11,8500 zł
-0,42% -0,0500 zł
Sonel SA (SON)

Akcjonariat - SONEL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 163 100 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 14 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 663 907
Liczba głosów na WZA: 14 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,17%
Kapitał akcyjny: 1 400 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 663 907
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,83%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wieczorkowski Krzysztof ZWZ 3 150 734 (22,51%) 3 150 734 (22,51%) 2020-06-23 TIM, ELT
Folta Krzysztof ZWZ 2 950 000 (21,07%) 2 950 000 (21,07%) 2017-06-01 TIM, ELT
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 399 601 (9,99%) 1 399 601 (9,99%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PHN, PKO, KTY, AML, KRU, AMC, FMF, MIL, ARH, APT, DVL, ENE, BFT, WPL, RVU, DCR
Nowakowski Mirosław 1 150 389 (8,00%) 1 150 389 (8,00%) 2014-06-02 ELT
Walulik Jan 1 016 783 (7,26%) 1 016 783 (7,26%) 2012-01-09 -
Sołkiewicz Tadeusz 996 400 (7,11%) 996 400 (7,11%) 2008-05-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria D 150 000
0,10 13 700 000
1 370 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-08
2009-02-24
2010-06-09
realizacja oferty menedżerskiej seria D 150 000
0,10 13 850 000
1 385 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-08
2010-01-06
2010-06-09
realizacja oferty menedżerskiej seria D 150 000
0,10 14 000 000
1 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-04-26
2011-12-08
2012-05-07
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1998-05-27 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-06
1998-07-01
seria B 2006-09-02 440 000
1,00 940 000
940 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-06

seria C - ofera menedżerska 2006-09-02 60 000
1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-04-26

2012-05-07
split 1:10 2007-06-11
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2007-06-11 450 000
45 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja publiczna 2007-09-01 3 550 000
26 838 000,00
0,10 7,56 13 550 000
1 355 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-06
2008-07-22
2008-08-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 662 828 (-5 172) 4,73 (-0,04) 662 828 (-5 172) 4,73 (-0,04) 2018-12-31
PKO TFI SA portfele 663 269 (26 542) 4,74 (0,19) 663 269 (26 542) 4,74 (0,19) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 79 0,00 79 0,00 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 668 000 4,77 668 000 4,77 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 636 727 (53 710) 4,55 (0,39) 636 727 (53 710) 4,55 (0,39) 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 399 601 9,99 1 399 601 9,99 2017-12-31
Wieczorkowski Krzysztof ZWZ 3 130 000 (12 256) 22,36 (0,10) 3 130 000 (12 256) 22,36 (0,10) 2017-06-01
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 399 601 (443 620) 9,99 (3,17) 1 399 601 (443 620) 9,99 (3,17) 2016-12-31
PKO TFI SA 583 017 (-119 814) 4,16 (-0,86) 583 017 (-119 814) 4,16 (-0,86) 2014-12-29
Nowakowski Mirosław poprzez spółkę Cinco 1 150 389 8,00 (-0,21) 1 150 389 8,00 (-0,21) 2013-11-25
Aviva OFE Aviva Santander 955 981 (305 981) 6,82 (2,18) 955 981 (305 981) 6,82 (2,18) 2013-01-14
Aviva OFE Aviva Santander 650 000 4,64 650 000 4,64 2013-01-11
Nowakowski Mirosław 1 150 389 (5 000) 8,21 (-0,05) 1 150 389 (5 000) 8,21 (-0,05) 2012-05-15
Wieczorkowski Krzysztof 3 117 744 (97 000) 22,26 (0,45) 3 117 744 (97 000) 22,26 (0,45) 2011-12-28
Nowakowski Mirosław 1 145 389 8,26 (0,08) 1 145 389 8,26 (0,08) 2011-11-14
Nowakowski Mirosław 1 145 389 (15 499) 8,18 (0,03) 1 145 389 (15 499) 8,18 (0,03) 2011-11-14
Diakun Andrzej 110 940 0,80 (0,01) 110 940 0,80 (0,01) 2011-11-14
Diakun Andrzej 110 940 (13 400) 0,79 (0,08) 110 940 (13 400) 0,79 (0,08) 2011-11-14
Nowakowski Mirosław 1 129 890 (8 310) 8,15 (-0,12) 1 129 890 (8 310) 8,15 (-0,12) 2011-05-13
Stogniew Kazimierz wraz z małżonką 968 200 (484 100) 5,99 (2,50) 968 200 (484 100) 5,99 (2,50) 2010-07-30
Stogniew Kazimierz 484 100 (-484 100) 3,49 (-3,50) 484 100 (-484 100) 3,49 (-3,50) 2010-07-30
Wieczorkowski Krzysztof 3 020 744 21,81 (0,24) 3 020 744 21,81 (0,24) 2010-01-15
Wieczorkowski Krzysztof 3 020 744 (75 000) 21,57 (0,07) 3 020 744 (75 000) 21,57 (0,07) 2010-01-15
Walulik Jan 928 783 6,63 (-0,07) 928 783 6,63 (-0,07) 2010-01-15
Walulik Jan 928 783 (75 000) 6,70 (0,47) 928 783 (75 000) 6,70 (0,47) 2010-01-15
PKO TFI SA 702 831 5,02 (-0,11) 702 831 5,02 (-0,11) 2010-01-12
PKO TFI SA 702 831 5,13 (0,06) 702 831 5,13 (0,06) 2010-01-12
PKO TFI SA 702 831 (51 190) 5,07 (0,32) 702 831 (51 190) 5,07 (0,32) 2010-01-12
PKO TFI SA 651 641 4,75 651 641 4,75 2010-01-11
Wieczorkowski Krzysztof 2 945 744 21,50 (0,24) 2 945 744 21,50 (0,24) 2009-05-15
Wieczorkowski Krzysztof 2 945 744 (75 000) 21,26 (0,08) 2 945 744 (75 000) 21,26 (0,08) 2009-05-15
Walulik Jan 853 783 6,23 (0,07) 853 783 6,23 (0,07) 2009-05-15
Walulik Jan 853 783 (75 000) 6,16 (0,42) 853 783 (75 000) 6,16 (0,42) 2009-05-15
Posadzy, Maciej Roman 4 520 0,03 4 520 0,03 2008-10-02
Posadzy, Maciej Roman 4 520 0,03 4 520 0,03 2008-10-02
Posadzy, Maciej Roman 4 520 0,03 4 520 0,03 2008-10-02
Wieczorkowski Krzysztof 2 870 744 (154 144) 21,18 (-5,98) 2 870 744 (154 144) 21,18 (-5,98) 2008-08-04
Walulik Jan 778 783 (120 783) 5,74 (-0,83) 778 783 (120 783) 5,74 (-0,83) 2008-08-04
Nowakowski Mirosław 1 121 580 8,27 (0,18) 1 121 580 8,27 (0,18) 2008-08-04
Nowakowski Mirosław 1 121 580 (49 980) 8,09 (-2,62) 1 121 580 (49 980) 8,09 (-2,63) 2008-08-04
Folta Krzysztof 2 924 268 21,58 (0,47) 2 924 268 21,58 (0,47) 2008-08-04
Folta Krzysztof 2 924 268 21,11 (0,23) 2 924 268 21,11 (0,23) 2008-08-04
Folta Krzysztof 2 924 268 (104 268) 20,88 (-7,31) 2 924 268 (104 268) 20,88 (-7,31) 2008-08-04
Diakun Andrzej 97 540 0,71 (0,01) 97 540 0,71 (0,01) 2008-08-04
Diakun Andrzej 97 540 0,70 97 540 0,70 2008-08-04
Wieczorkowski Krzysztof 2 716 600 27,16 2 716 600 27,16 2008-05-06
Walulik Jan 658 000 6,57 658 000 6,57 2008-05-06
Stogniew Kazimierz 968 200 6,99 (-2,69) 968 200 6,99 (-2,69) 2008-05-06
Stogniew Kazimierz 968 200 9,68 968 200 9,68 2008-05-06
Sołkiewicz Tadeusz 996 400 9,96 (2,77) 996 400 9,96 (2,77) 2008-05-06
Sołkiewicz Tadeusz 996 400 7,19 996 400 7,19 2008-05-06
Nowakowski Mirosław 1 071 600 10,71 1 071 600 10,72 2008-05-06
Folta Krzysztof 2 820 000 28,19 2 820 000 28,19 2008-05-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2020-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2019-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2018-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2017-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2016-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2014-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2013-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2013-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2012-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2011-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2011-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2010-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.