6,7500 zł
-0,59% -0,0400 zł
Globe Trade Centre SA (GTC)

Akcjonariat - GTC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 277 497 073,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 485 555 122 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 409 311 549
Liczba głosów na WZA: 485 555 122 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,30%
Kapitał akcyjny: 48 555 512,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 409 311 549
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,30%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,70%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
GTC Dutch Holdings BV bezpośrednio, wraz z GTC Holding Zrt 320 466 380 (66,00%) 320 466 380 (66,00%) 2020-10-22 -
PZU OFE Złota Jesień portfel 48 555 169 (10,00%) 48 555 169 (10,00%) 2019-12-17 SPN, WLC_1, IPE, DVL, MSP, NWG, PRM, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, PCE, ABE, APR, OBL, DCR, MNC, AML, RMK, KTY, MCR, MDG, KRU, MSW, MIL, AGO, VRG, ENE, ACG
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 40 290 000 (8,30%) 40 290 000 (8,30%) 2020-08-27 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PHN, PKO, KTY, AML, KRU, AMC, FMF, MIL, ARH, APT, DVL, ENE, BFT, WPL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F - wykonanie warrantów 96 721
4 035 200,12
1,00 41,72 19 964 841
19 964 841,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A (B) - Citibank (Poland) SA 110
7 320 060,00
100,00 66 546,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1996-12-19
2004-05-06
seria F - wykonanie warrantów 126 313
5 408 722,66
1,00 42,82 21 803 154
21 803 154,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14

seria A (D) - Belggingsmaatschappij Adria BV (wierzytelności) 25
100,00 1 100
110 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1997-02-13
2004-05-06
seria F - wykonanie warrantów 1 250 750
125 075,00
0,10 0,10 219 282 290
2 192 822,90
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-23
seria F - wykonanie warrantów 90 700
352 823,00
0,10 3,89 219 372 990
2 193 729,90
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-23
seria A (A) - przekształcenie sp z o.o. w SA 1996-12-09 890
89 000,00
100,00 100,00 890
89 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1996-12-19
2004-05-06
seria A (C) - Beheer-en Belggingsmaatschappij Nobelgo BV (wierzytelności) 1997-01-22 75
100,00 1 075
107 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1997-02-13
2004-05-06
seria A (F) - Beheer-en Belggingsmaatschappij Nobelgo BV, Belggingsmaatschappij Adria BV 1998-04-20 10 357 429
10 357 429,00
1,00 1,00 10 468 329
10 468 329,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1999-12-17
2004-05-06
seria A (E) - FIC Globe LLC 1998-04-20 132
40 371 540,00
100,00 305 845,00 1 232
123 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1998-06-04
2004-05-06
umorzenie akcji 1998-04-20 -123
100,00 1 109
110 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-04
seria A (H) - Citibank (Poland) SA 1998-04-20 1 151 514
1 197 574,56
1,00 1,04 13 000 000
13 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1999-12-17
2004-05-06
seria A (I) - FIC Globe LLC 1998-04-20 928 621
33 300 349,06
1,00 35,86 13 928 621
13 928 621,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1999-12-17
2004-05-06
split 1:100 1998-04-20
1,00 110 900
110 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-04
seria A (G) - FIC Globe LLC 1998-04-20 1 380 157
1 559 577,41
1,00 1,13 11 848 486
11 848 486,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1999-12-17
2004-05-06
renumeracja akcji - seria A 2000-02-10
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-02-29
seria C - subskrypcja publiczna 2000-03-01 835 654
68 189 366,40
1,00 81,60 14 905 654
14 905 654,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
2001-01-12
2004-05-06
seria B - transza menedżerska 2000-03-01 141 379
141 379,00
1,00 1,00 14 070 000
14 070 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
2001-01-12
2004-05-06
seria F - Elli Alroy warranty subskrypcyjne 2004-02-02 446 385
18 618 718,35
1,00 41,71
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30

seria E - subskrypcja publiczna 2004-02-02 3 968 915
345 295 605,00
1,00 87,00 19 868 120
19 868 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30
2004-05-28
2004-06-11
seria D - GTC International BV aport: udziały w spółkach, cena: 19,55 USD 2004-02-02 996 162
78 258 486,72
1,00 78,56 15 899 205
15 899 205,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30
2004-05-28
2004-07-08
seria B1 - oferta menedżerska 2004-02-02 23 544
23 544,00
1,00 1,00 14 903 043
14 903 043,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30
2004-05-28
2007-11-12
umorzenie akcji 2004-02-02 -26 155
1,00 14 879 499
14 879 499,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-28
połączenie z GTC Galeria sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-04-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-08
seria G inwestorzy kwalifikowani 2006-03-20 1 712 000
487 920 000,00
1,00 285,00 21 676 841
21 676 841,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-04-28

2006-04-28
split 1:10 2006-06-14
0,10 218 031 540
21 803 154,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-19
2006-08-09
seria H - oferta menedżerska za waranty subskrypcyjne 2006-12-12 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - prawo poboru 2,194:1 2012-04-16 100 000 000
445 000 000,00
0,10 4,45 319 372 990
31 937 299,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-03
2012-08-27
seria J - subskrypcja prywatna 2014-01-09 31 937 298
223 561 086,00
0,10 7,00 351 310 288
35 131 028,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-14
2014-03-14
seria K - prawo poboru 3,226:1 2015-06-30 108 906 190
595 716 859,30
0,10 5,47 460 216 478
46 021 647,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-21
2015-11-05
transgraniczne połączenia z GTC RH BV i GTC Real Estate Investments Ukraine BV 2016-05-24

KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2017-05-16 10 087 026
89 875 401,66
0,10 8,91 470 303 504
47 030 350,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-28
seria M - subskrypcja prywatna 2018-05-17 19 400 019
166 452 163,02
0,10 8,58 483 536 996
48 353 699,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-06
seria N - subskrypcja prywatna 2019-05-14 2 018 126
16 730 264,54
0,10 8,29 485 555 122
48 555 512,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-09
seria O - subskrypcja prywatna 2021-06-29 97 111 024
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 4 565 187 (-63 813) 0,94 (-0,04) 4 565 187 (-63 813) 0,94 (-0,04) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 51 231 724 10,59 (0,04) 51 231 724 10,59 (0,04) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 51 231 724 (246 212) 10,55 (0,01) 51 231 724 (246 211) 10,55 (0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 9 089 588 (678 588) 1,87 (0,08) 9 089 588 (678 588) 1,87 (0,08) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 2 747 268 (-1 115 732) 0,56 (-0,26) 2 747 268 (-1 115 732) 0,56 (-0,26) 2018-12-31
NN OFE portfel 14 494 816 (5 187 816) 2,99 (1,01) 14 494 816 (5 187 816) 2,99 (1,01) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 38 583 (-417) 0,00 (-0,01) 38 583 (-417) 0,00 (-0,01) 2018-12-31
Generali OFE portfel 5 518 041 (-76 959) 1,14 (-0,05) 5 518 041 (-76 959) 1,14 (-0,05) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 36 619 774 7,57 (0,03) 36 619 774 7,57 (0,03) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 36 619 774 (1 929 774) 7,54 (0,16) 36 619 774 (1 929 774) 7,54 (0,16) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 13 548 972 (-189 028) 2,80 (-0,12) 13 548 972 (-189 028) 2,80 (-0,12) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 13 632 092 (-190 908) 2,82 (-0,12) 13 632 092 (-190 908) 2,82 (-0,12) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień 50 985 512 (3 062 909) 10,54 (0,35) 50 985 513 (3 062 910) 10,54 (0,35) 2018-10-12
Lsref III GTC Investments BV 0 (-287 516 755) 0,00 (-61,13) 0 (-287 516 755) 0,00 (-61,13) 2018-07-24
GTC Dutch Holdings BV 298 575 091 61,75 (0,26) 298 575 091 61,75 (0,26) 2018-07-24
GTC Dutch Holdings BV 298 575 091 61,49 298 575 091 61,49 2018-07-24
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 47 922 603 10,19 (0,28) 47 922 603 10,19 (0,28) 2018-07-09
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 47 922 603 (36 603) 9,91 (-0,27) 47 922 603 (36 603) 9,91 (-0,27) 2018-07-09
Uniqa TFI SA portfele 521 407 (133 262) 0,11 (0,03) 521 407 (133 262) 0,11 (0,03) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 215 549 (-173 063) 0,04 (-0,04) 215 549 (-173 063) 0,04 (-0,04) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 2 810 630 (1 210 713) 0,58 (0,24) 2 810 630 (1 210 713) 0,58 (0,24) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 51 016 (-5 717) 0,01 51 016 (-5 717) 0,01 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 206 347 0,04 206 347 0,04 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 2 736 (-265 211) 0,00 (-0,06) 2 736 (-265 211) 0,00 (-0,06) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 3 215 694 (-234 878) 0,67 (-0,06) 3 215 694 (-234 878) 0,67 (-0,06) 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 47 886 000 (-762 000) 10,18 (-0,39) 47 886 000 (-762 000) 10,18 (-0,39) 2018-05-17
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 34 690 000 (31 221 000) 7,38 (0,38) 34 690 000 7,38 (0,38) 2018-05-17
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 469 000 (-29 932 000) 7,00 (-0,10) 34 690 000 (1 289 000) 7,00 (-0,10) 2018-05-17
Uniqa TFI SA portfele 388 145 0,08 388 145 0,08 2017-12-31
Uniqa OFE portfel 4 629 000 0,98 4 629 000 0,98 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 388 612 0,08 388 612 0,08 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 8 411 000 1,79 8 411 000 1,79 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 10 067 0,00 10 067 0,00 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 3 863 000 0,82 3 863 000 0,82 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 599 917 0,34 1 599 917 0,34 2017-12-31
NN OFE portfel 9 307 000 1,98 (1,98) 9 307 000 1,98 (1,98) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 903 484 0,39 1 903 484 0,39 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 834 0,00 834 0,00 2017-12-31
MetLife OFE portfel 39 000 0,01 39 000 0,01 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 56 733 0,01 56 733 0,01 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 396 600 0,08 396 600 0,08 2017-12-31
Generali OFE portfel 5 595 000 1,19 5 595 000 1,19 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 267 947 0,06 267 947 0,06 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 3 450 572 0,73 3 450 572 0,73 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 13 738 000 2,92 13 738 000 2,92 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 16 800 0,00 16 800 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 13 823 000 2,94 13 823 000 2,94 2017-12-31
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III LP 287 516 755 61,13 (1,67) 287 516 755 61,13 (1,67) 2017-06-28
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III LP 287 516 755 (8 456 375) 59,46 (-1,18) 287 516 755 (8 456 375) 59,46 (-1,18) 2017-06-28
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 48 648 000 10,57 (0,23) 48 648 000 10,57 (0,23) 2017-05-16
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 48 648 000 (10 000) 10,34 (-0,23) 48 648 000 (10 000) 10,34 (-0,23) 2017-05-16
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P.; ZWZ 279 060 380 60,64 (1,30) 279 060 380 60,64 (1,30) 2017-05-16
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P.; ZWZ 279 060 380 (210 723) 59,34 (-1,25) 279 060 380 (210 723) 59,34 (-1,25) 2017-05-16
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 33 401 000 7,10 (-0,16) 33 401 000 7,10 (-0,16) 2017-05-16
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 33 401 000 (313 000) 7,26 (0,07) 33 401 000 (313 000) 7,26 (0,07) 2017-05-16
PZU OFE Złota Jesień portfel 48 638 000 (791 000) 10,57 (0,17) 48 638 000 (791 000) 10,57 (0,17) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 33 088 000 (7 956 014) 7,19 (0,04) 33 088 000 (7 956 014) 7,19 (0,04) 2016-12-31
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 47 847 000 (1 801 202) 10,40 (0,40) 47 847 000 (1 801 202) 10,40 (0,40) 2016-05-24
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P.; ZWZ 278 849 657 (3 799 999) 60,59 (0,83) 278 849 657 (3 799 999) 60,59 (0,83) 2016-05-24
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 275 049 658 (6 829 648) 59,76 (1,48) 275 049 658 (6 829 648) 59,76 (1,48) 2015-12-18
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 268 220 010 (74 141 823) 58,28 (3,04) 268 220 010 (74 141 823) 58,28 (3,04) 2015-11-25
PZU OFE Złota Jesień 46 045 798 (14 600 227) 10,00 (1,05) 46 045 798 (14 600 227) 10,00 (1,05) 2015-10-30
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 194 078 187 (79 898 397) 55,24 (22,74) 194 078 187 (79 898 397) 55,24 (22,74) 2015-06-12
NN OFE 0 (-48 000 000) 0,00 (-13,66) 0 (-48 000 000) 0,00 (-13,66) 2015-06-10
Aviva OFE Aviva Santander 25 131 986 (-7 790 915) 7,15 25 131 986 (-7 790 915) 7,15 2015-06-10
Aviva OFE Aviva Santander 32 922 901 (862 891) 7,15 (-2,88) 32 922 901 (862 891) 7,15 (-2,88) 2015-06-10
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 114 179 790 (8 220 000) 32,50 (2,34) 114 179 790 (8 220 000) 32,50 (2,34) 2015-01-27
Government of Norway 17 601 182 (598 781) 5,01 (0,18) 17 601 182 (598 781) 5,01 (0,18) 2015-01-05
Government of Norway 17 002 401 (16 269) 4,83 17 002 401 (16 269) 4,83 2015-01-05
Government of Norway 16 986 132 4,83 16 986 132 4,83 2014-12-30
PZU OFE Złota Jesień 31 445 571 (9 958 305) 8,95 (2,23) 31 445 571 (9 958 305) 8,95 (2,23) 2014-10-13
NN OFE 48 000 000 (8 622 985) 13,66 (1,34) 48 000 000 (8 622 985) 13,66 (1,34) 2014-10-13
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 105 959 790 (912 549) 30,16 (0,26) 105 959 790 (912 549) 30,16 (0,26) 2014-10-13
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 105 047 241 (11 000 000) 29,90 (0,46) 105 047 241 (11 000 000) 29,90 (0,46) 2014-02-20
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 94 047 241 29,44 (2,67) 94 047 241 29,44 (2,67) 2014-01-23
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 94 047 241 (-11 000 000) 26,77 (-5,23) 94 047 241 (-11 000 000) 26,77 (-5,23) 2014-01-23
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star Real Estate Partners III L.P. 105 047 241 32,00 (-0,89) 105 047 241 32,00 (-0,89) 2014-01-16
Lsref III GTC Investments BV przez Lone Star 105 047 241 (16 411 327) 32,89 (5,14) 105 047 241 (16 411 327) 32,89 (5,14) 2014-01-16
Lsref III GTC Investments BV 88 635 914 27,75 88 635 914 27,75 2013-11-21
GTC Real Estate Holding BV 0 (-88 635 914) 0,00 (-27,75) 0 (-88 635 914) 0,00 (-27,75) 2013-11-21
Aviva OFE Aviva Santander 32 060 010 10,03 (0,91) 32 060 010 10,03 (0,91) 2013-02-20
Aviva OFE Aviva Santander 32 060 010 (-3 838 000) 9,12 (-1,09) 32 060 010 (-3 838 000) 9,12 (-1,09) 2013-02-20
Aviva OFE Aviva Santander 35 898 010 (4 000 000) 10,21 (0,23) 35 898 010 (4 000 000) 10,21 (0,23) 2013-02-20
NN OFE 39 377 015 12,32 (1,12) 39 377 015 12,32 (1,12) 2013-02-04
NN OFE 39 377 015 (-2 488 999) 11,20 (-1,90) 39 377 015 (-2 488 999) 11,20 (-1,90) 2013-02-04
NN OFE 41 866 014 (-5 971 586) 13,10 (-1,87) 41 866 014 (-5 971 586) 13,10 (-1,87) 2013-02-03
Aviva OFE Aviva Santander 31 898 010 (10 002 397) 9,98 (3,13) 31 898 010 (10 002 397) 9,98 (3,13) 2013-01-14
NN OFE 47 837 600 (300 000) 14,97 (0,09) 47 837 600 (300 000) 14,97 (0,09) 2012-11-26
NN OFE 47 537 600 (6 266 971) 14,88 (1,96) 47 537 600 (6 266 971) 14,88 (1,96) 2012-11-25
Kroenke Piotr 298 811 0,09 (0,01) 298 811 0,09 (0,01) 2012-08-16
Kroenke Piotr 298 811 0,08 (0,08) 298 811 0,08 (0,08) 2012-08-16
Kroenke Piotr 298 811 (93 393) 0,00 (-0,06) 298 811 (93 393) 0,00 (-0,06) 2012-08-16
Gerula Krzysztof 2 474 0,00 2 474 0,00 2012-08-16
Gerula Krzysztof 2 474 0,00 2 474 0,00 2012-08-16
Gerula Krzysztof 2 474 0,00 2 474 0,00 2012-08-16
Harel Hagai 205 470 0,00 (-0,09) 205 470 0,00 (-0,09) 2012-07-25
NN OFE w tym 14077019 PDA 41 270 629 12,92 (0,93) 41 270 629 12,92 (0,93) 2012-07-10
NN OFE 41 270 629 (14 077 019) 11,99 (3,48) 41 270 629 (14 077 019) 11,99 (3,48) 2012-07-10
NN OFE 27 193 610 (3 250 433) 8,51 (-2,40) 27 193 610 (3 250 433) 8,51 (-2,40) 2012-07-09
PZU OFE Złota Jesień 21 487 266 6,72 (0,61) 21 487 266 6,72 (0,61) 2012-06-30
PZU OFE Złota Jesień 21 487 266 (6 629 886) 6,11 (-0,66) 21 487 266 (6 629 886) 6,11 (-0,66) 2012-06-30
GTC Real Estate Holding BV 88 635 914 (27 753 099) 27,75 88 635 914 (27 753 099) 27,75 2012-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 21 895 613 (6 034 013) 6,85 (-0,38) 21 895 613 (6 034 013) 6,85 (-0,38) 2012-06-30
PZU OFE Złota Jesień 14 857 380 6,77 (2,12) 14 857 380 6,77 (2,12) 2012-05-31
PZU OFE Złota Jesień 14 857 380 4,65 14 857 380 4,65 2012-05-31
Boniel Erez 128 000 0,05 (0,01) 128 000 0,05 (0,01) 2012-05-14
Boniel Erez 128 000 0,04 (0,01) 128 000 0,04 (0,01) 2012-05-14
Boniel Erez 128 000 0,03 (0,03) 128 000 0,03 (0,03) 2012-05-14
Boniel Erez 128 000 (58 000) 0,00 (-0,03) 128 000 (58 000) 0,00 (-0,03) 2012-05-14
NN OFE 23 943 177 10,91 (3,42) 23 943 177 10,91 (3,42) 2012-04-19
NN OFE 23 943 177 (2 016 504) 7,49 (-2,50) 23 943 177 (2 016 504) 7,49 (-2,50) 2012-04-19
NN OFE 21 926 673 (900 392) 9,99 (0,41) 21 926 673 (900 392) 9,99 (0,41) 2012-04-18
Alroy Eli 276 240 0,00 (-0,12) 276 240 0,00 (-0,12) 2012-04-06
Alroy Eli 276 240 (20 000) 0,12 (0,01) 276 240 (20 000) 0,12 (0,01) 2012-03-06
NN OFE 21 026 281 (-1 173 767) 9,58 (-0,53) 21 026 281 (-1 173 767) 9,58 (-0,53) 2012-02-24
NN OFE 22 200 048 (-824 564) 10,11 (-0,38) 22 200 048 (-824 564) 10,11 (-0,38) 2012-02-23
Alroy Eli 256 240 (10 000) 0,11 256 240 (10 000) 0,11 2011-11-18
Alroy Eli 246 240 (20 000) 0,11 (0,01) 246 240 (20 000) 0,11 (0,01) 2011-11-16
NN OFE 23 024 612 (1 138 725) 10,49 (0,52) 23 024 612 (1 138 725) 10,49 (0,52) 2011-09-23
NN OFE 21 885 887 (4 897 187) 9,97 (2,23) 21 885 887 (4 897 187) 9,97 (2,23) 2011-09-22
GTC Real Estate Holding BV 60 882 815 27,75 (8,69) 60 882 815 27,75 (8,69) 2011-09-01
GTC Real Estate Holding BV 60 882 815 (1 353 635) 19,06 (-8,07) 60 882 815 (1 353 635) 19,06 (-8,07) 2011-09-01
Alroy Eli 226 240 (15 000) 0,10 (0,01) 226 240 (15 000) 0,10 (0,01) 2011-08-26
Kroenke Piotr 205 418 0,06 (-0,03) 205 418 0,06 (-0,03) 2011-05-12
Kroenke Piotr 205 418 0,09 (0,09) 205 418 0,09 (0,09) 2011-05-12
Harel Hagai 205 470 0,09 (0,03) 205 470 0,09 (0,03) 2011-05-12
Harel Hagai 205 470 0,06 (0,06) 205 470 0,06 (0,06) 2011-05-12
Grendowicz, Mariusz Cezary 7 000 0,00 7 000 0,00 2011-05-12
Grendowicz, Mariusz Cezary 7 000 0,00 7 000 0,00 2011-05-12
Grendowicz, Mariusz Cezary 7 000 0,00 7 000 0,00 2011-05-12
Grendowicz, Mariusz Cezary 7 000 0,00 7 000 0,00 2011-05-12
Boniel Erez 70 000 0,03 (0,03) 70 000 0,03 (0,03) 2011-05-12
Alroy Eli 211 240 0,09 (0,09) 211 240 0,09 (0,09) 2011-05-12
NN OFE 16 988 700 (3 298 175) 7,74 (1,50) 16 988 700 (3 298 175) 7,74 (1,50) 2011-03-31
Aviva OFE Aviva Santander 15 861 600 7,23 (2,27) 15 861 600 7,23 (2,27) 2011-03-31
Aviva OFE Aviva Santander 15 861 600 (-21 452) 4,96 (-2,28) 15 861 600 (-21 452) 4,96 (-2,28) 2011-03-31
GTC Real Estate Holding BV 59 529 180 (-35 100 000) 27,13 (-16,00) 59 529 180 (-35 100 000) 27,13 (-16,00) 2011-01-20
Aviva OFE Aviva Santander 15 883 052 (883 052) 7,24 (0,41) 15 883 052 (883 052) 7,24 (0,41) 2009-12-31
GTC Real Estate Holding BV 94 629 180 (-6 700 000) 43,13 (-3,06) 94 629 180 (-6 700 000) 43,13 (-3,06) 2009-11-10
NN OFE 13 690 525 (1 301 473) 6,24 (0,60) 13 690 525 (1 301 473) 6,24 (0,60) 2009-05-15
Aviva OFE Aviva Santander 15 000 000 (-846 455) 6,83 (-0,39) 15 000 000 (-846 455) 6,83 (-0,39) 2009-03-04
NN OFE 12 389 052 (-1 128 750) 5,64 (-0,52) 12 389 052 (-1 128 750) 5,64 (-0,52) 2008-12-19
GTC Real Estate Holding BV 101 329 180 (135 400) 46,19 (0,07) 101 329 180 (135 400) 46,19 (0,07) 2008-12-19
GTC Real Estate Holding BV 101 193 780 (-135 400) 46,12 (-0,07) 101 193 780 (-135 400) 46,12 (-0,07) 2008-11-12
GTC Real Estate Holding BV 101 329 180 (40 400) 46,19 (0,02) 101 329 180 (40 400) 46,19 (0,02) 2008-10-15
GTC Real Estate Holding BV 101 288 780 (91 169 402) 46,17 (-4,76) 101 288 780 (91 169 402) 46,17 (-4,76) 2008-10-09
NN OFE 13 517 802 (1 128 750) 6,16 (0,52) 13 517 802 (1 128 750) 6,16 (0,52) 2008-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 15 846 455 (846 455) 7,22 (0,39) 15 846 455 (846 455) 7,22 (0,39) 2008-06-30
NN OFE 12 389 052 (2 389 052) 5,64 (1,09) 12 389 052 (2 389 052) 5,64 (1,09) 2008-05-12
Aviva OFE Aviva Santander 15 000 000 (1 500 000) 6,83 (0,68) 15 000 000 (1 500 000) 6,83 (0,68) 2008-05-12
Kroenke Piotr 0 (-287 000) 0,00 (-0,13) 0 (-287 000) 0,00 (-0,13) 2008-03-31
Kozłowski Mariusz 0 (-337 000) 0,00 (-0,15) 0 (-337 000) 0,00 (-0,15) 2008-03-31
Harel Hagai 0 (-337 500) 0,00 (-0,15) 0 (-337 500) 0,00 (-0,15) 2008-03-31
Grendowicz, Mariusz Cezary 0 (-31 940) 0,00 (-0,01) 0 (-31 940) 0,00 (-0,01) 2008-03-31
Boniel Erez 0 (-287 000) 0,00 (-0,13) 0 (-287 000) 0,00 (-0,13) 2008-03-31
Alroy Eli 0 (-2 370 330) 0,00 (-1,08) 0 (-2 370 330) 0,00 (-1,08) 2008-03-31
Aviva OFE Aviva Santander 13 500 000 (1 500 000) 6,15 (0,65) 13 500 000 (1 500 000) 6,15 (0,65) 2007-05-23
NN OFE 10 000 000 (-3 000 000) 4,55 (-1,41) 10 000 000 (-3 000 000) 4,55 (-1,41) 2007-03-26
Alroy Eli 2 370 330 (90 700) 1,08 (0,04) 2 370 330 (90 700) 1,08 (0,04) 2007-01-04
Alroy Eli 2 279 630 (1 250 750) 1,04 (0,57) 2 279 630 (1 250 750) 1,04 (0,57) 2007-01-03
Kroenke Piotr 287 000 (7 120) 0,13 (0,01) 287 000 (7 120) 0,13 (0,01) 2006-12-31
Kozłowski Mariusz 337 000 (-500) 0,15 337 000 (-500) 0,15 2006-12-31
Kozłowski Mariusz 337 500 (205 540) 0,15 (0,09) 337 500 (205 540) 0,15 (0,09) 2006-12-31
Harel Hagai 337 500 (222 620) 0,15 (0,10) 337 500 (222 620) 0,15 (0,10) 2006-12-31
Boniel Erez 287 000 (143 930) 0,13 (0,07) 287 000 (143 930) 0,13 (0,07) 2006-12-31
Boniel Erez 143 070 (-30 000) 0,06 (-0,01) 143 070 (-30 000) 0,06 (-0,01) 2006-10-13
Harel Hagai wraz z Slevin Holdings 114 880 0,05 114 880 0,05 2006-08-16
NN OFE 13 000 000 (11 551 043) 5,96 (-1,29) 13 000 000 (11 551 043) 5,96 (-1,29) 2006-08-11
Grendowicz, Mariusz Cezary 31 940 0,01 31 940 0,01 2006-08-11
Aviva OFE Aviva Santander 12 000 000 (10 600 000) 5,50 (-1,51) 12 000 000 (10 600 000) 5,50 (-1,51) 2006-08-11
Alroy Eli 1 028 880 0,47 1 028 880 0,47 2006-08-11
Kroenke Piotr 279 880 0,12 279 880 0,12 2006-06-30
Kozłowski Mariusz 131 960 0,06 131 960 0,06 2006-06-30
Boniel Erez 173 070 0,07 173 070 0,07 2006-06-30
J.P. Morgan Chase & Co. 971 120 (-108 984) 4,86 (-0,55) 971 120 (-108 984) 4,86 (-0,55) 2006-03-03
NN OFE na WZA 1 448 957 7,25 (0,57) 1 448 957 7,25 (0,57) 2005-11-29
NN OFE na WZA 1 448 957 6,68 (0,04) 1 448 957 6,68 (0,04) 2005-11-29
NN OFE na WZA 1 448 957 (-13 040 613) 6,64 1 448 957 (-13 040 613) 6,64 2005-11-29
NN OFE na WZA 14 489 570 (13 133 901) 6,64 (-0,18) 14 489 570 (13 133 901) 6,64 (-0,18) 2005-11-29
Aviva OFE Aviva Santander na WZA 1 400 000 7,01 (0,56) 1 400 000 7,01 (0,56) 2005-11-29
Aviva OFE Aviva Santander na WZA 1 400 000 6,45 (0,03) 1 400 000 6,45 (0,03) 2005-11-29
Aviva OFE Aviva Santander na WZA 1 400 000 (-12 600 000) 6,42 1 400 000 (-12 600 000) 6,42 2005-11-29
Aviva OFE Aviva Santander na WZA 14 000 000 (12 914 929) 6,42 (0,96) 14 000 000 (12 914 929) 6,42 (0,96) 2005-11-29
Belggingsmaatschappij Adria BV 0 (-1 741 072) 0,00 (-11,68) 0 (-1 741 072) 0,00 (-11,68) 2005-08-12
J.P. Morgan Chase & Co. 1 080 104 5,41 1 080 104 5,41 2005-08-09
Immoeast Beteiligungs GmbH 0 (-1 549 182) 0,00 (-7,79) 0 (-1 549 182) 0,00 (-7,79) 2004-12-07
Aviva OFE Aviva Santander 1 085 071 5,46 1 085 071 5,46 2004-11-23
NN OFE 1 355 669 6,82 1 355 669 6,82 2004-08-27
FIC Globe BV 0 (-951 819) 0,00 (-6,38) 0 (-951 819) 0,00 (-6,38) 2004-08-20
Immoeast Beteiligungs GmbH 1 549 182 7,79 1 549 182 7,79 2004-05-28
Immoeast Beteiligungs GmbH 1 549 182 (388 468) 7,79 (0,01) 1 549 182 (388 468) 7,79 (0,01) 2004-05-28
GTC Real Estate Holding BV 10 119 378 50,93 (4,25) 10 119 378 50,93 (4,25) 2004-05-28
GTC Real Estate Holding BV 10 119 378 46,68 (0,27) 10 119 378 46,68 (0,27) 2004-05-28
GTC Real Estate Holding BV 10 119 378 (-91 074 402) 46,41 10 119 378 (-91 074 402) 46,41 2004-05-28
GTC Real Estate Holding BV 101 193 780 46,41 (0,29) 101 193 780 46,41 (0,29) 2004-05-28
GTC Real Estate Holding BV 101 193 780 (92 070 564) 46,12 (-15,09) 101 193 780 (92 070 564) 46,12 (-15,09) 2004-05-28
FIC Globe BV 951 819 (-951 800) 6,38 (-6,39) 951 819 (-951 800) 6,38 (-6,39) 2004-05-18
Immoeast Beteiligungs GmbH 1 160 714 7,78 1 160 714 7,78 2003-09-29
Bank Handlowy SA 0 (-1 160 714) 0,00 (-7,79) 0 (-1 160 714) 0,00 (-7,79) 2003-09-29
FIC Globe BV 1 903 619 (169) 12,77 1 903 619 (169) 12,77 2003-03-25
FIC Globe BV 1 903 450 (-418 028) 12,77 (-2,80) 1 903 450 (-418 028) 12,77 (-2,80) 2001-03-31
EBOiR 835 654 5,61 (1,41) 835 654 5,61 (1,41) 2001-03-20
EBOiR 835 654 4,20 835 654 4,20 2001-03-20
Citibank (Poland) SA przejęty przez Bank Handlowy SA 0 (-1 160 714) 0,00 (-7,79) 0 (-1 160 714) 0,00 (-7,79) 2001-02-28
Bank Handlowy SA 1 160 714 7,79 1 160 714 7,79 2001-02-28
GTC Real Estate Holding BV 9 123 216 61,21 (-4,29) 9 123 216 61,21 (-4,29) 2000-09-07
GTC Real Estate Holding BV 9 123 216 65,50 9 123 216 65,50 2000-09-07
GTC Real Estate Holding BV 9 123 216 65,50 9 123 216 65,50 2000-04-30
FIC Globe BV 2 321 478 15,57 (-1,10) 2 321 478 15,57 (-1,10) 2000-04-30
FIC Globe BV 2 321 478 16,67 2 321 478 16,67 2000-04-30
Citibank (Poland) SA 1 160 714 7,79 (-0,54) 1 160 714 7,79 (-0,54) 2000-04-30
Citibank (Poland) SA 1 160 714 8,33 1 160 714 8,33 2000-04-30
Belggingsmaatschappij Adria BV 1 741 072 11,68 (-0,82) 1 741 072 11,68 (-0,82) 2000-04-30
Belggingsmaatschappij Adria BV 1 741 072 12,50 (3,74) 1 741 072 12,50 (3,74) 2000-04-30
Belggingsmaatschappij Adria BV 1 741 072 8,76 1 741 072 8,76 2000-04-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2019-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2017-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2017-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2015-09-10 Prawo poboru 351310288:108906190
2012-06-04 Prawo poboru 21937299:10000000
2006-08-08 Split 1:10
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.