50,8000 zł
0,79% 0,4000 zł
Comp S.A. (CMP)

Akcjonariat - COMP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 300 643 950,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 5 918 188 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 916 364
Liczba głosów na WZA: 5 918 188 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49,28%
Kapitał akcyjny: 14 795 470,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 916 364
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 50,72%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Comp SA poprzez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 1 136 279 (19,19%) 1 136 279 (0,00%) 2015-09-02 NVS, ELZ
MetLife OFE ZWZ 960 000 (16,22%) 960 000 (20,07%) 2020-08-31 ABG, NWG, WXF, ZUE, SWG, CMR, PUE, MLG, NVA, DVL, BFT, MNC, KTY, OTS, WWL
NN OFE portfel 559 193 (9,44%) 559 193 (11,69%) 2021-11-23 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, BFT, QRS, KTY, MDG, EAT, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, MPH, STH, NWG, ERB, LTS, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, MOC, CPR, DAT, TIM, CTX, ABE, KGL, HUG, AML, MCR, BBD, PKN
Value FIZ ZWZ 506 196 (8,55%) 506 196 (10,58%) 2022-06-30 -
Tomaszewski Robert bezpośrednio, wraz z CE Management Group sp. z o.o. 303 719 (5,13%) 303 719 (6,35%) 2021-01-18 -
Parea Capital Partners LP 302 480 (5,11%) 302 480 (5,11%) 2022-07-12 -
Rockbridge TFI SA portfele 284 776 (4,81%) 284 776 (5,95%) 2021-04-16 ELZ, TOW, OVI, OPN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-05-09 1 000
118 750,00
118,75 118,75 1 000
118 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1997-05-15
2005-01-14
zmiana wartości nominalnej akcji 1997-06-05
2,50 47 500
118 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-12
seria B - Jacek Papaj aport: akcje Comp Rzeszów SA 1997-06-05 1 260 000
3 150 000,00
2,50 2,50 1 307 500
3 268 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1997-06-12
seria C - subskrypcja prywatna 1997-06-05 321 430
1 125 005,00
2,50 3,50 1 628 930
4 072 325,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1997-06-12
2005-01-14
seria D - Polish Enterprise Fund LP 1998-12-16 1 250 000
10 000 000,00
2,50 8,00 2 878 930
7 197 325,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-18
seria E - aport: akcje Comp Rzeszów SA 1999-06-29 210 870
527 175,00
2,50 2,50 3 089 800
7 408 195,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2000-02-10
2005-01-14
seria F - Polish Enterprise Fund LP 1999-06-29 750 000
6 000 000,00
2,50 8,00 3 839 800
959 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-02-10
seria G - subskrypcja prywatna 2003-08-18 91 388
365 552,00
2,50 4,00 3 931 188
9 827 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2003-11-03
2005-01-14
umorzenie akcji akcje Polish Enterprise Fund LP 2004-02-23 -2 170 903
2,50 1 760 285
4 400 712,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-02-26
seria H - subskrypcja publiczna 2004-04-14 555 000
20 812 500,00
2,50 37,50 2 315 285
5 788 212,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2005-01-11
2005-02-11
seria I - subskrypcja publiczna 2005-03-21 445 000
24 030 000,00
2,50 54,00 2 760 285
6 900 712,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31
2005-07-22
2005-08-10
seria J - Prokom Software SA, Jacek Sygutowski, Andrzej Górski za udziały w Safe Computing Sp. z o.o. 2007-01-11 607 497
48 599 760,00
2,50 80,00 3 367 782
8 419 455,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-27
seria K - połączenie z Computer Service Support SA 2007-06-29 1 380 117
2,50 4 747 899
11 869 747,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-11
zmiana firmy z Comp SA na Comp Safe Support SA 2007-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-11
seria L - połączenie z Novitus SA 2011-04-22 1 170 289
2,50 5 918 188
14 795 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-30
2011-12-20
połączenie z Hallandale sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-02-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii L 2022-06-30 -307 640
2,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Papaj Jacek 171 063 (-413 321) 2,89 (-6,98) 171 063 (-413 321) 3,58 (-8,64) 2021-10-11
Value FIZ z funduszami 502 258 8,48 502 258 10,50 2021-05-14
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 589 586 (-29 721) 9,96 (-0,50) 589 586 (-29 721) 12,33 (-0,62) 2020-10-26
Generali OFE ZWZ 276 000 (-751) 4,66 (-0,01) 276 000 (-751) 5,77 (1,10) 2020-08-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 260 408 (59 408) 4,40 (1,00) 260 408 (59 408) 4,40 (0,20) 2018-12-31
NN OFE portfel 548 193 (193) 9,26 548 193 (193) 9,26 (-2,20) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 877 807 (15 807) 14,83 (0,26) 877 807 (15 807) 14,83 (-3,20) 2018-12-31
Generali OFE portfel 276 751 (4 751) 4,67 (0,07) 276 751 (4 751) 4,67 (-1,02) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 56 594 (-40 406) 0,95 (-0,69) 56 594 (-40 406) 0,95 (-1,08) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 115 220 (2 220) 1,94 (0,03) 115 220 (2 220) 1,94 (-0,42) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 193 907 (3 907) 3,28 (0,07) 193 907 (3 907) 3,28 (-0,69) 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 619 307 (589 615) 10,46 (9,96) 619 307 (589 615) 12,95 (12,45) 2018-12-11
Altus SA portfele 430 993 (396 279) 7,28 (7,28) 430 993 (396 279) 9,01 (9,01) 2018-12-04
Altus SA portfele 34 714 (-572 426) 0,00 (-10,26) 34 714 (-572 426) 0,00 (-12,70) 2018-12-04
Papaj Jacek 584 384 (-33 427) 9,87 (-0,57) 584 384 (-33 427) 12,22 (-0,70) 2018-07-06
Santander TFI SA portfele 39 185 (-53 267) 0,66 (-0,90) 39 185 (-53 267) 0,66 (-1,27) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 29 692 0,50 29 692 0,50 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 97 023 1,64 97 023 1,64 (-0,39) 2018-06-30
Altus SA portfele 607 140 10,26 607 140 12,70 2018-06-30
NN OFE ZWZ 548 000 (48 000) 9,26 (0,81) 548 000 (48 000) 11,46 (1,00) 2018-06-29
Santander TFI SA portfele 92 452 1,56 92 452 1,93 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 97 023 1,64 97 023 2,03 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 201 000 3,40 201 000 4,20 2017-12-31
MetLife OFE portfel 862 000 (-2 987) 14,57 (-0,05) 862 000 (-2 987) 18,03 (-0,06) 2017-12-31
Generali OFE portfel 272 000 (-5 000) 4,60 (-0,08) 272 000 (-5 000) 5,69 (-0,10) 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 97 000 (-198 704) 1,64 (-3,36) 97 000 (-198 704) 2,03 (-4,15) 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 113 000 1,91 113 000 2,36 2017-12-31
Aegon OFE portfel 190 000 (4 000) 3,21 (0,07) 190 000 (4 000) 3,97 (0,08) 2017-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 607 140 (-138 782) 10,26 (-2,34) 607 140 (-138 782) 12,70 (-2,90) 2017-12-01
Papaj Jacek 617 811 (-200 000) 10,44 (-3,37) 617 811 (-200 000) 12,92 (-2,79) 2017-07-12
NN OFE 500 000 (-48 000) 8,45 (-0,81) 500 000 (-48 000) 10,46 (-1,00) 2017-06-30
MetLife OFE 864 987 (-13 013) 14,62 (-0,22) 864 987 (-13 013) 18,09 (-0,27) 2017-06-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 745 922 (441 232) 12,60 (7,45) 745 922 (441 232) 15,60 (9,23) 2017-02-07
NN OFE portfel 548 000 (48 000) 9,26 (0,82) 548 000 (48 000) 11,46 (1,64) 2016-12-31
MetLife OFE portfel 878 000 (13 013) 14,84 (0,23) 878 000 (13 013) 18,36 (0,28) 2016-12-31
Generali OFE portfel 277 000 (-11 696) 4,68 (-0,19) 277 000 (-11 696) 5,79 (-0,05) 2016-12-31
Aegon OFE portfel 186 000 (-102 267) 3,14 (-1,73) 186 000 (-102 267) 3,89 (-2,13) 2016-12-31
Government of Norway ZWZ 174 595 2,95 174 595 3,65 2016-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 295 704 (-34 296) 5,00 (-0,57) 295 704 (-34 296) 6,18 (-0,49) 2016-03-25
Altus SA 304 690 5,15 304 690 6,37 2016-03-09
Aegon OFE 288 267 (-171 733) 4,87 (-2,90) 288 267 (-171 733) 6,02 (-2,81) 2015-10-01
MetLife OFE 864 987 (-36 320) 14,61 (-0,61) 864 987 (-36 320) 18,08 (-0,76) 2015-09-28
MetLife OFE 901 307 (101 307) 15,22 (1,71) 901 307 (101 307) 18,84 (2,65) 2015-09-18
MetLife OFE WZA 800 000 (-77 807) 13,51 (-1,32) 800 000 (-77 807) 16,19 (-1,57) 2015-06-30
Aviva OFE Aviva Santander WZA 330 000 (-249 195) 5,57 (-4,21) 330 000 (-249 195) 6,67 (-4,71) 2015-06-30
MetLife OFE 877 807 (-76 828) 14,83 (-1,30) 877 807 (-76 828) 17,76 (-0,99) 2015-05-05
Generali OFE 288 696 (-161 304) 4,87 (-2,73) 288 696 (-161 304) 5,84 (-2,80) 2014-09-29
Comp SA poprzez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 977 639 (149 000) 16,51 (2,51) 977 639 (149 000) 0,00 2014-09-02
NN OFE na ZWZ 500 000 (100 000) 8,44 (1,69) 500 000 (100 000) 9,82 (2,14) 2014-06-30
MetLife OFE na ZWZ 954 635 (34 177) 16,13 (0,58) 954 635 (34 177) 18,75 (0,67) 2014-06-30
MetLife OFE 920 458 (250 180) 15,55 (4,23) 920 458 (250 180) 18,08 (4,92) 2013-12-16
MetLife OFE 670 278 (57 380) 11,32 (0,97) 670 278 (57 380) 13,16 (1,39) 2013-11-21
Aviva OFE Aviva Santander 579 195 (-19 538) 9,78 (-0,33) 579 195 (-19 538) 11,38 (-0,12) 2013-10-18
Comp SA poprzez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 828 639 (149 000) 14,00 (2,52) 828 639 (149 000) 0,00 2013-07-18
Tomaszewski Robert 17 322 (-678) 0,00 (-0,30) 17 322 (-678) 0,00 (-0,34) 2013-06-26
Comp SA poprzez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 679 639 11,48 (11,48) 679 639 0,00 2013-06-13
Aviva OFE Aviva Santander 598 733 (255 808) 10,11 (4,32) 598 733 (255 808) 11,50 (4,92) 2013-04-10
Aviva OFE Aviva Santander 342 925 (100 000) 5,79 (1,69) 342 925 (100 000) 6,58 (1,92) 2013-01-15
Aviva Investors Poland SA 251 999 (-50 000) 4,25 (-0,85) 251 999 (-50 000) 4,84 (-0,96) 2013-01-14
Aviva Investors Poland SA 301 999 (-240 443) 5,10 (-4,06) 301 999 (-240 443) 5,80 (-4,62) 2013-01-13
Tomaszewski Robert 18 000 (3 000) 0,30 (-0,01) 18 000 (3 000) 0,34 (-0,03) 2012-12-18
Papaj Jacek 817 811 (3) 13,81 (-3,41) 817 811 (3) 15,71 (-4,72) 2012-08-29
NN OFE 400 000 (70 496) 6,75 (1,19) 400 000 (70 496) 7,68 (1,35) 2012-08-29
Morawski Krzysztof 2 000 (-1 000) 0,00 (-0,06) 2 000 (-1 000) 0,00 (-0,07) 2012-08-29
Generali OFE 450 000 (113 077) 7,60 (1,91) 450 000 (113 077) 8,64 (2,17) 2012-08-29
Aegon OFE 460 000 (126 030) 7,77 (2,13) 460 000 (126 030) 8,83 (2,42) 2012-08-29
Comp SA 0 (-714 124) 0,00 (-12,06) 0 (-714 124) 0,00 2012-07-02
Comp SA poprzez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 714 124 12,06 (-2,98) 714 124 0,00 2012-07-02
Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 714 124 12,06 (12,06) 714 124 12,06 (12,06) 2012-07-02
Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2012-07-02
Wawer Andrzej 1 780 (880) 0,00 (-0,01) 1 780 (880) 0,00 (-0,02) 2012-05-15
Łatka Bogusław 16 394 (-22 425) 0,00 (-0,81) 16 394 (-22 425) 0,00 (-0,97) 2012-05-15
Aviva OFE Aviva Santander 242 925 4,10 242 925 4,66 2012-03-31
Aviva Investors Poland SA 542 442 (235 454) 9,16 (2,70) 542 442 (235 454) 10,42 (2,75) 2012-03-31
NN OFE 329 504 5,56 329 504 6,33 2012-03-01
MetLife OFE 612 898 (42 315) 10,35 (0,71) 612 898 (42 315) 11,77 (0,56) 2012-02-15
MetLife OFE wraz z DFE 570 583 (-217 315) 9,64 (-3,67) 570 583 (-217 315) 11,21 (-3,93) 2012-02-15
Aegon OFE 333 970 5,64 333 970 6,41 2011-12-22
Generali OFE 336 923 5,69 336 923 6,47 2011-12-20
MetLife OFE 787 898 (-22 667) 13,31 (-3,76) 787 898 (-22 667) 15,14 (-5,11) 2011-12-06
Comp SA 714 124 15,04 (2,98) 714 124 0,00 2011-11-30
Comp SA 714 124 (-32 040) 12,06 (-3,65) 714 124 (-32 040) 0,00 2011-11-30
Wąsowski, Andrzej Olaf 93 500 1,96 (0,96) 93 500 2,33 (1,33) 2011-09-30
Wąsowski, Andrzej Olaf 93 500 1,00 (-2,38) 93 500 1,00 (-2,38) 2011-09-30
Wawer Andrzej 900 0,01 900 0,02 (0,01) 2011-09-30
Wawer Andrzej 900 0,01 900 0,01 (-0,01) 2011-09-30
Tomaszewski Robert 15 000 0,31 (0,06) 15 000 0,37 (0,09) 2011-09-30
Tomaszewski Robert 15 000 0,25 (-0,06) 15 000 0,28 (-0,05) 2011-09-30
Papaj Jacek 817 808 17,22 (3,41) 817 808 20,43 (4,72) 2011-09-30
Papaj Jacek 817 808 13,81 (-3,41) 817 808 15,71 (-2,81) 2011-09-30
Morawski Krzysztof 3 000 0,06 (0,01) 3 000 0,07 (0,02) 2011-09-30
Morawski Krzysztof 3 000 0,05 (-0,01) 3 000 0,05 (-0,01) 2011-09-30
Łatka Bogusław 38 819 0,81 (0,16) 38 819 0,97 (0,23) 2011-09-30
Łatka Bogusław 38 819 0,65 38 819 0,74 2011-09-30
Hausner Włodzimierz 0 (-750) 0,00 (-0,02) 0 (-750) 0,00 (-0,02) 2011-09-30
Bogutyn Tomasz 1 000 0,02 (0,02) 1 000 0,02 (0,02) 2011-09-30
Bogutyn Tomasz 1 000 0,00 (-0,02) 1 000 0,00 (-0,02) 2011-09-30
Aviva OFE Aviva Santander 242 925 4,10 (-1,01) 242 925 4,66 (-1,41) 2011-09-30
Aviva OFE Aviva Santander 242 925 5,11 242 925 6,07 (0,57) 2011-09-30
Aviva Investors Poland SA 306 988 6,46 (1,28) 306 988 7,67 (1,78) 2011-09-30
Aviva Investors Poland SA 306 988 5,18 (-1,28) 306 988 5,89 (-1,06) 2011-09-30
MetLife OFE 810 565 17,07 (3,38) 810 565 20,25 (4,68) 2011-09-22
MetLife OFE 810 565 (50 643) 13,69 (-2,31) 810 565 (50 643) 15,57 (-1,64) 2011-09-22
MetLife OFE 759 922 (43 724) 16,00 (0,92) 759 922 (43 724) 17,21 (1,00) 2011-05-16
Comp SA wraz z Novitus SA 746 164 (413 812) 15,71 (8,71) 746 164 (413 812) 0,00 2011-05-16
Aviva OFE Aviva Santander 242 925 (-70 000) 5,11 (-1,48) 242 925 (-70 000) 5,50 (-1,58) 2011-05-16
Aviva Investors Poland SA 306 988 (17 908) 6,46 (0,38) 306 988 (17 908) 6,95 (0,41) 2011-05-16
Aviva Investors Poland SA 289 080 (62 378) 6,08 (1,31) 289 080 (62 378) 6,54 (1,41) 2011-01-28
Aviva Investors Poland SA 226 702 4,77 226 702 5,13 2011-01-24
MetLife OFE 716 198 (9 951) 15,08 (0,21) 716 198 (9 951) 16,21 (0,22) 2010-11-03
MetLife OFE 706 247 (18 050) 14,87 (0,38) 706 247 (18 050) 15,99 (0,41) 2010-11-02
MetLife OFE 688 197 (228 620) 14,49 (4,82) 688 197 (228 620) 15,58 (5,18) 2010-10-13
Pulwarski Jacek 1 000 0,02 (-0,01) 1 000 0,02 (-0,01) 2010-08-30
MetLife OFE 459 577 (-74 013) 9,67 (-1,56) 459 577 (-74 013) 10,40 (-0,83) 2010-06-28
Comp SA 332 352 7,00 332 352 0,00 2010-06-11
MetLife OFE 533 590 (-8 620) 11,23 (-0,18) 533 590 (-8 620) 11,23 (-0,18) 2010-05-18
MetLife PTE SA 0 (-533 590) 0,00 (-11,23) 0 (-533 590) 0,00 (-11,23) 2010-02-26
MetLife OFE 542 210 11,41 542 210 11,41 2010-02-26
Aviva OFE Aviva Santander 312 925 (32 925) 6,59 (0,70) 312 925 (32 925) 7,08 (1,19) 2010-02-26
MetLife PTE SA 533 590 (53) 11,23 533 590 (53) 11,23 2009-08-31
Wawer Andrzej 900 0,01 900 0,02 2009-05-15
Aviva OFE Aviva Santander 280 000 5,89 280 000 5,89 2009-04-14
MetLife PTE SA 533 537 (50 939) 11,23 (1,07) 533 537 (50 939) 11,23 (1,07) 2009-02-27
MetLife PTE SA 482 598 (10 078) 10,16 (1,17) 482 598 (10 078) 10,16 (1,17) 2008-12-31
MetLife PTE SA 472 520 8,99 (-0,96) 472 520 8,99 (-0,96) 2008-12-30
Woźniakowski Andrzej 11 074 0,00 (-0,23) 11 074 0,00 (-0,23) 2008-11-14
Morawski Krzysztof 3 000 (1 000) 0,06 (0,01) 3 000 (1 000) 0,06 (0,01) 2008-05-15
Woźniakowski Andrzej 11 074 0,23 11 074 0,23 2008-03-01
MetLife PTE SA 472 520 (72 520) 9,95 (1,53) 472 520 (72 520) 9,95 (1,53) 2007-12-30
MetLife PTE SA 400 000 8,42 400 000 8,42 2007-12-28
Papaj Jacek 817 808 (-226 034) 17,22 (-20,59) 817 808 (-226 034) 18,52 (-19,29) 2007-12-17
Papaj Pieńkowska, Maria 3 160 0,09 (0,09) 3 160 0,09 (0,09) 2007-08-03
Papaj Pieńkowska, Maria 3 160 0,00 3 160 0,00 2007-08-03
Morawski Krzysztof 2 000 0,05 (0,01) 2 000 0,05 (0,01) 2007-08-03
Morawski Krzysztof 2 000 0,04 (-0,03) 2 000 0,04 (-0,03) 2007-08-03
Bogutyn Tomasz 1 000 0,02 1 000 0,02 2007-06-28
Bogutyn Tomasz 1 000 (-1 000) 0,02 (-0,05) 1 000 (-1 000) 0,02 (-0,05) 2007-06-28
Morawski Krzysztof 2 000 0,07 (0,02) 2 000 0,07 (0,02) 2007-06-19
Morawski Krzysztof 2 000 (-1 000) 0,05 (-0,05) 2 000 (-1 000) 0,05 (-0,05) 2007-06-19
Hausner Włodzimierz 750 0,02 750 0,02 2007-04-23
Hausner Włodzimierz 750 0,02 (0,01) 750 0,02 (0,01) 2007-04-23
Hausner Włodzimierz 750 (-250) 0,01 (-0,02) 750 (-250) 0,01 (-0,02) 2007-04-23
Garszczyński Rafał 1 800 0,06 1 800 0,06 2007-04-10
Wąsowski, Andrzej Olaf 93 500 3,38 (0,61) 93 500 3,38 (0,61) 2007-02-22
Wąsowski, Andrzej Olaf 93 500 2,77 (0,81) 93 500 2,77 (0,66) 2007-02-22
Wąsowski, Andrzej Olaf 93 500 1,96 93 500 2,11 2007-02-22
Tomaszewski Robert 15 000 0,31 (-0,23) 15 000 0,33 (-0,21) 2007-02-22
Tomaszewski Robert 15 000 0,54 (0,10) 15 000 0,54 (0,10) 2007-02-22
Tomaszewski Robert 15 000 0,44 15 000 0,44 2007-02-22
Pulwarski Jacek 1 000 0,03 (0,01) 1 000 0,03 (0,01) 2007-02-22
Pulwarski Jacek 1 000 0,02 1 000 0,02 2007-02-22
Pulwarski Jacek 1 000 0,02 1 000 0,02 2007-02-22
Hausner Włodzimierz 1 000 0,03 1 000 0,03 2007-02-22
Bogutyn Tomasz 2 000 0,07 (0,02) 2 000 0,07 (0,02) 2007-02-22
Bogutyn Tomasz 2 000 0,05 2 000 0,05 2007-02-22
Zieleniec Grzegorz 7 900 0,00 (-0,28) 7 900 0,00 (-0,28) 2007-02-05
Zieleniec Grzegorz 7 900 0,28 7 900 0,28 2007-02-05
Morawski Krzysztof 3 000 0,10 3 000 0,10 2007-02-01
Papaj Jacek 1 043 842 37,81 (6,82) 1 043 842 37,81 (6,82) 2007-01-26
Papaj Jacek 1 043 842 30,99 (9,01) 1 043 842 30,99 (9,01) 2007-01-26
Papaj Jacek 1 043 842 (-160 000) 21,98 (-21,63) 1 043 842 (-160 000) 21,98 (-21,63) 2007-01-26
Papaj Jacek 1 203 842 (-50 000) 43,61 (-1,81) 1 203 842 (-50 000) 43,61 (-1,81) 2006-08-24
Papaj Jacek 1 253 842 (-50 000) 45,42 (-28,64) 1 253 842 (-50 000) 45,42 (-28,64) 2006-08-11
Papaj Jacek 1 303 842 74,06 (17,75) 1 303 842 74,06 (17,75) 2004-05-14
Papaj Jacek 1 303 842 56,31 (9,08) 1 303 842 56,31 (9,08) 2004-05-14
Papaj Jacek 1 303 842 47,23 1 303 842 47,23 2004-05-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2022-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2021-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2021-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2015-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.