3,5750 zł
0,00% 0,0000 zł
Tesgas SA (TSG)

Komunikaty spółki - TESGAS

Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Wyniki finansowe
Podpisanie umowy o udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych
Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach
Podpisanie umowy znaczącej z Polska Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej
Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze roku obrotowego 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tesgas Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 14.07.2021 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 14.07.2021 r.
Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.