1 010 000 9,39 2009-07-07
Krzyżaniak Jacek 300 000 4,00 (-1,21) 300 000 2,00 (-0,79) 2009-07-07
Krzyżaniak Jacek 300 000 5,21 300 000 2,79 2009-07-07
Krzyżaniak Jacek 300 000 5,21 (0,96) 300 000 2,79 (0,31) 2009-07-07
Krzyżaniak Jacek 300 000 4,25 300 000 2,48 2009-07-07
Kocik, Marzenna Barbara 2 320 000 40,34 (7,44) 4 340 000 40,37 (4,36) 2009-07-07
Kocik, Marzenna Barbara 2 320 000 32,90 4 340 000 36,01 2009-07-07
Kocik Włodzimierz 2 475 000 43,04 (7,94) 4 950 000 46,04 (4,97) 2009-07-07
Kocik Włodzimierz 2 475 000 35,10 4 950 000 41,07 2009-07-07
Grupa BZ WBK SA 150 000 2,60 (0,48) 150 000 1,39 (0,15) 2009-07-07
Grupa BZ WBK SA 150 000 2,12 (0,12) 150 000 1,24 (0,24) 2009-07-07
Grupa BZ WBK SA 150 000 2,00 150 000 1,00 2009-07-07
Ogółem 5 750 000 0 5 750 000 (-5 000 000) 0 2008-07-02
Ogółem 5 750 000 0 10 750 000 0 2008-07-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.