9,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Globe Trade Center SA (GTC)

Akcjonariat - GTC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 661 329 171,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 485 555 122 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 386 426 589
Liczba głosów na WZA: 485 555 122 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,58%
Kapitał akcyjny: 48 555 512,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 386 426 589
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,42%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
GTC Dutch Holdings BV 298 575 091 (61,49%) 298 575 091 (61,49%) 2018-07-24 -
PZU OFE Złota Jesień portfel 51 231 724 (10,55%) 51 231 724 (10,55%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, AML, ACP, ENE, ELB, PCE, IPL, IPE, DVL, MNC, MCR, MSP, MSW, NET, NWG, PND, PRM, RMK, SNK, VRG, OTM, KGN, ZEP, KRU, APR, MIL, KTY, MDG, OBL, TRK, ABE
Aviva OFE portfel 36 619 774 (7,54%) 36 619 774 (7,54%) 2018-12-31 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, DVL, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, ACP, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ABE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F - wykonanie warrantów 96 721
4 035 200,12
1,00 41,72 19 964 841
19 964 841,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A (B) - Citibank (Poland) SA 110
7 320 060,00
100,00 66 546,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1996-12-19
2004-05-06
seria F - wykonanie warrantów 126 313
5 408 722,66
1,00 42,82 21 803 154
21 803 154,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14

seria A (D) - Belggingsmaatschappij Adria BV (wierzytelności) 25
0,00
100,00 0,00 1 100
110 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1997-02-13
2004-05-06
seria F - wykonanie warrantów 1 250 750
125 075,00
0,10 0,10 219 282 290
2 192 822,90
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-23
seria F - wykonanie warrantów 90 700
352 823,00
0,10 3,89 219 372 990
2 193 729,90
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-23
seria A (A) - przekształcenie sp z o.o. w SA 1996-12-09 890
89 000,00
100,00 100,00 890
89 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1996-12-19
2004-05-06
seria A (C) - Beheer-en Belggingsmaatschappij Nobelgo BV (wierzytelności) 1997-01-22 75
0,00
100,00 0,00 1 075
107 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1997-02-13
2004-05-06
seria A (F) - Beheer-en Belggingsmaatschappij Nobelgo BV, Belggingsmaatschappij Adria BV 1998-04-20 10 357 429
10 357 429,00
1,00 1,00 10 468 329
10 468 329,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1999-12-17
2004-05-06
seria A (E) - FIC Globe LLC 1998-04-20 132
40 371 540,00
100,00 305 845,00 1 232
123 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1998-06-04
2004-05-06
umorzenie akcji 1998-04-20 -123
100,00 1 109
110 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-04
seria A (H) - Citibank (Poland) SA 1998-04-20 1 151 514
1 197 574,56
1,00 1,04 13 000 000
13 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1999-12-17
2004-05-06
seria A (I) - FIC Globe LLC 1998-04-20 928 621
33 300 349,06
1,00 35,86 13 928 621
13 928 621,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1999-12-17
2004-05-06
split 1:100 1998-04-20
1,00 110 900
110 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-04
seria A (G) - FIC Globe LLC 1998-04-20 1 380 157
1 559 577,41
1,00 1,13 11 848 486
11 848 486,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1999-12-17
2004-05-06
renumeracja akcji - seria A 2000-02-10
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-02-29
seria C - subskrypcja publiczna 2000-03-01 835 654
68 189 366,40
1,00 81,60 14 905 654
14 905 654,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
2001-01-12
2004-05-06
seria B - transza menedżerska 2000-03-01 141 379
141 379,00
1,00 1,00 14 070 000
14 070 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
2001-01-12
2004-05-06
seria F - Elli Alroy warranty subskrypcyjne 2004-02-02 446 385
18 618 718,35
1,00 41,71 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30

seria E - subskrypcja publiczna 2004-02-02 3 968 915
345 295 605,00
1,00 87,00 19 868 120
19 868 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30
2004-05-28
2004-06-11
umorzenie akcji 2004-02-02 -26 155
1,00 14 879 499
14 879 499,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-28
seria B1 - oferta menedżerska 2004-02-02 23 544
23 544,00
1,00 1,00 14 903 043
14 903 043,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30
2004-05-28
2007-11-12
seria D - GTC International BV aport: udziały w spółkach, cena: 19,55 USD 2004-02-02 996 162
78 258 486,72
1,00 78,56 15 899 205
15 899 205,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30
2004-05-28
2004-07-08
połączenie z GTC Galeria sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-04-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-08
seria G inwestorzy kwalifikowani 2006-03-20 1 712 000
487 920 000,00
1,00 285,00 21 676 841
21 676 841,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-04-28

2006-04-28
split 1:10 2006-06-14 0
0,00
0,10 0,00 218 031 540
21 803 154,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-19
2006-08-09
seria H - oferta menedżerska za waranty subskrypcyjne 2006-12-12 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - prawo poboru 2,194:1 2012-04-16 100 000 000
445 000 000,00
0,10 4,45 319 372 990
31 937 299,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-03
2012-08-27
seria J - subskrypcja prywatna 2014-01-09 31 937 298
223 561 086,00
0,10 7,00 351 310 288
35 131 028,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-14
2014-03-14
seria K - prawo poboru 3,226:1 2015-06-30 108 906 190
595 716 859,30
0,10 5,47 460 216 478
46 021 647,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-21
2015-11-05
transgraniczne połączenia z GTC RH BV i GTC Real Estate Investments Ukraine BV 2016-05-24 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2017-05-16 10 087 026
89 875 401,66
0,10 8,91 470 303 504
47 030 350,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-28
seria M - subskrypcja prywatna 2018-05-17 19 400 019
166 452 163,02
0,10 8,58 483 536 996
48 353 699,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-06
seria N - subskrypcja prywatna 2019-05-14 2 018 126
16 730 264,54
0,10 8,29 485 555 122
48 555 512,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 51 231 724 (246 212) 10,59 (0,05) 51 231 724 (246 211) 10,59 (0,05) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 9 089 588 (678 588) 1,87 (0,08) 9 089 588 (678 588) 1,87 (0,08) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 2 747 268 (-1 115 732) 0,56 (-0,26) 2 747 268 (-1 115 732) 0,56 (-0,26) 2018-12-31
NN OFE portfel 14 494 816 (5 187 816) 2,99 (1,01) 14 494 816 (5 187 816) 2,99 (1,01) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 38 583 (-417) 0,00 (-0,01) 38 583 (-417) 0,00 (-0,01) 2018-12-31
Generali OFE portfel 5 518 041 (-76 959) 1,14 (-0,05) 5 518 041 (-76 959) 1,14 (-0,05) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 4 565 187 (-63 813) 0,94 (-0,04) 4 565 187 (-63 813) 0,94 (-0,04) 2018-12-31
Aviva OFE portfel 36 619 774 (1 929 774) 7,57 (0,19) 36 619 774 (1 929 774) 7,57 (0,19) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 13 548 972 (-189 028) 2,80 (-0,12) 13 548 972 (-189 028) 2,80 (-0,12) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 13 632 092 (-190 908) 2,82 (-0,12) 13 632 092 (-190 908) 2,82 (-0,12) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień 50 985 512 (3 062 909) 10,54 (0,35) 50 985 513 (3 062 910) 10,54 (0,35) 2018-10-12
Lsref III GTC Investments BV 0 (-287 516 755) 0,00 (-61,13) 0 (-287 516 755) 0,00 (-61,13) 2018-07-24
GTC Dutch Holdings BV 298 575 091 61,75 298 575 091 61,75 2018-07-24
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 47 922 603 10,19 (0,28) 47 922 603 10,19 (0,28) 2018-07-09
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 47 922 603 (36 603) 9,91 (-0,27) 47 922 603 (36 603) 9,91 (-0,27) 2018-07-09
Ogółem 483 536 996 (13 233 492) 0 483 536 996 (13 233 492) 0 2018-07-06
Quercus TFI SA portfele 215 549 (-173 063) 0,04 (-0,04) 215 549 (-173 063) 0,04 (-0,04) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 2 810 630 (1 210 713) 0,58 (0,24) 2 810 630 (1 210 713) 0,58 (0,24) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 51 016 (-5 717) 0,01 51 016 (-5 717) 0,01 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 206 347 0,04 206 347 0,04 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 2 736 (-265 211) 0,00 (-0,06) 2 736 (-265 211) 0,00 (-0,06) 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 521 407 (133 262) 0,11 (0,03) 521 407 (133 262) 0,11 (0,03) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 3 215 694 (-234 878) 0,67 (-0,06) 3 215 694 (-234 878) 0,67 (-0,06) 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 47 886 000 (-762 000) 10,18 (-0,16) 47 886 000 (-762 000) 10,18 (-0,16) 2018-05-17
Aviva OFE ZWZ 34 690 000 (31 221 000) 7,38 (0,38) 34 690 000 7,38 (0,38) 2018-05-17
Aviva OFE ZWZ 3 469 000 (-29 932 000) 7,00 (-0,10) 34 690 000 (1 289 000) 7,00 (-0,10) 2018-05-17
Quercus TFI SA portfele 388 612 0,08 388 612 0,08 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 8 411 000 1,79 8 411 000 1,79 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 10 067 0,00 10 067 0,00 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 3 863 000 0,82 3 863 000 0,82 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 599 917 0,34 1 599 917 0,34 2017-12-31
NN OFE portfel 9 307 000 1,98 (1,98) 9 307 000 1,98 (1,98) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 903 484 0,39 1 903 484 0,39 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 834 0,00 834 0,00 2017-12-31
MetLife OFE portfel 39 000 0,01 39 000 0,01 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 56 733 0,01 56 733 0,01 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 396 600 0,08 396 600 0,08 2017-12-31
Generali OFE portfel 5 595 000 1,19 5 595 000 1,19 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 267 947 0,06 267 947 0,06 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 388 145 0,08 388 145 0,08 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 4 629 000 0,98 4 629 000 0,98 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 3 450 572 0,73 3 450 572 0,73 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 13 738 000 2,92 13 738 000 2,92 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 16 800 0,00 16 800 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 13 823 000 2,94 13 823 000 2,94 2017-12-31
Ogółem 470 303 504 (10 087 026) 0 470 303 504 (10 087 026) 0 2017-06-28
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III LP 287 516 755 61,13 (1,67) 287 516 755 61,13 (1,67) 2017-06-28
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III LP 287 516 755 (8 456 375) 59,46 (-1,18) 287 516 755 (8 456 375) 59,46 (-1,18) 2017-06-28
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 48 648 000 10,34 (-0,23) 48 648 000 10,34 (-0,23) 2017-05-16
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 48 648 000 (10 000) 10,57 48 648 000 (10 000) 10,57 2017-05-16
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P.; ZWZ 279 060 380 60,64 (1,30) 279 060 380 60,64 (1,30) 2017-05-16
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P.; ZWZ 279 060 380 (210 723) 59,34 (-1,25) 279 060 380 (210 723) 59,34 (-1,25) 2017-05-16
Aviva OFE ZWZ 33 401 000 7,10 (-0,16) 33 401 000 7,10 (-0,16) 2017-05-16
Aviva OFE ZWZ 33 401 000 (313 000) 7,26 (0,07) 33 401 000 (313 000) 7,26 (0,07) 2017-05-16
PZU OFE Złota Jesień portfel 48 638 000 (791 000) 10,57 (0,17) 48 638 000 (791 000) 10,57 (0,17) 2016-12-31
Aviva OFE portfel 33 088 000 (7 956 014) 7,19 (0,04) 33 088 000 (7 956 014) 7,19 (0,04) 2016-12-31
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 47 847 000 (1 801 202) 10,40 (0,40) 47 847 000 (1 801 202) 10,40 (0,40) 2016-05-24
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P.; ZWZ 278 849 657 (3 799 999) 60,59 (0,83) 278 849 657 (3 799 999) 60,59 (0,83) 2016-05-24
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 275 049 658 (6 829 648) 59,76 (1,48) 275 049 658 (6 829 648) 59,76 (1,48) 2015-12-18
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 268 220 010 (74 141 823) 58,28 (3,04) 268 220 010 (74 141 823) 58,28 (3,04) 2015-11-25
PZU OFE Złota Jesień 46 045 798 (14 600 227) 10,00 (1,05) 46 045 798 (14 600 227) 10,00 (1,05) 2015-10-30
Ogółem 460 216 478 (108 906 190) 0 460 216 478 (108 906 190) 0 2015-10-21
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 194 078 187 (79 898 397) 55,24 (22,74) 194 078 187 (79 898 397) 55,24 (22,74) 2015-06-12
NN OFE 0 (-48 000 000) 0,00 (-13,66) 0 (-48 000 000) 0,00 (-13,66) 2015-06-10
Aviva OFE 25 131 986 (-7 790 915) 7,15 25 131 986 (-7 790 915) 7,15 2015-06-10
Aviva OFE 32 922 901 (862 891) 7,15 (-2,88) 32 922 901 (862 891) 7,15 (-2,88) 2015-06-10
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 114 179 790 (8 220 000) 32,50 (2,34) 114 179 790 (8 220 000) 32,50 (2,34) 2015-01-27
Government of Norway 17 601 182 (598 781) 5,01 (0,18) 17 601 182 (598 781) 5,01 (0,18) 2015-01-05
Government of Norway 17 002 401 (16 269) 4,83 17 002 401 (16 269) 4,83 2015-01-05
Government of Norway 16 986 132 4,83 16 986 132 4,83 2014-12-30
PZU OFE Złota Jesień 31 445 571 (9 958 305) 8,95 (2,23) 31 445 571 (9 958 305) 8,95 (2,23) 2014-10-13
NN OFE 48 000 000 (8 622 985) 13,66 (2,46) 48 000 000 (8 622 985) 13,66 (2,46) 2014-10-13
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 105 959 790 (912 549) 30,16 (0,26) 105 959 790 (912 549) 30,16 (0,26) 2014-10-13
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 105 047 241 (11 000 000) 29,90 (3,13) 105 047 241 (11 000 000) 29,90 (3,13) 2014-02-20
Ogółem 351 310 288 (31 937 298) 0 351 310 288 (31 937 298) 0 2014-01-27
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 94 047 241 26,77 (-2,67) 94 047 241 26,77 (-2,67) 2014-01-23
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 94 047 241 (-11 000 000) 29,44 (-3,45) 94 047 241 (-11 000 000) 29,44 (-3,45) 2014-01-23
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star 105 047 241 32,89 (0,89) 105 047 241 32,89 (0,89) 2014-01-16
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 105 047 241 (16 411 327) 32,00 (4,25) 105 047 241 (16 411 327) 32,00 (4,25) 2014-01-16
Lsref III GTC Investments BV 88 635 914 27,75 88 635 914 27,75 2013-11-21
GTC Real Estate Holding BV 0 (-88 635 914) 0,00 (-27,75) 0 (-88 635 914) 0,00 (-27,75) 2013-11-21
Aviva OFE 32 060 010 10,03 (0,91) 32 060 010 10,03 (0,91) 2013-02-20
Aviva OFE 32 060 010 (-3 838 000) 9,12 (-1,09) 32 060 010 (-3 838 000) 9,12 (-1,09) 2013-02-20
Aviva OFE 35 898 010 (4 000 000) 10,21 (0,23) 35 898 010 (4 000 000) 10,21 (0,23) 2013-02-20
NN OFE 39 377 015 11,20 (-1,12) 39 377 015 11,20 (-1,12) 2013-02-04
NN OFE 39 377 015 (-2 488 999) 12,32 (-0,78) 39 377 015 (-2 488 999) 12,32 (-0,78) 2013-02-04
NN OFE 41 866 014 (-5 971 586) 13,10 (-1,87) 41 866 014 (-5 971 586) 13,10 (-1,87) 2013-02-03
Aviva OFE 31 898 010 (10 002 397) 9,98 (3,13) 31 898 010 (10 002 397) 9,98 (3,13) 2013-01-14
NN OFE 47 837 600 (300 000) 14,97 (0,09) 47 837 600 (300 000) 14,97 (0,09) 2012-11-26
NN OFE 47 537 600 (6 266 971) 14,88 (1,96) 47 537 600 (6 266 971) 14,88 (1,96) 2012-11-25
Kroenke Piotr 298 811 0,08 (0,08) 298 811 0,08 (0,08) 2012-08-16
Kroenke Piotr 298 811 0,00 (-0,09) 298 811 0,00 (-0,09) 2012-08-16
Kroenke Piotr 298 811 (93 393) 0,09 298 811 (93 393) 0,09 2012-08-16
Gerula Krzysztof 2 474 0,00 2 474 0,00 2012-08-16
Gerula Krzysztof 2 474 0,00 2 474 0,00 2012-08-16
Gerula Krzysztof 2 474 0,00 2 474 0,00 2012-08-16
Harel Hagai 205 470 0,00 (-0,09) 205 470 0,00 (-0,09) 2012-07-25
NN OFE w tym 14077019 PDA 41 270 629 12,92 (0,93) 41 270 629 12,92 (0,93) 2012-07-10
NN OFE 41 270 629 (14 077 019) 11,99 (3,48) 41 270 629 (14 077 019) 11,99 (3,48) 2012-07-10
NN OFE 27 193 610 (3 250 433) 8,51 (1,02) 27 193 610 (3 250 433) 8,51 (1,02) 2012-07-09
Ogółem 319 372 990 (100 000 000) 0 319 372 990 (100 000 000) 0 2012-07-06
PZU OFE Złota Jesień 21 487 266 6,72 (0,61) 21 487 266 6,72 (0,61) 2012-06-30
PZU OFE Złota Jesień 21 487 266 (6 629 886) 6,11 (1,46) 21 487 266 (6 629 886) 6,11 (1,46) 2012-06-30
GTC Real Estate Holding BV 88 635 914 (27 753 099) 27,75 88 635 914 (27 753 099) 27,75 2012-06-30
Aviva OFE 21 895 613 (6 034 013) 6,85 (-0,38) 21 895 613 (6 034 013) 6,85 (-0,38) 2012-06-30
PZU OFE Złota Jesień 14 857 380 4,65 (-2,12) 14 857 380 4,65 (-2,12) 2012-05-31
PZU OFE Złota Jesień 14 857 380 6,77 14 857 380 6,77 2012-05-31
Boniel Erez 128 000 0,04 (0,01) 128 000 0,04 (0,01) 2012-05-14
Boniel Erez 128 000 0,03 (0,03) 128 000 0,03 (0,03) 2012-05-14
Boniel Erez 128 000 0,00 (-0,05) 128 000 0,00 (-0,05) 2012-05-14
Boniel Erez 128 000 (58 000) 0,05 (0,02) 128 000 (58 000) 0,05 (0,02) 2012-05-14
NN OFE 23 943 177 7,49 (-3,42) 23 943 177 7,49 (-3,42) 2012-04-19
NN OFE 23 943 177 (2 016 504) 10,91 (0,92) 23 943 177 (2 016 504) 10,91 (0,92) 2012-04-19
NN OFE 21 926 673 (900 392) 9,99 (0,41) 21 926 673 (900 392) 9,99 (0,41) 2012-04-18
Alroy Eli 276 240 0,00 (-0,12) 276 240 0,00 (-0,12) 2012-04-06
Alroy Eli 276 240 (20 000) 0,12 (0,01) 276 240 (20 000) 0,12 (0,01) 2012-03-06
NN OFE 21 026 281 (-1 173 767) 9,58 (-0,53) 21 026 281 (-1 173 767) 9,58 (-0,53) 2012-02-24
NN OFE 22 200 048 (-824 564) 10,11 (-0,38) 22 200 048 (-824 564) 10,11 (-0,38) 2012-02-23
Alroy Eli 256 240 (10 000) 0,11 256 240 (10 000) 0,11 2011-11-18
Alroy Eli 246 240 (20 000) 0,11 (0,01) 246 240 (20 000) 0,11 (0,01) 2011-11-16
NN OFE 23 024 612 (1 138 725) 10,49 (0,52) 23 024 612 (1 138 725) 10,49 (0,52) 2011-09-23
NN OFE 21 885 887 (4 897 187) 9,97 (2,23) 21 885 887 (4 897 187) 9,97 (2,23) 2011-09-22
GTC Real Estate Holding BV 60 882 815 27,75 (8,69) 60 882 815 27,75 (8,69) 2011-09-01
GTC Real Estate Holding BV 60 882 815 (1 353 635) 19,06 (-8,07) 60 882 815 (1 353 635) 19,06 (-8,07) 2011-09-01
Alroy Eli 226 240 (15 000) 0,10 (0,01) 226 240 (15 000) 0,10 (0,01) 2011-08-26
Kroenke Piotr 205 418 0,09 (0,03) 205 418 0,09 (0,03) 2011-05-12
Kroenke Piotr 205 418 0,06 (0,06) 205 418 0,06 (0,06) 2011-05-12
Harel Hagai 205 470 0,09 (0,03) 205 470 0,09 (0,03) 2011-05-12
Harel Hagai 205 470 0,06 (0,06) 205 470 0,06 (0,06) 2011-05-12
Grendowicz, Mariusz Cezary 7 000 0,00 7 000 0,00 2011-05-12
Grendowicz, Mariusz Cezary 7 000 0,00 7 000 0,00 2011-05-12
Grendowicz, Mariusz Cezary 7 000 0,00 7 000 0,00 2011-05-12
Grendowicz, Mariusz Cezary 7 000 0,00 7 000 0,00 2011-05-12
Boniel Erez 70 000 0,03 (0,03) 70 000 0,03 (0,03) 2011-05-12
Alroy Eli 211 240 0,09 (0,09) 211 240 0,09 (0,09) 2011-05-12
NN OFE 16 988 700 (3 298 175) 7,74 (1,50) 16 988 700 (3 298 175) 7,74 (1,50) 2011-03-31
Aviva OFE 15 861 600 7,23 (2,27) 15 861 600 7,23 (2,27) 2011-03-31
Aviva OFE 15 861 600 (-21 452) 4,96 (-2,28) 15 861 600 (-21 452) 4,96 (-2,28) 2011-03-31
GTC Real Estate Holding BV 59 529 180 (-35 100 000) 27,13 (-16,00) 59 529 180 (-35 100 000) 27,13 (-16,00) 2011-01-20
Aviva OFE 15 883 052 (883 052) 7,24 (0,41) 15 883 052 (883 052) 7,24 (0,41) 2009-12-31
GTC Real Estate Holding BV 94 629 180 (-6 700 000) 43,13 (-3,06) 94 629 180 (-6 700 000) 43,13 (-3,06) 2009-11-10
NN OFE 13 690 525 (1 301 473) 6,24 (0,60) 13 690 525 (1 301 473) 6,24 (0,60) 2009-05-15
Aviva OFE 15 000 000 (-846 455) 6,83 (-0,39) 15 000 000 (-846 455) 6,83 (-0,39) 2009-03-04
NN OFE 12 389 052 (-1 128 750) 5,64 (-0,52) 12 389 052 (-1 128 750) 5,64 (-0,52) 2008-12-19
GTC Real Estate Holding BV 101 329 180 (135 400) 46,19 (0,07) 101 329 180 (135 400) 46,19 (0,07) 2008-12-19
GTC Real Estate Holding BV 101 193 780 (-135 400) 46,12 (-0,07) 101 193 780 (-135 400) 46,12 (-0,07) 2008-11-12
GTC Real Estate Holding BV 101 329 180 (40 400) 46,19 (0,02) 101 329 180 (40 400) 46,19 (0,02) 2008-10-15
GTC Real Estate Holding BV 101 288 780 (91 169 402) 46,17 (-0,51) 101 288 780 (91 169 402) 46,17 (-0,51) 2008-10-09
NN OFE 13 517 802 (1 128 750) 6,16 (0,52) 13 517 802 (1 128 750) 6,16 (0,52) 2008-06-30
Aviva OFE 15 846 455 (846 455) 7,22 (0,39) 15 846 455 (846 455) 7,22 (0,39) 2008-06-30
NN OFE 12 389 052 (2 389 052) 5,64 (1,09) 12 389 052 (2 389 052) 5,64 (1,09) 2008-05-12
Aviva OFE 15 000 000 (1 500 000) 6,83 (0,68) 15 000 000 (1 500 000) 6,83 (0,68) 2008-05-12
Kroenke Piotr 0 (-287 000) 0,00 (-0,13) 0 (-287 000) 0,00 (-0,13) 2008-03-31
Kozłowski Mariusz 0 (-337 000) 0,00 (-0,15) 0 (-337 000) 0,00 (-0,15) 2008-03-31
Harel Hagai 0 (-337 500) 0,00 (-0,15) 0 (-337 500) 0,00 (-0,15) 2008-03-31
Grendowicz, Mariusz Cezary 0 (-31 940) 0,00 (-0,01) 0 (-31 940) 0,00 (-0,01) 2008-03-31
Boniel Erez 0 (-287 000) 0,00 (-0,13) 0 (-287 000) 0,00 (-0,13) 2008-03-31
Alroy Eli 0 (-2 370 330) 0,00 (-1,08) 0 (-2 370 330) 0,00 (-1,08) 2008-03-31
Aviva OFE 13 500 000 (1 500 000) 6,15 (0,65) 13 500 000 (1 500 000) 6,15 (0,65) 2007-05-23
NN OFE 10 000 000 (-3 000 000) 4,55 (-1,41) 10 000 000 (-3 000 000) 4,55 (-1,41) 2007-03-26
Ogółem 219 372 990 (1 341 450) 0 219 372 990 (1 341 450) 0 2007-01-23
Alroy Eli 2 370 330 (90 700) 1,08 (0,04) 2 370 330 (90 700) 1,08 (0,04) 2007-01-04
Alroy Eli 2 279 630 (1 250 750) 1,04 (0,57) 2 279 630 (1 250 750) 1,04 (0,57) 2007-01-03
Kroenke Piotr 287 000 (7 120) 0,13 (0,01) 287 000 (7 120) 0,13 (0,01) 2006-12-31
Kozłowski Mariusz 337 000 (-500) 0,15 337 000 (-500) 0,15 2006-12-31
Kozłowski Mariusz 337 500 (205 540) 0,15 (0,09) 337 500 (205 540) 0,15 (0,09) 2006-12-31
Harel Hagai 337 500 (222 620) 0,15 (0,10) 337 500 (222 620) 0,15 (0,10) 2006-12-31
Boniel Erez 287 000 (143 930) 0,13 (0,07) 287 000 (143 930) 0,13 (0,07) 2006-12-31
Boniel Erez 143 070 (-30 000) 0,06 (-0,01) 143 070 (-30 000) 0,06 (-0,01) 2006-10-13
Harel Hagai wraz z Slevin Holdings 114 880 0,05 114 880 0,05 2006-08-16
NN OFE 13 000 000 (11 551 043) 5,96 (-0,72) 13 000 000 (11 551 043) 5,96 (-0,72) 2006-08-11
Grendowicz, Mariusz Cezary 31 940 0,01 31 940 0,01 2006-08-11
Aviva OFE 12 000 000 (10 600 000) 5,50 (-1,51) 12 000 000 (10 600 000) 5,50 (-1,51) 2006-08-11
Alroy Eli 1 028 880 0,47 1 028 880 0,47 2006-08-11
Ogółem 218 031 540 (196 228 386) 0 218 031 540 (196 228 386) 0 2006-07-19
Ogółem 21 803 154 (126 313) 0 21 803 154 (126 313) 0 2006-07-14
Kroenke Piotr 279 880 0,12 279 880 0,12 2006-06-30
Kozłowski Mariusz 131 960 0,06 131 960 0,06 2006-06-30
Boniel Erez 173 070 0,07 173 070 0,07 2006-06-30
Ogółem 21 676 841 (1 712 000) 0 21 676 841 (1 712 000) 0 2006-04-28
JP Morgan Chase & Co. 971 120 (-108 984) 4,86 (-0,55) 971 120 (-108 984) 4,86 (-0,55) 2006-03-03
NN OFE na WZA 1 448 957 6,68 (0,04) 1 448 957 6,68 (0,04) 2005-11-29
NN OFE na WZA 1 448 957 (-13 040 613) 6,64 1 448 957 (-13 040 613) 6,64 2005-11-29
NN OFE na WZA 14 489 570 (13 040 613) 6,64 (-0,61) 14 489 570 (13 040 613) 6,64 (-0,61) 2005-11-29
NN OFE na WZA 1 448 957 (93 288) 7,25 (0,43) 1 448 957 (93 288) 7,25 (0,43) 2005-11-29
Aviva OFE na WZA 1 400 000 7,01 (0,56) 1 400 000 7,01 (0,56) 2005-11-29
Aviva OFE na WZA 1 400 000 6,45 (0,03) 1 400 000 6,45 (0,03) 2005-11-29
Aviva OFE na WZA 1 400 000 (-12 600 000) 6,42 1 400 000 (-12 600 000) 6,42 2005-11-29
Aviva OFE na WZA 14 000 000 (12 914 929) 6,42 (0,96) 14 000 000 (12 914 929) 6,42 (0,96) 2005-11-29
Belggingsmaatschappij Adria BV 0 (-1 741 072) 0,00 (-11,68) 0 (-1 741 072) 0,00 (-11,68) 2005-08-12
JP Morgan Chase & Co. 1 080 104 5,41 1 080 104 5,41 2005-08-09
Ogółem 19 964 841 (96 721) 0 19 964 841 (96 721) 0 2005-02-03
Immoeast Beteiligungs GmbH 0 (-1 549 182) 0,00 (-7,79) 0 (-1 549 182) 0,00 (-7,79) 2004-12-07
Aviva OFE 1 085 071 5,46 1 085 071 5,46 2004-11-23
NN OFE 1 355 669 6,82 1 355 669 6,82 2004-08-27
FIC Globe BV 0 (-951 819) 0,00 (-6,38) 0 (-951 819) 0,00 (-6,38) 2004-08-20
Ogółem 19 868 120 (4 962 466) 0 19 868 120 (4 962 466) 0 2004-05-28
Immoeast Beteiligungs GmbH 1 549 182 7,79 1 549 182 7,79 2004-05-28
Immoeast Beteiligungs GmbH 1 549 182 (388 468) 7,79 (0,01) 1 549 182 (388 468) 7,79 (0,01) 2004-05-28
GTC Real Estate Holding BV 10 119 378 46,68 (0,27) 10 119 378 46,68 (0,27) 2004-05-28
GTC Real Estate Holding BV 10 119 378 (-91 074 402) 46,41 10 119 378 (-91 074 402) 46,41 2004-05-28
GTC Real Estate Holding BV 101 193 780 46,41 (0,29) 101 193 780 46,41 (0,29) 2004-05-28
GTC Real Estate Holding BV 101 193 780 (91 074 402) 46,12 (-4,81) 101 193 780 (91 074 402) 46,12 (-4,81) 2004-05-28
GTC Real Estate Holding BV 10 119 378 (996 162) 50,93 (-10,28) 10 119 378 (996 162) 50,93 (-10,28) 2004-05-28
FIC Globe BV 951 819 (-951 800) 6,38 (-6,39) 951 819 (-951 800) 6,38 (-6,39) 2004-05-18
Immoeast Beteiligungs GmbH 1 160 714 7,78 1 160 714 7,78 2003-09-29
Bank Handlowy SA 0 (-1 160 714) 0,00 (-7,79) 0 (-1 160 714) 0,00 (-7,79) 2003-09-29
FIC Globe BV 1 903 619 (169) 12,77 1 903 619 (169) 12,77 2003-03-25
FIC Globe BV 1 903 450 (-418 028) 12,77 (-3,90) 1 903 450 (-418 028) 12,77 (-3,90) 2001-03-31
EBOiR 835 654 5,61 (1,41) 835 654 5,61 (1,41) 2001-03-20
EBOiR 835 654 4,20 835 654 4,20 2001-03-20
Citibank (Poland) SA przejęty przez Bank Handlowy SA 0 (-1 160 714) 0,00 (-7,79) 0 (-1 160 714) 0,00 (-7,79) 2001-02-28
Bank Handlowy SA 1 160 714 7,79 1 160 714 7,79 2001-02-28
Ogółem 14 905 654 (977 033) 0 14 905 654 (977 033) 0 2001-01-12
GTC Real Estate Holding BV 9 123 216 61,21 (-4,29) 9 123 216 61,21 (-4,29) 2000-09-07
GTC Real Estate Holding BV 9 123 216 65,50 9 123 216 65,50 2000-09-07
Ogółem 13 928 621 0 13 928 621 0 2000-04-30
GTC Real Estate Holding BV 9 123 216 65,50 9 123 216 65,50 2000-04-30
FIC Globe BV 2 321 478 16,67 (1,10) 2 321 478 16,67 (1,10) 2000-04-30
FIC Globe BV 2 321 478 15,57 2 321 478 15,57 2000-04-30
Citibank (Poland) SA 1 160 714 7,79 (-0,54) 1 160 714 7,79 (-0,54) 2000-04-30
Citibank (Poland) SA 1 160 714 8,33 1 160 714 8,33 2000-04-30
Belggingsmaatschappij Adria BV 1 741 072 11,68 (-0,82) 1 741 072 11,68 (-0,82) 2000-04-30
Belggingsmaatschappij Adria BV 1 741 072 12,50 (3,74) 1 741 072 12,50 (3,74) 2000-04-30
Belggingsmaatschappij Adria BV 1 741 072 8,76 1 741 072 8,76 2000-04-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2019-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2017-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2017-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2015-09-10 Prawo poboru 351310288:108906190
2012-06-04 Prawo poboru 21937299:10000000
2006-08-08 Split 1:10
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.