15,3000 zł
3,38% 0,5000 zł
Synektik SA (SNT)

Komunikaty spółki - SYNEKTIK

Pozytywna ocena Komisji Europejskiej dla raportu z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020 / KOREKTA
Pozytywna ocena Komisji Europejskiej dla raportu z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
Raport z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020 przekazany do Komisji Europejskiej
Zakończenie weryfikacji wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe
Zakończenie weryfikacji wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe
Weryfikacja wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe
Wartość backlog i quota log Grupy Synektik – aktualizacja
Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki
Zakończenie etapu obserwacji pacjentów w ramach II fazy badań klinicznych
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 marca 2019 roku.
Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 19.03.2019
Informacja o wyborze biegłego rewidenta
Wartość backlog i quota log Grupy Synektik – aktualizacja
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.