88,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Mangata Holding SA (MGT)

Akcjonariat - MANGATA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 590 901 579 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 676 854 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 902 892
Liczba głosów na WZA: 6 676 854 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,43%
Kapitał akcyjny: 1 335 370,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 902 892
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,43%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,57%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Capital MBO sp. z o.o. sp.k. 4 406 723 (65,99%) 4 406 723 (65,99%) 2017-08-07 -
NN OFE portfel 496 169 (7,43%) 496 169 (7,43%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LBT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, 11B, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, CMP, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1990-12-01 42 035
420 350,00
10,00 10,00 42 035
420 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-03-02
1991-02-11
2005-04-29
seria B - prawo poboru cena: 21 USD 1999-05-27 19 048
10,00 61 083
610 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-03-02
1999-09-21
2005-04-29
split 1:50 2004-08-30
0,20 3 054 150
610 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2004-10-13 850 000
11 900 000,00
0,20 14,00 3 904 150
780 290,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-04-29
2005-03-29
2005-04-29
seria D 2007-12-06 560 000
11 200 000,00
0,20 20,00 4 464 150
892 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-29
2008-01-18
2009-09-29
seria E za akcje Śrubena Unia 2007-12-06 440 000
8 800 000,00
0,20 20,00 4 904 150
980 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-29
2008-02-15
2009-09-29
seria F - zamienna: udziałowcy Idea K5 sp. z o.o. 2015-09-15 1 772 704
0,20 6 676 854
1 335 370,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-02
zmiana firmy z Zetkama SA na Mangata Holding SA 2016-08-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Vienna OFE portfele 243 859 (-141) 3,65 243 859 (-141) 3,65 2018-12-31
Uniqa OFE portfel 160 000 2,39 160 000 2,39 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 327 327 (327) 4,90 (0,01) 327 327 (327) 4,90 (0,01) 2018-12-31
Generali OFE portfel 15 259 (-243 241) 0,22 (-5,05) 15 259 (-243 241) 0,22 (-5,05) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 600 0,00 600 0,00 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 30 347 (-17 194) 0,45 (-0,26) 30 347 (-17 194) 0,45 (-0,26) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 8 425 (3 250) 0,12 (0,05) 8 425 (3 250) 0,12 (0,05) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 3 925 0,05 3 925 0,05 2018-06-30
Altus SA portfele 43 (-2 657) 0,00 (-0,04) 43 (-2 657) 0,00 (-0,04) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 14 693 (9 725) 0,22 (0,15) 14 693 (9 725) 0,22 (0,15) 2018-06-30
Vienna OFE portfel 244 000 3,65 244 000 3,65 2017-12-31
Uniqa OFE portfel 160 000 2,39 160 000 2,39 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 600 0,00 600 0,00 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 47 541 0,71 47 541 0,71 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 5 175 0,07 5 175 0,07 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 327 000 4,89 327 000 4,89 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 3 925 0,05 3 925 0,05 2017-12-31
Altus SA portfele 2 700 0,04 2 700 0,04 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 4 968 0,07 4 968 0,07 2017-12-31
Mrożek Zygmunt 318 900 (-72 100) 4,77 (-1,08) 318 900 (-72 100) 4,77 (-1,08) 2017-12-14
Jurczyk Tomasz w porozumieniu 0 (-718 808) 0,00 (-10,76) 0 (-718 808) 0,00 (-10,76) 2017-06-26
Jurczyk Maciej w porozumieniu; WZA 0 (-651 626) 0,00 (-9,75) 0 (-651 626) 0,00 (-9,75) 2017-06-26
Jurczyk Jan w porozumieniu; WZA 0 (-595 496) 0,00 (-8,91) 0 (-595 496) 0,00 (-8,91) 2017-06-26
Jurczyk Jakub w porozumieniu 0 (-398 277) 0,00 (-5,96) 0 (-398 277) 0,00 (-5,96) 2017-06-26
Capital MBO sp. z o.o. sp.k. 694 620 (-2 809 655) 10,40 (-42,08) 694 620 (-2 809 655) 10,40 (-42,08) 2017-06-26
Capital MBO sp. z o.o. sp.k. 3 504 275 52,48 3 504 275 52,48 2017-06-26
NN OFE portfel 496 000 (71 568) 7,42 (-1,23) 496 000 (71 568) 7,42 (-1,23) 2016-12-31
Jurczyk Sebastian WZA 306 247 4,58 306 247 4,58 2015-12-10
Jurczyk Maciej w porozumieniu; WZA 651 626 (244 856) 9,75 (3,66) 651 626 (244 856) 9,75 (3,66) 2015-12-10
Jurczyk Jan w porozumieniu; WZA 595 496 (184 620) 8,91 (0,54) 595 496 (184 620) 8,91 (0,54) 2015-12-10
Jurczyk Tomasz w porozumieniu 718 808 (312 038) 10,76 (2,47) 718 808 (312 038) 10,76 (2,47) 2015-11-04
Jurczyk Jakub w porozumieniu 398 277 (158 025) 5,96 (1,07) 398 277 (158 025) 5,96 (1,07) 2015-11-04
NN OFE WZA 424 432 8,65 (2,30) 424 432 8,65 (2,30) 2015-09-15
NN OFE WZA 424 432 (137 293) 6,35 (0,50) 424 432 (137 293) 6,35 (0,50) 2015-09-15
Generali OFE WZA 258 500 5,27 (1,40) 258 500 5,27 (1,40) 2015-09-15
Generali OFE WZA 258 500 (-115 996) 3,87 (-4,51) 258 500 (-115 996) 3,87 (-4,51) 2015-09-15
Jurczyk Tomasz 406 770 8,29 (2,20) 406 770 8,29 (2,20) 2012-12-03
Jurczyk Tomasz 406 770 (-100 000) 6,09 (-4,24) 406 770 (-100 000) 6,09 (-4,24) 2012-12-03
Jurczyk Maciej w porozumieniu 406 770 6,09 (-2,20) 406 770 6,09 (-2,20) 2012-10-03
Jurczyk Maciej 406 770 (-100 000) 8,29 (-2,04) 406 770 (-100 000) 8,29 (-2,04) 2012-10-03
Jurczyk Jan 410 876 8,37 (2,22) 410 876 8,37 (2,22) 2012-10-03
Jurczyk Jan w porozumieniu 410 876 (-37 000) 6,15 (-2,98) 410 876 (-37 000) 6,15 (-2,98) 2012-10-03
Jurczyk Jakub 240 252 (-78 000) 4,89 (-1,59) 240 252 (-78 000) 4,89 (-1,59) 2012-10-03
Jurasz, Leszek Jan 106 571 (-23 071) 2,17 (-1,15) 106 571 (-23 071) 2,17 (-1,15) 2012-03-31
NN OFE 287 139 5,85 287 139 5,85 2011-08-19
Herma Andrzej 0 (-59 402) 0,00 (-1,21) 0 (-59 402) 0,00 (-1,21) 2009-10-13
Kożuch Jerzy 55 902 (-7 500) 1,13 (-0,49) 55 902 (-7 500) 1,13 (-0,49) 2009-06-30
Herma Andrzej 59 402 (-3 000) 1,21 (-0,38) 59 402 (-3 000) 1,21 (-0,38) 2009-06-22
Jurczyk Jakub 318 252 (28 113) 6,48 (-0,01) 318 252 (28 113) 6,48 (-0,01) 2009-03-02
Gawlik Leszek 11 600 0,23 (-0,06) 11 600 0,23 (-0,06) 2009-01-31
Jurczyk Tomasz 506 770 (28 113) 10,33 (-0,39) 506 770 (28 113) 10,33 (-0,39) 2008-12-29
Jurczyk Maciej 506 770 (28 113) 10,33 (-0,39) 506 770 (28 113) 10,33 (-0,39) 2008-12-29
Jurczyk Jan 447 876 (28 114) 9,13 (-0,27) 447 876 (28 114) 9,13 (-0,27) 2008-12-23
Jurczyk Jan porozumienie 419 762 9,40 (0,85) 419 762 9,40 (0,85) 2008-02-14
Jurczyk Jan porozumienie 419 762 (140 000) 8,55 (1,39) 419 762 (140 000) 8,55 (1,39) 2008-02-14
Jurczyk Jakub porozumienie 290 139 6,49 (0,58) 290 139 6,49 (0,58) 2008-02-14
Jurczyk Jakub porozumienie 290 139 (84 000) 5,91 (0,64) 290 139 (84 000) 5,91 (0,64) 2008-02-14
Generali OFE 374 496 8,38 (0,75) 374 496 8,38 (0,75) 2008-02-12
Generali OFE 374 496 (-15 995) 7,63 (-2,37) 374 496 (-15 995) 7,63 (-2,37) 2008-02-12
Jurczyk Tomasz porozumienie 478 657 10,72 (0,96) 478 657 10,72 (0,96) 2008-01-29
Jurczyk Tomasz porozumienie 478 657 (140 000) 9,76 (1,09) 478 657 (140 000) 9,76 (1,09) 2008-01-29
Jurczyk Maciej porozumienie 478 657 10,72 (0,96) 478 657 10,72 (0,96) 2008-01-25
Jurczyk Maciej porozumienie 478 657 (140 000) 9,76 (1,09) 478 657 (140 000) 9,76 (1,09) 2008-01-25
Kożuch Jerzy 63 402 (45 902) 1,62 (1,18) 63 402 (45 902) 1,62 (1,18) 2007-10-30
Jurasz, Leszek Jan 129 642 (91 804) 3,32 (2,36) 129 642 (91 804) 3,32 (2,36) 2007-10-30
Herma Andrzej 62 402 (45 902) 1,59 (1,17) 62 402 (45 902) 1,59 (1,17) 2007-10-30
Gawlik Leszek 11 600 0,29 11 600 0,29 2007-08-02
Central Europe Valves LLC 0 (-1 952 132) 0,00 (-50,00) 0 (-1 952 132) 0,00 (-50,00) 2007-06-05
Jurczyk Tomasz porozumienie 338 657 8,67 (1,09) 338 657 8,67 (1,09) 2007-05-30
Jurczyk Tomasz porozumienie 338 657 7,58 338 657 7,58 2007-05-30
Jurczyk Maciej porozumienie 338 657 8,67 (1,09) 338 657 8,67 (1,09) 2007-05-30
Jurczyk Maciej porozumienie 338 657 7,58 338 657 7,58 2007-05-30
Jurczyk Jan porozumienie 279 762 7,16 (0,90) 279 762 7,16 (0,90) 2007-05-30
Jurczyk Jan porozumienie 279 762 6,26 279 762 6,26 2007-05-30
Jurczyk Jakub porozumienie 206 139 5,27 (0,66) 206 139 5,27 (0,66) 2007-05-30
Jurczyk Jakub porozumienie 206 139 4,61 206 139 4,61 2007-05-30
Kożuch Jerzy 17 500 0,44 17 500 0,44 2006-10-26
Jurasz, Leszek Jan 37 838 0,96 37 838 0,96 2006-10-26
Herma Andrzej 16 500 0,42 16 500 0,42 2006-10-26
Generali OFE 390 491 10,00 (1,26) 390 491 10,00 (1,26) 2006-06-07
Generali OFE 390 491 (2 516) 8,74 (-1,19) 390 491 (2 516) 8,74 (-1,19) 2006-06-07
Generali OFE 387 975 (137 957) 9,93 (3,53) 387 975 (137 957) 9,93 (3,53) 2006-03-28
Generali OFE 250 018 6,40 250 018 6,40 2006-02-28
Mrożek Zygmunt 391 000 5,85 (-4,16) 391 000 5,85 (-4,16) 2006-02-23
Mrożek Zygmunt 391 000 10,01 (1,26) 391 000 10,01 (1,26) 2006-02-23
Mrożek Zygmunt 391 000 8,75 (0,78) 391 000 8,75 (0,78) 2006-02-23
Mrożek Zygmunt 391 000 (-88 000) 7,97 (-7,71) 391 000 (-88 000) 7,97 (-7,71) 2006-02-23
Central Europe Valves LLC 1 952 132 (-495 018) 50,00 (-30,12) 1 952 132 (-495 018) 50,00 (-30,12) 2006-02-23
Mrożek Zygmunt 479 000 15,68 (3,42) 479 000 15,68 (3,42) 2004-08-30
Mrożek Zygmunt 479 000 12,26 479 000 12,26 2004-08-30
Central Europe Valves LLC 2 447 150 80,12 (17,44) 2 447 150 80,12 (17,44) 2004-08-30
Central Europe Valves LLC 2 447 150 62,68 2 447 150 62,68 2004-08-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2023-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2022-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,80 zł
2022-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,80 zł
2021-06-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2021-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2019-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2018-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2018-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2017-09-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,20 zł
2017-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,20 zł
2012-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2012-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.