4,1400 zł
2,99% 0,1200 zł
Tesgas SA (TSG)

Komunikaty spółki - TESGAS

Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o.
Drugie wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego GK TESGAS za I półrocze 2020r.
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu Spółki TESGAS S.A.
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
Wyniki finansowe
Podpisanie umów znaczących ze Stalprofil S.A.
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020 r.
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020 r.
Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
Kandydatura na członka Rady Nadzorczej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.