6,6200 zł
-2,65% -0,1800 zł
Globe Trade Centre SA (GTC)

Komunikaty spółki - GTC

Całkowita spłata kredytu dla projektu Galeria Północna
Ponowne powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
Nabycie akcji Spółki przez prezesa Zarządu
Globe Trade Centre S.A. z zadowoleniem ogłasza zakończenie procesu wyceny zielonych obligacji o wartości emisji 500 mln euro z terminem zapadalności w roku 2026 na poziomie 2,25%
Agencja Fitch Ratings przyznała Globe Trade Centre SA rating korporacyjny (CFR) na poziomie BBB- oraz warunkowy rating (P) na poziomie BBB- dla proponowanej emisji uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu i wartości emisji 500 mln euro, które zostaną wyemitowane przez GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ) i gwarantowane przez Globe Trade Centre S.A.
Agencja Moody's Investors Service przyznała rating korporacyjny (CFR) na poziomie Ba1 Globe Trade Centre S.A. oraz rating warunkowy (P) na poziomie Ba1 proponowanej emisji uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu i wartości emisji 500 mln euro, które zostaną wyemitowane przez spółkę GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ) i będą gwarantowane przez Globe Trade Centre S.A. Perspektywa dla przyznanego ratingu jest pozytywna.
Oferta uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji emitowanych przez GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ), spółkę zależna od Globe Trade Centre SA, i gwarantowanych przez Globe Trade Centre S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r.
Zawarcie umowy sprzedaży portfela nieruchomości biurowych w Belgradzie, Serbia (korekta)
Zawarcie umowy sprzedaży portfela nieruchomości biurowych w Belgradzie (Serbia)
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy kupna 100% kapitału węgierskiej spółki Winmark Ingatlanfejlesztő Kft., właściciela budynków biurowych: Ericsson Head Quarter Office Building oraz Siemens Evosoft Head Quarter Office Building, Univerzum zlokalizowanych w Budapeszcie
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie niewypłacenia dywidendy za 2020 rok
GTC -2,65% 6,62
2021-07-30 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.