28,6500 zł
-0,52% -0,1500 zł
Synektik SA (SNT)

Akcjonariat - SYNEKTIK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 244 359 545,85 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 8 529 129 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 364 036
Liczba głosów na WZA: 8 529 129 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,17%
Kapitał akcyjny: 4 264 564,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 364 036
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,83%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Książek, Mariusz Wojciech wraz z K Holding s.a.r.l i Książek Holding sp. z o.o. 2 229 056 (26,13%) 2 229 056 (26,13%) 2017-12-22 MVP, BAH
Melhus Company Ltd. 2 134 980 (25,03%) 2 134 980 (25,03%) 2013-12-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-01-11 22 000
2 200 000,00
100,00 100,00 22 000
2 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-04
2014-10-14
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-30 2 860
1 301 300,00
100,00 455,00 24 860
2 486 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-16
2014-10-14
split 1:200 2011-05-16
0,50 4 972 000
2 486 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-27
seria BB - subskrypcja prywatna 2011-05-16 220 000
501 600,00
0,50 2,28 5 192 000
2 596 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-27
2014-10-14
seria C - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2011-06-03 490 000
2 817 500,00
0,50 5,75 5 682 000
2 841 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-10-14
seria BBB - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-06-03 37 129
126 238,60
0,50 3,40 6 719 129
3 359 564,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-30
2014-10-14
seria D - subskrypcja prywatna 2011-12-21 1 000 000
12 500 000,00
0,50 12,50 6 682 000
3 341 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-03
2014-10-14
seria E - subskrypcja prywatna 2013-11-26 1 810 000
30 770 000,00
0,50 17,00 8 529 129
4 264 564,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-03
2014-10-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Value FIZ Subfundusz 1 416 232 (-153 042) 4,88 (-1,79) 416 232 (-153 042) 4,88 (-1,79) 2020-06-23
NN Investment Partners TFI SA 424 552 (-6 290) 4,98 (-0,07) 424 552 (-6 290) 4,98 (-0,07) 2020-01-17
NN Investment Partners TFI SA 430 842 5,05 430 842 5,05 2019-04-08
NN OFE portfel 422 909 4,95 (-0,01) 422 909 4,95 (-0,01) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 172 586 (-170 404) 2,02 (-2,00) 172 586 (-170 404) 2,02 (-2,00) 2018-12-31
Franklin Templeton Investment Management Ltd. 346 252 (-502 926) 4,06 (-5,90) 346 252 (-502 926) 4,06 (-5,90) 2018-10-05
Value FIZ Subfundusz 1 569 274 6,67 569 274 6,67 2018-09-14
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 418 131 (-371 044) 4,90 (-4,35) 418 131 (-371 044) 4,90 (-4,35) 2018-09-13
TFI PZU SA portfele 160 047 (-249 983) 1,88 (-2,93) 160 047 (-249 983) 1,88 (-2,93) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 100 409 1,18 100 409 1,18 2018-06-30
Altus SA portfele 56 063 (-299 872) 0,66 (-3,51) 56 063 (-299 872) 0,66 (-3,51) 2018-06-30
Lartiq TFI SA NWZ 789 175 9,25 789 175 9,25 2018-04-10
Altus SA przez fundusze inwestycyjne 355 935 (-895 781) 4,17 (-10,51) 355 935 (-895 781) 4,17 (-10,51) 2017-12-27
NN OFE 422 909 (-430 000) 4,96 (-7,73) 422 909 (-430 000) 4,96 (-7,73) 2017-12-20
Altus SA przez fundusze inwestycyjne 1 251 716 (-204 180) 14,68 (-2,39) 1 251 716 (-204 180) 14,68 (-2,39) 2017-12-01
Altus SA NWZ 1 455 896 (89 134) 17,07 (1,05) 1 455 896 (89 134) 17,07 (1,05) 2017-10-16
Trigon DM SA ZWZ 730 000 (35 095) 8,56 (0,41) 730 000 (35 095) 8,56 (0,41) 2017-06-28
Altus SA ZWZ 1 366 762 (46 310) 16,02 (0,54) 1 366 762 (46 310) 16,02 (0,54) 2017-06-28
Franklin Templeton Investment Management Ltd. 849 178 (-6 882) 9,96 (-0,08) 849 178 (-6 882) 9,96 (-0,08) 2017-04-13
TFI PZU SA 410 030 (-253 457) 4,81 (-5,11) 410 030 (-253 457) 4,81 (-5,11) 2017-04-03
Trigon DM SA NWZ 694 905 (28 802) 8,15 (0,34) 694 905 (28 802) 8,15 (0,34) 2016-11-09
Altus SA NWZ 1 320 452 (139 936) 15,48 (1,64) 1 320 452 (139 936) 15,48 (1,64) 2016-11-09
Altus SA 1 180 516 (356 776) 13,84 (4,18) 1 180 516 (356 776) 13,84 (4,18) 2016-09-15
Franklin Templeton Investment Management Ltd. 856 060 (4 000) 10,04 (0,05) 856 060 (4 000) 10,04 (0,05) 2016-05-06
Trigon DM SA WZA 666 103 (152 978) 7,81 (1,80) 666 103 (152 978) 7,81 (1,80) 2016-01-13
Altus SA WZA 823 740 (248 228) 9,66 (2,92) 823 740 (248 228) 9,66 (2,92) 2016-01-13
Franklin Templeton Investment Management Ltd. 852 060 9,99 852 060 9,99 2015-09-30
Government of Norway 424 506 (-22 500) 4,97 (-0,27) 424 506 (-22 500) 4,97 (-0,27) 2015-06-18
Noble Funds TFI SA 380 767 (-33 023) 4,46 (-0,39) 380 767 (-33 023) 4,46 (-0,39) 2015-02-13
Noble Funds TFI SA 413 790 (-35 807) 4,85 (-0,42) 413 790 (-35 807) 4,85 (-0,42) 2015-02-04
Government of Norway 447 006 5,24 447 006 5,24 2014-10-23
Aviva Investors Poland SA 385 512 (-114 488) 4,51 (-2,93) 385 512 (-114 488) 4,51 (-2,93) 2014-09-22
Templeton Asset Management Ltd. 1 034 728 (117 667) 12,13 (1,38) 1 034 728 (117 667) 12,13 (1,38) 2014-07-14
Templeton Asset Management Ltd. 917 061 (67 061) 10,75 (-1,90) 917 061 (67 061) 10,75 (-1,90) 2014-05-29
Trigon DM SA 513 125 (31 837) 6,01 (0,37) 513 125 (31 837) 6,01 (0,37) 2014-03-19
Noble Funds TFI SA 449 597 (15 000) 5,27 (0,18) 449 597 (15 000) 5,27 (0,18) 2014-02-12
MetLife OFE 342 990 (-9 660) 4,02 (-1,22) 342 990 (-9 660) 4,02 (-1,22) 2014-01-09
Noble Funds TFI SA 434 597 5,09 434 597 5,09 2014-01-08
Altus SA 575 512 (-1 000) 6,74 (-0,01) 575 512 (-1 000) 6,74 (-0,01) 2014-01-07
Altus SA 576 512 6,75 576 512 6,75 2014-01-07
Trigon DM SA 481 288 5,64 481 288 5,64 2013-12-23
NN OFE 852 909 12,69 (2,69) 852 909 12,69 (2,69) 2013-12-17
NN OFE 852 909 (366 409) 10,00 (2,76) 852 909 (366 409) 10,00 (2,76) 2013-12-17
Aviva Investors Poland SA 500 000 7,44 (1,58) 500 000 7,44 (1,58) 2013-12-17
Aviva Investors Poland SA 500 000 5,86 500 000 5,86 2013-12-17
Melhus Company Ltd. 2 134 980 31,77 2 134 980 31,77 2013-12-13
Kozanecki, Cezary Dariusz 0 (-2 134 980) 0,00 (-31,77) 0 (-2 134 980) 0,00 (-31,77) 2013-12-13
Ikane Holding Ltd. 42 542 (-1 069 909) 0,63 (-15,92) 42 542 (-1 069 909) 0,63 (-15,92) 2013-12-13
Templeton Asset Management Ltd. 850 000 12,65 (2,69) 850 000 12,65 (2,69) 2013-12-12
Templeton Asset Management Ltd. 850 000 9,96 850 000 9,96 2013-12-12
Kozanecki, Cezary Dariusz 2 134 980 (9 529) 31,77 (-5,63) 2 134 980 (9 529) 31,77 (-5,63) 2013-12-12
Kamalat Services Ltd. 1 112 451 16,55 (16,55) 1 112 451 16,55 (16,55) 2013-12-12
Kamalat Services Ltd. 0 0,00 0 0,00 2013-12-12
Warmus Investment sp. z o.o. 0 (-1 112 451) 0,00 (-16,55) 0 (-1 112 451) 0,00 (-16,55) 2013-12-11
Ikane Holding Ltd. 1 112 451 (139 451) 16,55 (2,07) 1 112 451 (139 451) 16,55 (2,07) 2013-12-11
NN OFE 486 500 7,24 486 500 7,24 2013-12-09
Warmus Tomasz 40 000 0,59 (0,13) 40 000 0,59 (0,13) 2013-12-06
Warmus Tomasz 40 000 (-973 000) 0,46 (-17,36) 40 000 (-973 000) 0,46 (-17,36) 2013-12-06
Ikane Holding Ltd. 973 000 14,48 (14,48) 973 000 14,48 (14,48) 2013-12-06
Ikane Holding Ltd. 0 0,00 0 0,00 2013-12-06
TFI PZU SA 663 487 9,92 (0,05) 663 487 9,92 (0,05) 2013-01-01
TFI PZU SA 663 487 9,87 (2,10) 663 487 9,87 (2,10) 2013-01-01
TFI PZU SA 663 487 (295 912) 7,77 (1,31) 663 487 (295 912) 7,77 (1,31) 2013-01-01
PZU Asset Management SA poprzez fundusze 0 (-667 782) 0,00 (-9,99) 0 (-667 782) 0,00 (-9,99) 2013-01-01
PZU Asset Management SA poprzez fundusze 667 782 (110 207) 9,99 (0,18) 667 782 (110 207) 9,99 (0,18) 2012-06-30
MetLife OFE 352 650 5,24 (1,11) 352 650 5,24 (1,11) 2012-03-23
MetLife OFE 352 650 4,13 (-1,14) 352 650 4,13 (-1,14) 2012-03-23
MetLife OFE 352 650 5,27 352 650 5,27 2012-03-23
Warmus Investment sp. z o.o. 1 112 451 16,55 (-3,02) 1 112 451 16,55 (-3,02) 2011-09-21
Warmus Investment sp. z o.o. 1 112 451 19,57 (2,93) 1 112 451 19,57 (2,93) 2011-09-21
Warmus Investment sp. z o.o. 1 112 451 (-80 000) 16,64 (-4,34) 1 112 451 (-80 000) 16,64 (-4,34) 2011-09-21
Kozanecki, Cezary Dariusz 2 125 451 37,40 (5,60) 2 125 451 37,40 (5,60) 2011-09-21
Kozanecki, Cezary Dariusz 2 125 451 31,80 (0,17) 2 125 451 31,80 (0,17) 2011-09-21
Kozanecki, Cezary Dariusz 2 125 451 (-80 000) 31,63 (-7,18) 2 125 451 (-80 000) 31,63 (-7,18) 2011-09-21
TFI PZU SA 367 575 6,46 367 575 6,46 2011-07-27
Warmus Tomasz 1 013 000 17,82 (2,66) 1 013 000 17,82 (2,66) 2011-07-11
Warmus Tomasz 1 013 000 15,16 (0,09) 1 013 000 15,16 (0,09) 2011-07-11
Warmus Tomasz 1 013 000 15,07 1 013 000 15,07 2011-07-11
Warmus Investment sp. z o.o. 1 192 451 20,98 1 192 451 20,98 2011-07-11
PZU Asset Management SA poprzez fundusze 557 575 9,81 (1,47) 557 575 9,81 (1,47) 2011-07-11
PZU Asset Management SA poprzez fundusze 557 575 8,34 557 575 8,34 2011-07-11
Kozanecki, Cezary Dariusz 2 205 451 38,81 2 205 451 38,81 2011-07-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-02-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2021-02-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2020-03-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2020-03-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.