2,1400 zł
-1,65% -0,0360 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)

Akcjonariat - TAURONPE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 750 455 703,16 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 752 549 394 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 807 588 978
Liczba głosów na WZA: 1 752 549 394 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,08%
Kapitał akcyjny: 8 762 746 970,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 807 588 978
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,08%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,92%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 526 848 384 (30,06%) 526 848 384 (30,06%) 2013-02-28 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, ENA, PKN
KGHM Polska Miedź SA 182 110 566 (10,39%) 182 110 566 (10,39%) 2011-03-23 BPM
NN OFE portfel; NWZ 98 630 028 (5,62%) 98 630 028 (5,62%) 2019-11-21 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, QRS, KTY, MDG, EAT, ATG, CAV, 11B, MNC, IZB, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TIM, HUG, AML, MCR, PKN, BBD, CMP, LVC, BFT, MOC, DAT, TEN, SNK, CTX, KGL, LTX, MPH, ABE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-31
umorzenie akcji seria A -245 000
1,00 13 986 283 558
13 986 283 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I 162 556 975
1,00 13 986 528 558
13 986 528 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-10
seria H 125 326 000
1,00 13 823 971 583
13 823 971 583,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-10
seria G 195 284 950
1,00 13 698 645 583
13 698 645 583,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-31
seria F 10 862 150
1,00 13 503 360 633
13 503 360 633,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-09
seria E 475 106 055
1,00 13 492 498 483
13 492 498 483,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria D 2 792 245 893
1,00 13 017 392 428
13 017 392 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria C 3 526 647 223
1,00 10 225 146 535
10 225 146 535,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria B 6 697 999 312
1,00 6 698 499 312
6 698 499 312,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria K - zamienna połączenie z Enion Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. 2010-04-08 193 850 314
1,00 14 304 948 858
14 304 948 858,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
seria J - zamienna połączenie z Energomix Servis sp. z o.o. 2010-04-08 124 814 986
1,00 14 111 098 544
14 111 098 544,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
scalenie akcji 9:1 zamiana oznaczenia akcji: serie A-K na serię AA 2010-04-26
9,00 1 589 438 762
14 304 948 858,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-14
2010-06-30
seria BB - subskrypcja prywatna aport: udziały w PKE, Enion, EnergiaPro i ESW 2010-04-26 163 110 632
9,00 1 752 549 394
15 772 944 546,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-02
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2010-11-10
5,00 1 752 549 394
8 762 746 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-25
bez podwyższania kapitału połączenie z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym SA 2012-06-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-12
połączenie z PKE Broker sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-11-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel; NWZ 98 630 000 (9 887 071) 5,62 (0,56) 98 630 000 (9 887 071) 5,62 (0,56) 2019-11-21
NN OFE portfel 88 742 929 (-24 704 737) 5,06 (-1,41) 88 742 929 (-24 704 737) 5,06 (-1,41) 2019-03-31
Uniqa OFE portfel 1 090 730 (-11 127 270) 0,06 (-0,64) 1 090 730 (-11 127 270) 0,06 (-0,64) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 7 670 140 (140) 0,43 (-0,01) 7 670 140 (140) 0,43 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 113 447 666 (15 350 666) 6,47 (0,87) 113 447 666 (15 350 666) 6,47 (0,87) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 10 963 245 (10 691 245) 0,62 (0,60) 10 963 245 (10 691 245) 0,62 (0,60) 2018-12-31
Generali OFE portfel 4 033 135 (135) 0,23 4 033 135 (135) 0,23 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 51 489 969 (-31) 2,93 (-0,01) 51 489 969 (-31) 2,93 (-0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 7 653 903 (-97) 0,44 7 653 903 (-97) 0,44 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 1 500 000 (1 000 000) 0,09 (0,06) 1 500 000 (1 000 000) 0,09 (0,06) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 500 0,00 500 0,00 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 13 144 680 0,75 13 144 680 0,75 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 38 349 (-358 929) 0,00 (-0,02) 38 349 (-358 929) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 285 (-284 715) 0,00 (-0,02) 285 (-284 715) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 10 514 691 (665 780) 0,60 (0,04) 10 514 691 (665 780) 0,60 (0,04) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 718 (-717 282) 0,00 (-0,04) 718 (-717 282) 0,00 (-0,04) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 23 937 058 (9 734 059) 1,37 (0,56) 23 937 058 (9 734 059) 1,37 (0,56) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 37 847 (-340 623) 0,00 (-0,02) 37 847 (-340 623) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 301 448 (44 648) 0,02 301 448 (44 648) 0,02 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 135 231 (44 561) 0,01 135 231 (44 561) 0,01 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 12 218 000 0,70 12 218 000 0,70 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 500 000 0,03 500 000 0,03 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 397 278 0,02 397 278 0,02 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 285 000 0,02 285 000 0,02 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 9 848 911 0,56 9 848 911 0,56 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 7 670 000 0,44 7 670 000 0,44 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 718 000 0,04 718 000 0,04 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 15 000 0,00 15 000 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 98 097 000 (-9 645 000) 5,60 (-0,55) 98 097 000 (-9 645 000) 5,60 (-0,55) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 14 202 999 0,81 14 202 999 0,81 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 378 470 0,02 378 470 0,02 2017-12-31
MetLife OFE portfel 272 000 0,02 272 000 0,02 2017-12-31
Generali OFE portfel 4 033 000 0,23 4 033 000 0,23 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 84 320 0,01 84 320 0,01 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 256 800 0,02 256 800 0,02 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 51 490 000 2,94 51 490 000 2,94 2017-12-31
Altus SA portfele 709 205 0,04 709 205 0,04 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 90 670 0,01 90 670 0,01 2017-12-31
Aegon OFE portfel 7 654 000 0,44 7 654 000 0,44 2017-12-31
NN OFE ZWZ 107 742 000 (165 000) 6,15 (0,01) 107 742 000 (165 000) 6,15 (0,01) 2017-05-29
NN OFE portfel 107 577 000 (7 577 000) 6,14 (0,43) 107 577 000 (7 577 000) 6,14 (0,43) 2016-12-31
NN OFE ZWZ 100 000 000 (11 257 071) 5,71 (0,65) 100 000 000 (11 257 071) 5,71 (0,65) 2016-06-08
NN OFE 88 742 929 (-30 957 071) 5,06 (-1,77) 88 742 929 (-30 957 071) 5,06 (-1,77) 2015-12-31
NN OFE WZA 119 700 000 (7 700 000) 6,83 (0,44) 119 700 000 (7 700 000) 6,83 (0,44) 2015-12-08
NN OFE 112 000 000 (23 257 071) 6,39 (1,33) 112 000 000 (23 257 071) 6,39 (1,33) 2014-09-01
Zawadzki Krzysztof 27 337 (5 883) 0,00 27 337 (5 883) 0,00 2012-05-10
NN OFE 88 742 929 (1 697 382) 5,06 (0,10) 88 742 929 (1 697 382) 5,06 (0,10) 2011-12-28
NN OFE 87 045 547 4,96 87 045 547 4,96 2011-12-21
Stolarczyk Dariusz 42 611 (24 428) 0,00 42 611 (24 428) 0,00 2011-11-09
Michalewski Michał 0 (-40 000) 0,00 0 (-40 000) 0,00 2011-11-09
Michalewski Michał 40 000 (5 500) 0,00 40 000 (5 500) 0,00 2011-05-11
Skarb Państwa 526 883 897 (-137 567 381) 30,06 (-7,85) 526 883 897 (-137 567 381) 30,06 (-7,85) 2011-03-29
Skarb Państwa 664 451 278 (-71 000 000) 37,91 (-4,05) 664 451 278 (-71 000 000) 37,91 (-4,05) 2011-03-23
KGHM Polska Miedź SA 111 110 566 (29 223 067) 6,33 (2,33) 111 110 566 (29 223 067) 6,33 (2,33) 2011-03-22
KGHM Polska Miedź SA 81 887 499 (65 000) 4,00 (-1,14) 81 887 499 (65 000) 4,00 (-1,14) 2010-11-10
Zawadzki Krzysztof 21 454 0,00 21 454 0,00 2010-11-09
Zamasz Krzysztof 935 0,00 935 0,00 2010-11-09
Stolarczyk Dariusz 18 183 0,00 18 183 0,00 2010-11-09
Michalewski Michał 34 500 0,00 34 500 0,00 2010-11-09
Luty Włodzimierz 935 0,00 935 0,00 2010-11-09
Lubera Dariusz 6 576 0,00 6 576 0,00 2010-11-09
Kuciński Jacek 935 0,00 935 0,00 2010-11-09
Skarb Państwa 735 451 278 (-2 576 514) 41,96 (-0,15) 735 451 278 (-2 576 514) 41,96 (-0,15) 2010-11-05
Skarb Państwa 738 027 792 (163 110 632) 42,11 (5,94) 738 027 792 (163 110 632) 42,11 (5,94) 2010-11-05
Skarb Państwa 574 917 160 36,17 (3,37) 574 917 160 36,17 (3,37) 2010-08-04
Skarb Państwa 574 917 160 (34 644) 32,80 (-3,36) 574 917 160 (34 644) 32,80 (-3,36) 2010-08-04
Skarb Państwa 574 882 516 (44 504 285) 36,16 (2,80) 574 882 516 (44 504 285) 36,16 (2,80) 2010-07-30
KGHM Polska Miedź SA 81 822 499 5,14 (0,48) 81 822 499 5,14 (0,48) 2010-07-02
KGHM Polska Miedź SA 81 822 499 4,66 81 822 499 4,66 2010-07-02
Skarb Państwa 530 378 231 (-11 711 679 792) 33,36 (-54,16) 530 378 231 (-11 711 679 792) 33,36 (-54,16) 2010-06-30
Skarb Państwa 12 242 058 023 87,52 (1,95) 12 242 058 023 87,52 (1,95) 2010-04-30
Skarb Państwa 12 242 058 023 (10 881 829 354) 85,57 12 242 058 023 (10 881 829 354) 85,57 2010-04-30
Skarb Państwa 1 360 228 669 85,57 1 360 228 669 85,57 2010-04-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2013-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2012-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2011-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2011-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2010-06-25 Split 9:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.