90,5000 zł
1,12% 1,0000 zł
Mangata Holding SA (MGT)

Komunikaty spółki - MANGATA

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
Powołanie Pana Jacka Osowskiego do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 21 grudnia 2023 roku.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 21 grudnia 2023 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
Rezygnacja Pana Roberta Czajkowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. ze skutkiem na koniec dnia 15 grudnia 2023 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Capital MBO sp. z o.o. w ramach refinansowania nabycia akcji Emitenta
Określenie przez Zarząd Mangata Holding S.A. Procedury wypłaty dywidendy w euro.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. uchwały o wypłacie na rzecz akcjonariuszy (dywidenda).
Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 6 czerwca 2023 roku.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.