2,43 zł
-1,62% -0,04 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)

Akcjonariat - TAURONPE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 258 695 027,42 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 752 549 394 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 816 700 950
Liczba głosów na WZA: 1 752 549 394 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,60%
Kapitał akcyjny: 8 762 746 970,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 816 700 950
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,40%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 526 848 384 (30,06%) 526 848 384 (30,06%) 2013-02-28 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, ENA, GPW, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PCE, PZU, PGN, PHN
KGHM Polska Miedź SA 182 110 566 (10,39%) 182 110 566 (10,39%) 2011-03-23 BPM, INF
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 107 742 000 (6,15%) 107 742 000 (6,15%) 2017-05-29 NFT, CDC, 08N, IMC, ELB, TAR, PGO, IND, AHL, KGL, ENT, DCR, MPH, RBW, IZB, SKH, CNG, SGN, FRO, PWX, LBT, CIE, ACP, ABE, AGO, AMC, ASB, ATD, ATG, ATR, ASG, BBD, CLE, ERB, INP, KGH, LEN, MCR, MIL, NWG, PKO, PKP, PND, RWL, SWG, TRK, UNI, ZMT, ZEP, PEP, TOR, SNK, MGT, ART, PKN, TIM, MSZ, AAL, ORB, ACG, BDX, MNI, WWL, LTX, BKM, MDG, GKI, ALI, 11B, CDR, TRN, GBK, FMF, PMP, STL, MSP, BFT, GTN, LRQ, CAR, BTM, MON, RON, CMP, CCC, RDL, AML, MBK, LCC, MNC, ECH, PRT, CRM, ALR, EMP, FTE, EMT, QRS, KTY, QMK, GPR, BAH, MVP, LVC, ATT, POZ, APR, NET, BRS, KRU, EAT, VST, HRS, RFK, PFL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 500 000
0,00
1,00 0,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-31
umorzenie akcji seria A -245 000
0,00
1,00 0,00 13 986 283 558
13 986 283 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I 162 556 975
0,00
1,00 0,00 13 986 528 558
13 986 528 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-10
seria H 125 326 000
0,00
1,00 0,00 13 823 971 583
13 823 971 583,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-10
seria G 195 284 950
0,00
1,00 0,00 13 698 645 583
13 698 645 583,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-31
seria F 10 862 150
0,00
1,00 0,00 13 503 360 633
13 503 360 633,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-09
seria E 475 106 055
0,00
1,00 0,00 13 492 498 483
13 492 498 483,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria D 2 792 245 893
0,00
1,00 0,00 13 017 392 428
13 017 392 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria C 3 526 647 223
0,00
1,00 0,00 10 225 146 535
10 225 146 535,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria B 6 697 999 312
0,00
1,00 0,00 6 698 499 312
6 698 499 312,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria K - zamienna połączenie z Enion Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. 2010-04-08 193 850 314
0,00
1,00 0,00 14 304 948 858
14 304 948 858,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
seria J - zamienna połączenie z Energomix Servis sp. z o.o. 2010-04-08 124 814 986
0,00
1,00 0,00 14 111 098 544
14 111 098 544,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
scalenie akcji 9:1 zamiana oznaczenia akcji: serie A-K na serię AA 2010-04-26 0
0,00
9,00 0,00 1 589 438 762
14 304 948 858,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-14
2010-06-30
seria BB - subskrypcja prywatna aport: udziały w PKE, Enion, EnergiaPro i ESW 2010-04-26 163 110 632
0,00
9,00 0,00 1 752 549 394
15 772 944 546,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-02
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2010-11-10 0
0,00
5,00 0,00 1 752 549 394
8 762 746 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-25
bez podwyższania kapitału połączenie z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym SA 2012-06-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-12
połączenie z PKE Broker sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-11-19 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nationale-Nederlanden OFE portfel 107 577 000 (7 577 000) 6,14 (0,43) 107 577 000 (7 577 000) 6,14 (0,43) 2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 100 000 000 (11 257 071) 5,71 (0,65) 100 000 000 (11 257 071) 5,71 (0,65) 2016-06-08
Nationale-Nederlanden OFE 88 742 929 (-30 957 071) 5,06 (-1,77) 88 742 929 (-30 957 071) 5,06 (-1,77) 2015-12-31
Nationale-Nederlanden OFE WZA 119 700 000 (7 700 000) 6,83 (0,44) 119 700 000 (7 700 000) 6,83 (0,44) 2015-12-08
Nationale-Nederlanden OFE 112 000 000 (23 257 071) 6,39 (1,33) 112 000 000 (23 257 071) 6,39 (1,33) 2014-09-01
Zawadzki Krzysztof 27 337 0,00 27 337 0,00 2012-05-10
Zawadzki Krzysztof 27 337 (5 883) 0,00 27 337 (5 883) 0,00 2012-05-10
Nationale-Nederlanden OFE 88 742 929 (1 697 382) 5,06 (0,10) 88 742 929 (1 697 382) 5,06 (0,10) 2011-12-28
Nationale-Nederlanden OFE 87 045 547 4,96 87 045 547 4,96 2011-12-21
Stolarczyk Dariusz 42 611 0,00 42 611 0,00 2011-11-09
Stolarczyk Dariusz 42 611 (24 428) 0,00 42 611 (24 428) 0,00 2011-11-09
Michalewski Michał 0 (-40 000) 0,00 0 (-40 000) 0,00 2011-11-09
Michalewski Michał 40 000 (5 500) 0,00 40 000 (5 500) 0,00 2011-05-11
Skarb Państwa 526 883 897 (-137 567 381) 30,06 (-7,85) 526 883 897 (-137 567 381) 30,06 (-7,85) 2011-03-29
Skarb Państwa 664 451 278 (-73 576 514) 37,91 (-4,20) 664 451 278 (-73 576 514) 37,91 (-4,20) 2011-03-23
KGHM Polska Miedź SA 111 110 566 (29 223 067) 6,33 (2,33) 111 110 566 (29 223 067) 6,33 (2,33) 2011-03-22
KGHM Polska Miedź SA 81 887 499 4,00 (-0,67) 81 887 499 4,00 (-0,67) 2010-11-10
KGHM Polska Miedź SA 81 887 499 (65 000) 4,67 (-0,47) 81 887 499 (65 000) 4,67 (-0,47) 2010-11-10
Zawadzki Krzysztof 21 454 0,00 21 454 0,00 2010-11-09
Zamasz Krzysztof 935 0,00 935 0,00 2010-11-09
Zamasz Krzysztof 935 0,00 935 0,00 2010-11-09
Stolarczyk Dariusz 18 183 0,00 18 183 0,00 2010-11-09
Michalewski Michał 34 500 0,00 34 500 0,00 2010-11-09
Luty Włodzimierz 935 0,00 935 0,00 2010-11-09
Luty Włodzimierz 935 0,00 935 0,00 2010-11-09
Lubera Dariusz 6 576 0,00 6 576 0,00 2010-11-09
Lubera Dariusz 6 576 0,00 6 576 0,00 2010-11-09
Kuciński Jacek 935 0,00 935 0,00 2010-11-09
Kuciński Jacek 935 0,00 935 0,00 2010-11-09
Skarb Państwa 738 027 792 (2 576 514) 42,11 (0,15) 738 027 792 (2 576 514) 42,11 (0,15) 2010-11-05
Skarb Państwa 735 451 278 (160 534 118) 41,96 (5,79) 735 451 278 (160 534 118) 41,96 (5,79) 2010-11-05
Skarb Państwa 574 917 160 36,17 (3,37) 574 917 160 36,17 (3,37) 2010-08-04
Skarb Państwa 574 917 160 (34 644) 32,80 (-3,36) 574 917 160 (34 644) 32,80 (-3,36) 2010-08-04
Skarb Państwa 574 882 516 (44 504 285) 36,16 (2,80) 574 882 516 (44 504 285) 36,16 (2,80) 2010-07-30
KGHM Polska Miedź SA 81 822 499 5,14 (0,48) 81 822 499 5,14 (0,48) 2010-07-02
KGHM Polska Miedź SA 81 822 499 4,66 81 822 499 4,66 2010-07-02
Skarb Państwa 530 378 231 (-11 711 679 792) 33,36 (-54,16) 530 378 231 (-11 711 679 792) 33,36 (-54,16) 2010-06-30
Ogółem 1 589 438 762 (-12 715 510 096) 0 1 589 438 762 (-12 715 510 096) 0 2010-06-14
Ogółem 14 304 948 858 (318 665 300) 0 14 304 948 858 (318 665 300) 0 2010-06-10
Skarb Państwa 12 242 058 023 87,52 (1,95) 12 242 058 023 87,52 (1,95) 2010-04-30
Skarb Państwa 12 242 058 023 (10 881 829 354) 85,57 12 242 058 023 (10 881 829 354) 85,57 2010-04-30
Skarb Państwa 1 360 228 669 85,57 1 360 228 669 85,57 2010-04-30
Ogółem 13 986 283 558 0 13 986 283 558 0 2009-08-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2013-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2012-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2011-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2011-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2010-06-25 Split 9:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl