3,0450 zł
-1,93% -0,0600 zł
GRENEVIA S.A. (GEA)

Akcjonariat - GRENEVIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 750 153 980,54 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 574 763 212 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 404 279 264
Liczba głosów na WZA: 574 763 212 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,34%
Kapitał akcyjny: 5 747 632,12 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 404 279 264
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,34%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,66%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
TDJ Equity I sp. z o.o. bezpośrednio, poprzez podmioty zależne; ZWZ 290 728 459 (50,58%) 290 728 459 (50,58%) 2022-06-22 -
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE, NWZ 58 037 000 (10,09%) 58 037 000 (10,09%) 2023-02-16 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, RWL, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, PZU, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, PEP, 11B, QRS, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, ICE, OND, HUG, PCF, CTX, SWG, CMP
Allianz Polska OFE 55 513 805 (9,65%) 55 513 805 (9,65%) 2023-05-12 QMK, OTS, CBF, VOX, CRI, ABE, GTC, AMC, ENE, FTE, DVL, MLG, ELT, IZS, ECH, KTY, PKP, NWG, EUR, PTG, TXT, BFT, ABS, ACP, KRU, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, SNK, SEL, RVU, MIL, PHN, AMB, VGO, KGH, UNI, OPL, ALR, PEP, PEO, CCC, DOM, NVA, SKA, KGN, ING, PZU, SON, VRC, ASE, PKO, DCR, ZEP, MCR, ERB, APT, WPL, CAR, ARH
Grenevia SA przez spółkę zależną 1 000 (0,00%) 1 000 (0,00%) 2015-04-30 PTH

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie z PP w SA 1991-12-13 1 347 230
4 324 608,30
3,21 3,21 1 347 230
4 324 608,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-21
1992-02-29
split 1:3 2004-12-15
1,07 4 041 690
4 324 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-31
seria B - subskrypcja publiczna 2006-01-12 458 310
151 242 300,00
1,07 330,00 4 500 000
4 815 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-21
2006-09-08
split 1:107 2007-06-22
0,01 481 500 000
4 815 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-18
połączenie z Famur sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-09-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-02
połączenie z Remag SA bez podwyższania kapitału 2014-05-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-01
połączenie z FMG Pioma SA bez podwyższania kapitału 2014-08-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-01
połączenie z NFUG Nowomag SA bez podwyższania kapitału 2014-10-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-03
połączenie z Georyt sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-11-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-07
połączenie z Glinik sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-04-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-01
podział przez wydzielenie 2015-10-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-12
połączenie z Famur Brand sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-03-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-01
seria C - połączeniowa: akcjonariusze Elgór + Zamet sp. z o.o. 2016-05-20 4 970 000
0,01 486 470 000
4 864 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-01
2016-08-10
seria D - subskrypcja prywatna 2017-06-05 43 677 000
0,01 530 147 000
5 301 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-20
seria E - subskrypcja prywatna 2017-06-05 29 293 500
0,01 559 440 500
5 594 405,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-20
seria F - emisja podziałowa podział Kopex SA 2018-04-13 15 322 712
0,01 574 763 212
5 747 632,12
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-07
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2021-12-14 -82 539
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Famur SA na Grenevia SA 2023-02-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-04-03

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TDJ Equity I sp. z o.o. bezpośrednio, poprzez podmioty zależne 289 732 575 50,40 289 732 575 50,40 2022-04-13
TDJ Equity I sp. z o.o. ZWZ 289 732 575 (11 473 450) 50,40 (1,99) 289 732 575 (11 473 450) 50,40 (1,99) 2022-04-13
TDJ Equity I sp. z o.o. ZWZ 278 259 125 (6 405 340) 48,41 (1,12) 278 259 125 (6 405 340) 48,41 (1,12) 2022-02-11
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 57 474 322 (-4 325 678) 9,99 (-0,76) 57 474 322 (-4 325 678) 9,99 (-0,76) 2022-02-09
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE, ZWZ 61 800 000 (2 500 000) 10,75 (0,44) 61 800 000 (2 500 000) 10,75 (0,44) 2020-06-29
TDJ Equity I sp. z o.o. ZWZ 271 853 785 (2 320 855) 47,29 (0,40) 271 853 785 (2 320 855) 47,29 (0,40) 2019-06-17
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE, ZWZ 59 300 000 (1 625 873) 10,31 (0,28) 59 300 000 (1 625 873) 10,31 (0,28) 2019-06-17
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 57 674 127 (11 114 795) 10,03 (1,93) 57 674 127 (11 114 795) 10,03 (1,93) 2019-04-01
TDJ Equity I sp. z o.o. 269 532 930 (-49 369 466) 46,89 (-10,11) 269 532 930 (-49 369 966) 46,89 (-10,11) 2019-01-10
Uniqa OFE portfel 4 441 980 (392 980) 0,77 (0,07) 4 441 980 (392 980) 0,77 (0,07) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 7 119 648 (1 124 648) 1,23 (0,19) 7 119 648 (1 124 648) 1,23 (0,19) 2018-12-31
NN OFE portfel 46 559 332 (-445 668) 8,10 (-0,30) 46 559 332 (-445 668) 8,10 (-0,30) 2018-12-31
Generali OFE portfel 1 125 000 (-9 000) 0,19 1 125 000 (-9 000) 0,19 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 11 125 989 (2 617 989) 1,93 (0,45) 11 125 989 (2 617 989) 1,93 (0,45) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 14 766 630 (6 558 630) 2,56 (1,14) 14 766 630 (6 558 630) 2,56 (1,14) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 1 185 398 (-1 488 568) 0,20 (-0,26) 1 185 398 (-1 488 568) 0,20 (-0,26) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 691 559 (-1 030 434) 0,12 (-0,17) 691 559 (-1 030 434) 0,12 (-0,17) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 97 142 (11 458) 0,01 97 142 (11 458) 0,01 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 129 581 0,02 129 581 0,02 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 2 786 347 (265 420) 0,48 (0,05) 2 786 347 (265 420) 0,48 (0,05) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 112 038 (-70 274) 0,01 (-0,02) 112 038 (-70 274) 0,01 (-0,02) 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 4 049 000 0,70 4 049 000 0,70 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 2 673 966 0,46 2 673 966 0,46 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 2 480 440 0,43 2 480 440 0,43 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 721 993 0,29 1 721 993 0,29 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 5 995 000 1,04 5 995 000 1,04 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 85 684 0,01 85 684 0,01 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 129 581 0,02 129 581 0,02 2017-12-31
Generali OFE portfel 1 134 000 0,19 1 134 000 0,19 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 2 520 927 0,43 2 520 927 0,43 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 8 508 000 1,48 8 508 000 1,48 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 182 312 0,03 182 312 0,03 2017-12-31
Aegon OFE portfel 8 208 000 1,42 8 208 000 1,42 2017-12-31
TDJ Equity I sp. z o.o. 318 902 396 57,00 (1,52) 318 902 896 57,00 (1,52) 2017-07-20
TDJ Equity I sp. z o.o. 318 902 396 55,48 318 902 896 55,48 2017-07-20
Domogała Tomasz 8 106 855 (-268 192 896) 1,44 (-55,35) 8 106 855 (-268 192 896) 1,44 (-55,35) 2017-07-20
Domogała Tomasz z TDJ Equity I sp. z o.o. 276 299 751 (22 260 000) 56,79 (4,57) 276 299 751 (22 260 000) 56,79 (4,57) 2017-06-07
Domogała Tomasz z TDJ Equity I sp. z o.o. 254 039 751 52,22 (6,82) 254 039 751 52,22 (6,82) 2017-06-07
Domogała Tomasz z TDJ Equity I sp. z o.o. 254 039 751 (-116 554 000) 45,40 (-31,56) 254 039 751 (-116 554 000) 45,40 (-31,56) 2017-06-07
NN OFE portfel 47 005 000 8,40 (0,23) 47 005 000 8,40 (0,23) 2016-12-31
NN OFE portfel 47 005 000 8,17 (-1,49) 47 005 000 8,17 (-1,49) 2016-12-31
NN OFE portfel 47 005 000 (-1 118 552) 9,66 (-0,33) 47 005 000 (-1 118 552) 9,66 (-0,33) 2016-12-31
NN OFE 48 123 552 9,99 (0,10) 48 123 552 9,99 (0,10) 2015-06-30
NN OFE 48 123 552 (-376 448) 9,89 (-0,18) 48 123 552 (-376 448) 9,89 (-0,18) 2015-06-30
NN OFE WZA 48 500 000 (-71 882) 10,07 (-0,01) 48 500 000 (-71 882) 10,07 (-0,01) 2015-06-18
Grenevia SA przez spółkę zależną 1 000 0,00 1 000 0,00 2015-04-30
Grenevia SA przez spółkę zależną 1 000 0,00 1 000 0,00 2015-04-30
Grenevia SA przez spółkę zależną 1 000 0,00 1 000 0,00 2015-04-30
NN OFE 48 571 882 (18 571 882) 10,08 (3,85) 48 571 882 (18 571 882) 10,08 (3,85) 2014-12-17
Domogała Tomasz z TDJ Equity I sp. z o.o. 370 593 751 76,96 370 593 751 76,96 2013-12-27
NN OFE 30 000 000 (-17 000 000) 6,23 (-3,53) 30 000 000 (-17 000 000) 6,23 (-3,53) 2012-05-15
NN OFE 47 000 000 (15 544 855) 9,76 (3,23) 47 000 000 (15 544 855) 9,76 (3,23) 2012-05-15
NN OFE 31 455 145 (1 455 145) 6,53 (0,30) 31 455 145 (1 455 145) 6,53 (0,30) 2011-03-01
NN OFE 30 000 000 (210 867) 6,23 (0,05) 30 000 000 (210 867) 6,23 (0,05) 2010-08-31
Jakubowski Tomasz 986 005 (976 790) 0,00 (-0,20) 986 005 (976 790) 0,00 (-0,20) 2010-08-31
Fryzowicz Zbigniew 2 568 0,00 2 568 0,00 2010-04-22
Domogała Tomasz z TDJ SA 370 593 751 (367 130 258) 76,96 370 593 751 (367 130 258) 76,96 2010-03-01
NN OFE 29 789 133 (1 050) 6,18 29 789 133 (1 050) 6,18 2009-11-12
Powierża Łukasz 0 (-21 222) 0,00 0 (-21 222) 0,00 2009-05-15
Fryzowicz Zbigniew 2 568 0,00 2 568 0,00 2008-11-13
Wrona Wojciech 728 900 0,00 (-0,15) 728 900 0,00 (-0,15) 2008-08-13
Powierża Łukasz 21 222 0,00 21 222 0,00 2008-08-13
NN OFE 29 788 083 (2 213 434) 6,18 (0,46) 29 788 083 (2 213 434) 6,18 (0,46) 2007-12-31
Łaski Waldemar 695 500 (689 300) 0,00 (-0,13) 695 500 (689 300) 0,00 (-0,13) 2007-08-21
Wrona Wojciech 728 900 (722 200) 0,15 (0,01) 728 900 (722 200) 0,15 (0,01) 2007-08-16
NN OFE 27 574 649 (27 334 547) 5,72 (0,39) 27 574 649 (27 334 547) 5,72 (0,39) 2007-08-13
Wrona Wojciech 6 700 (-710 200) 0,14 6 700 (-710 200) 0,14 2006-12-31
Wrona Wojciech 716 900 (710 700) 0,14 (0,01) 716 900 (710 700) 0,14 (0,01) 2006-12-31
Sok Henryk 180 402 (178 716) 0,03 180 402 (178 716) 0,03 2006-12-31
Sok Henryk 1 686 (-500) 0,03 (-0,01) 1 686 (-500) 0,03 (-0,01) 2006-12-31
Jakubowski Tomasz 9 215 (-976 790) 0,20 9 215 (-976 790) 0,20 2006-12-31
Jakubowski Tomasz 986 005 0,20 986 005 0,20 2006-12-31
Wrona Wojciech 6 200 (200) 0,13 6 200 (200) 0,13 2006-12-15
Sok Henryk 2 186 (-400) 0,04 (-0,01) 2 186 (-400) 0,04 (-0,01) 2006-12-15
Łaski Waldemar 6 200 (-657 200) 0,13 6 200 (-657 200) 0,13 2006-12-15
Łaski Waldemar 663 400 (657 400) 0,13 663 400 (657 400) 0,13 2006-12-15
NN OFE 240 102 (-25 450 812) 5,33 240 102 (-25 450 812) 5,33 2006-08-30
NN OFE 25 690 914 5,33 25 690 914 5,33 2006-08-30
Zawiszowska Beata 321 000 (318 000) 0,00 (-0,06) 321 000 (318 000) 0,00 (-0,06) 2006-08-14
Zawiszowska Beata 3 000 0,06 3 000 0,06 2006-08-14
Wrona Wojciech 6 000 0,13 6 000 0,13 2006-08-14
Sok Henryk 2 586 0,05 2 586 0,05 2006-08-14
Łaski Waldemar 6 000 0,13 6 000 0,13 2006-08-14
Domogała Tomasz z Polaris sp. z o.o., Chemia Wrocław SA i Lodus sp. z o.o. 3 463 493 (-367 130 258) 76,96 3 463 493 (-367 130 258) 76,96 2006-08-14
Domogała Tomasz z TDJ Investments sp. z o.o. 370 593 751 (366 700 258) 76,96 (-19,37) 370 593 751 (366 700 258) 76,96 (-19,37) 2006-08-14
Domogała Jacek 28 962 (-3 069 972) 0,64 (0,64) 28 962 (-3 069 972) 0,64 (0,64) 2006-08-14
Domogała Jacek 3 098 934 0,00 3 098 934 0,00 2006-08-14
Domogała Tomasz z Polaris sp. z o.o., Chemia Wrocław SA i Lodus sp. z o.o. 3 893 493 96,33 (9,81) 3 893 493 96,33 (9,81) 2004-12-31
Domogała Tomasz z Polaris sp. z o.o., Chemia Wrocław SA i Lodus sp. z o.o. 3 893 493 86,52 3 893 493 86,52 2004-12-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
2019-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
2018-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2018-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2014-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2014-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2011-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2011-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2007-08-01 Split 1:107
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.