35,3500 zł
1,00% 0,3500 zł
Synektik SA (SNT)

Komunikaty spółki - SYNEKTIK

Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych
Informacja o podpisaniu umowy sprzedaży na system da Vinci
Podpisanie aneksu do umowy z Intuitive na wyłączną dystrybucję systemów da Vinci
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na system Da Vinci
Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych
Wyniki finansowe
Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
Rozszerzenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla radiofarmaceutyku Axumin® (podmiot odpowiedzialny Blue Earth Diagnostics) o miejsce wytwarzania w Mszczonowie
Powołanie Prokurenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 roku.
Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 11.02.2021
Wybór Członków Rady Nadzorczej Synektik SA nowej kadencji
Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
Publikacja załącznika do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o wyborze biegłego rewidenta
SYNEKTIK 1,00% 35,35
2021-06-11 16:16:32

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.