65,4000 zł
1,55% 1,0000 zł
Mangata Holding SA (MGT)

Komunikaty spółki - MANGATA

Zmiana terminu przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku
Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. zawartej przez Członka Rady Nadzorczej, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
Wyniki finansowe
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. uchwały o wypłacie na rzecz akcjonariuszy (dywidenda)
Odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad.
Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku.
Informacja o zbyciu całości akcji spółki zależnej Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie
Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. na wniosek akcjonariusza
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.