4,8200 zł
0,42% 0,0200 zł
Tesgas SA (TSG)

Komunikaty spółki - TESGAS

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego GK TESGAS za I półrocze 2020r.
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu Spółki TESGAS S.A.
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
Wyniki finansowe
Podpisanie umów znaczących ze Stalprofil S.A.
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020 r.
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020 r.
Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
Kandydatura na członka Rady Nadzorczej
Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zakończenie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 21 lipca 2020 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.