52,4000 zł
0,77% 0,4000 zł
Comp S.A. (CMP)

Akcjonariat - COMP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 310 113 051,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 5 918 188 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 039 871
Liczba głosów na WZA: 5 918 188 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,16%
Kapitał akcyjny: 14 795 470,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 039 871
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,84%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Comp SA poprzez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 1 136 279 (19,19%) 1 136 279 (22,99%) 2015-09-02 NVS, ELZ
MetLife OFE ZWZ 960 000 (16,22%) 960 000 (20,08%) 2020-08-31 ABG, DVL, CMR, NWG, OTS, NVA, SKH, WXF, PUE, ZUE, WWL, MLG, SWG, MNC, RON, BFT, KTY
MetLife PTE SA 945 429 (15,98%) 945 429 (19,77%) 2019-09-23 JCA, ABS
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 589 586 (9,96%) 589 586 (12,33%) 2020-10-26 1AT, LSI, TOW, PTW, GOP, CHP, TIM, ELZ, CIG, LRQ, XTP, TOA, BLO, RLP
Papaj Jacek 584 384 (9,87%) 584 384 (12,22%) 2018-07-06 -
NN OFE portfel 548 193 (9,26%) 548 193 (9,26%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ATD, ATG, BRS, ENT, ERB, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, PGO, QRS, RDL, SNK, TAR, TIM, WWL, ZMT, ZEP, PKN, CMR, APR, PZU, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, EAT, MAB, VRG, UNI, ABE, ACG, MDG, HRS, ALR, PEO, ACP, PLY, PKP, KGL, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, FRO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, NET, KRU, SPL, ART, POZ, MCR, SWG, MNC, RON, DAT, BFT, KTY, MBK
Generali OFE ZWZ 276 000 (4,66%) 276 000 (5,77%) 2020-08-31 NVS, ARR, ATP, CLN, OPN, PEP, TOA, ENT, OVO, ENE, INK, MAB

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-05-09 1 000
118 750,00
118,75 118,75 1 000
118 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1997-05-15
2005-01-14
zmiana wartości nominalnej akcji 1997-06-05 0
0,00
2,50 0,00 47 500
118 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-12
seria B - Jacek Papaj aport: akcje Comp Rzeszów SA 1997-06-05 1 260 000
3 150 000,00
2,50 2,50 1 307 500
3 268 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1997-06-12
seria C - subskrypcja prywatna 1997-06-05 321 430
1 125 005,00
2,50 3,50 1 628 930
4 072 325,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1997-06-12
2005-01-14
seria D - Polish Enterprise Fund LP 1998-12-16 1 250 000
10 000 000,00
2,50 8,00 2 878 930
7 197 325,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-18
seria E - aport: akcje Comp Rzeszów SA 1999-06-29 210 870
527 175,00
2,50 2,50 3 089 800
7 408 195,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2000-02-10
2005-01-14
seria F - Polish Enterprise Fund LP 1999-06-29 750 000
6 000 000,00
2,50 8,00 3 839 800
959 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-02-10
seria G - subskrypcja prywatna 2003-08-18 91 388
365 552,00
2,50 4,00 3 931 188
9 827 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2003-11-03
2005-01-14
umorzenie akcji akcje Polish Enterprise Fund LP 2004-02-23 -2 170 903
0,00
2,50 0,00 1 760 285
4 400 712,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-02-26
seria H - subskrypcja publiczna 2004-04-14 555 000
20 812 500,00
2,50 37,50 2 315 285
5 788 212,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2005-01-11
2005-02-11
seria I - subskrypcja publiczna 2005-03-21 445 000
24 030 000,00
2,50 54,00 2 760 285
6 900 712,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31
2005-07-22
2005-08-10
seria J - Prokom Software SA, Jacek Sygutowski, Andrzej Górski za udziały w Safe Computing Sp. z o.o. 2007-01-11 607 497
48 599 760,00
2,50 80,00 3 367 782
8 419 455,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-27
seria K - połączenie z Computer Service Support SA 2007-06-29 1 380 117
0,00
2,50 0,00 4 747 899
11 869 747,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-11
zmiana firmy z Comp SA na Comp Safe Support SA 2007-06-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-11
seria L - połączenie z Novitus SA 2011-04-22 1 170 289
0,00
2,50 0,00 5 918 188
14 795 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-30
2011-12-20
połączenie z Hallandale sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-02-13 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE portfel 260 408 (59 408) 4,40 (1,00) 260 408 (59 408) 4,40 (0,20) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 58 141 (1 141) 0,98 (0,02) 58 141 (1 141) 0,98 (-0,21) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 877 807 (15 807) 14,83 (0,26) 877 807 (15 807) 14,83 (-3,20) 2018-12-31
Generali OFE portfel 276 751 (4 751) 4,67 (0,07) 276 751 (4 751) 4,67 (-1,02) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 56 594 (-40 406) 0,95 (-0,69) 56 594 (-40 406) 0,95 (-1,08) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 115 220 (2 220) 1,94 (0,03) 115 220 (2 220) 1,94 (-0,42) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 193 907 (3 907) 3,28 (0,07) 193 907 (3 907) 3,28 (-0,69) 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 619 307 (589 615) 10,46 (9,96) 619 307 (589 615) 12,95 (12,45) 2018-12-11
Altus SA portfele 430 993 (396 279) 7,28 (6,69) 430 993 (396 279) 9,01 (8,28) 2018-12-04
Altus SA portfele 34 714 0,59 (0,59) 34 714 0,73 (0,73) 2018-12-04
Altus SA portfele 34 714 (-572 426) 0,00 (-10,26) 34 714 (-572 426) 0,00 (-12,70) 2018-12-04
Santander TFI SA portfele 39 185 (-53 267) 0,66 (-0,90) 39 185 (-53 267) 0,66 (-1,27) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 29 692 0,50 29 692 0,50 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 97 023 1,64 97 023 1,64 (-0,39) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 95 221 1,61 95 221 1,61 (-0,38) 2018-06-30
Altus SA portfele 607 140 10,26 607 140 12,70 2018-06-30
NN OFE ZWZ 548 000 (48 000) 9,26 (0,81) 548 000 (48 000) 11,46 (1,00) 2018-06-29
Santander TFI SA portfele 92 452 1,56 92 452 1,93 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 97 023 1,64 97 023 2,03 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 201 000 3,40 201 000 4,20 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 57 000 0,96 57 000 1,19 2017-12-31
MetLife OFE portfel 862 000 (-2 987) 14,57 (-0,05) 862 000 (-2 987) 18,03 (-0,06) 2017-12-31
Generali OFE portfel 272 000 (-5 000) 4,60 (-0,08) 272 000 (-5 000) 5,69 (-0,10) 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 97 000 (-198 704) 1,64 (-3,36) 97 000 (-198 704) 2,03 (-4,15) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 95 221 1,61 95 221 1,99 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 113 000 1,91 113 000 2,36 2017-12-31
Aegon OFE portfel 190 000 (4 000) 3,21 (0,07) 190 000 (4 000) 3,97 (0,08) 2017-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 607 140 (-138 782) 10,26 (-2,34) 607 140 (-138 782) 12,70 (-2,90) 2017-12-01
Papaj Jacek 617 811 (-200 000) 10,44 (-3,37) 617 811 (-200 000) 12,92 (-0,89) 2017-07-12
NN OFE 500 000 (-48 000) 8,45 (-0,81) 500 000 (-48 000) 10,46 (-1,00) 2017-06-30
MetLife OFE 864 987 (-13 013) 14,62 (-0,22) 864 987 (-13 013) 18,09 (-0,27) 2017-06-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 745 922 (441 232) 12,60 (7,45) 745 922 (441 232) 15,60 (9,23) 2017-02-07
NN OFE portfel 548 000 (48 000) 9,26 (0,82) 548 000 (48 000) 11,46 (1,64) 2016-12-31
MetLife OFE portfel 878 000 (13 013) 14,84 (0,23) 878 000 (13 013) 18,36 (0,28) 2016-12-31
Generali OFE portfel 277 000 (-11 696) 4,68 (-0,19) 277 000 (-11 696) 5,79 (-0,05) 2016-12-31
Aegon OFE portfel 186 000 (-102 267) 3,14 (-1,73) 186 000 (-102 267) 3,89 (-2,13) 2016-12-31
Government of Norway ZWZ 174 595 2,95 174 595 3,65 2016-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 295 704 (-34 296) 5,00 (-0,57) 295 704 (-34 296) 6,18 (-0,49) 2016-03-25
Altus SA 304 690 5,15 304 690 6,37 2016-03-09
Aegon OFE 288 267 (-171 733) 4,87 (-2,90) 288 267 (-171 733) 6,02 (-1,75) 2015-10-01
MetLife OFE 864 987 (-36 320) 14,61 (-0,61) 864 987 (-36 320) 18,08 (-0,76) 2015-09-28
MetLife OFE 901 307 (101 307) 15,22 (1,71) 901 307 (101 307) 18,84 (2,65) 2015-09-18
MetLife OFE WZA 800 000 (-77 807) 13,51 (-1,32) 800 000 (-77 807) 16,19 (-1,57) 2015-06-30
Aviva OFE Aviva Santander WZA 330 000 (-249 195) 5,57 (-4,21) 330 000 (-249 195) 6,67 (-4,71) 2015-06-30
MetLife OFE 877 807 (-76 828) 14,83 (-1,30) 877 807 (-76 828) 17,76 (-0,99) 2015-05-05
Generali OFE 288 696 (-161 304) 4,87 (-2,73) 288 696 (-161 304) 5,84 (-2,80) 2014-09-29
Comp SA poprzez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 977 639 (149 000) 16,51 (2,51) 977 639 (149 000) 19,20 (3,39) 2014-09-02
NN OFE na ZWZ 500 000 (100 000) 8,44 (1,69) 500 000 (100 000) 9,82 (2,14) 2014-06-30
MetLife OFE na ZWZ 954 635 (34 177) 16,13 (0,58) 954 635 (34 177) 18,75 (0,67) 2014-06-30
MetLife OFE 920 458 (250 180) 15,55 (4,23) 920 458 (250 180) 18,08 (4,92) 2013-12-16
MetLife OFE 670 278 (57 380) 11,32 (0,97) 670 278 (57 380) 13,16 (1,39) 2013-11-21
Aviva OFE Aviva Santander 579 195 (-19 538) 9,78 (-0,33) 579 195 (-19 538) 11,38 (-0,12) 2013-10-18
Comp SA poprzez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 828 639 (149 000) 14,00 (2,52) 828 639 (149 000) 15,81 (2,76) 2013-07-18
Tomaszewski Robert 17 322 0,29 (0,29) 17 322 0,34 (0,34) 2013-06-26
Tomaszewski Robert 17 322 (-678) 0,00 (-0,30) 17 322 (-678) 0,00 (-0,34) 2013-06-26
Comp SA poprzez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 679 639 11,48 (11,48) 679 639 13,05 (13,05) 2013-06-13
Aviva OFE Aviva Santander 598 733 (255 808) 10,11 (4,32) 598 733 (255 808) 11,50 (4,92) 2013-04-10
Aviva OFE Aviva Santander 342 925 (100 000) 5,79 (1,69) 342 925 (100 000) 6,58 (1,92) 2013-01-15
Aviva Investors Poland SA 251 999 4,25 251 999 4,84 2013-01-14
Aviva Investors Poland SA 251 999 (-50 000) 4,25 (-0,85) 251 999 (-50 000) 4,84 (-0,96) 2013-01-14
Aviva Investors Poland SA 301 999 (-240 443) 5,10 (-4,06) 301 999 (-240 443) 5,80 (-4,62) 2013-01-13
Tomaszewski Robert 18 000 (3 000) 0,30 (-0,01) 18 000 (3 000) 0,34 (-0,03) 2012-12-18
Papaj Jacek 817 811 13,81 817 811 13,81 (-1,90) 2012-08-29
Papaj Jacek 817 811 (3) 13,81 (-3,41) 817 811 (3) 15,71 (-4,72) 2012-08-29
NN OFE 400 000 6,75 400 000 7,68 (0,93) 2012-08-29
NN OFE 400 000 (70 496) 6,75 (1,19) 400 000 (70 496) 6,75 (0,42) 2012-08-29
Morawski Krzysztof 2 000 0,03 (0,03) 2 000 0,03 (0,03) 2012-08-29
Morawski Krzysztof 2 000 (-1 000) 0,00 (-0,06) 2 000 (-1 000) 0,00 (-0,07) 2012-08-29
Generali OFE 450 000 7,60 450 000 8,64 (1,04) 2012-08-29
Generali OFE 450 000 (113 077) 7,60 (1,91) 450 000 (113 077) 7,60 (1,13) 2012-08-29
Aegon OFE 460 000 7,77 460 000 7,77 (-1,06) 2012-08-29
Aegon OFE 460 000 (126 030) 7,77 (2,13) 460 000 (126 030) 8,83 (2,42) 2012-08-29
Comp SA 0 (-714 124) 0,00 (-12,06) 0 (-714 124) 0,00 (-12,06) 2012-07-02
Comp SA poprzez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 714 124 12,06 714 124 12,06 (-1,66) 2012-07-02
Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 714 124 12,06 (12,06) 714 124 12,06 (12,06) 2012-07-02
Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2012-07-02
Wawer Andrzej 1 780 0,03 (0,03) 1 780 0,03 (0,03) 2012-05-15
Wawer Andrzej 1 780 (880) 0,00 (-0,01) 1 780 (880) 0,00 (-0,01) 2012-05-15
Łatka Bogusław 16 394 0,27 (0,27) 16 394 0,31 (0,31) 2012-05-15
Łatka Bogusław 16 394 (-22 425) 0,00 (-0,81) 16 394 (-22 425) 0,00 (-0,97) 2012-05-15
Aviva OFE Aviva Santander 242 925 4,10 (-1,01) 242 925 4,66 (-1,41) 2012-03-31
Aviva Investors Poland SA 542 442 (235 454) 9,16 (2,70) 542 442 (235 454) 10,42 (2,75) 2012-03-31
NN OFE 329 504 5,56 329 504 6,33 2012-03-01
Pioneer Pekao IM SA 199 108 (-274 909) 3,36 (-6,62) 199 108 (-274 909) 3,82 (-8,02) 2012-02-16
MetLife OFE 612 898 (42 315) 10,35 (0,71) 612 898 (42 315) 11,77 (0,56) 2012-02-15
MetLife OFE wraz z DFE 570 583 (-217 315) 9,64 (-3,67) 570 583 (-217 315) 11,21 (-3,93) 2012-02-15
Aegon OFE 333 970 5,64 333 970 6,41 2011-12-22
Generali OFE 336 923 5,69 336 923 6,47 2011-12-20
MetLife OFE 787 898 (-22 667) 13,31 (-3,76) 787 898 (-22 667) 15,14 (-5,11) 2011-12-06
Ogółem 5 918 188 (1 170 289) 0 5 918 188 (1 170 289) 0 2011-11-30
Comp SA 714 124 12,06 (-2,98) 714 124 13,72 (-4,12) 2011-11-30
Comp SA 714 124 (-32 040) 15,04 (-0,67) 714 124 (-32 040) 17,84 (0,95) 2011-11-30
Wąsowski, Andrzej Olaf 93 500 1,96 (0,39) 93 500 2,33 (0,54) 2011-09-30
Wąsowski, Andrzej Olaf 93 500 1,57 (0,57) 93 500 1,79 (0,79) 2011-09-30
Wąsowski, Andrzej Olaf 93 500 1,00 (-0,96) 93 500 1,00 (-1,11) 2011-09-30
Wawer Andrzej 900 0,01 900 0,01 (-0,01) 2011-09-30
Wawer Andrzej 900 0,01 900 0,02 (0,01) 2011-09-30
Tomaszewski Robert 15 000 0,31 (0,06) 15 000 0,37 (0,09) 2011-09-30
Tomaszewski Robert 15 000 0,25 (-0,29) 15 000 0,28 (-0,26) 2011-09-30
Pioneer Pekao IM SA 474 017 9,98 (1,98) 474 017 11,84 (2,74) 2011-09-30
Pioneer Pekao IM SA 474 017 8,00 (-1,98) 474 017 9,10 (-0,88) 2011-09-30
Papaj Jacek 817 808 17,22 (3,41) 817 808 20,43 (4,72) 2011-09-30
Papaj Jacek 817 808 13,81 (-3,41) 817 808 15,71 (-1,51) 2011-09-30
Morawski Krzysztof 3 000 0,06 (0,01) 3 000 0,07 (0,02) 2011-09-30
Morawski Krzysztof 3 000 0,05 (-0,01) 3 000 0,05 (-0,01) 2011-09-30
Łatka Bogusław 38 819 0,81 (0,16) 38 819 0,97 (0,23) 2011-09-30
Łatka Bogusław 38 819 0,65 38 819 0,74 2011-09-30
Hausner Włodzimierz 0 (-750) 0,00 (-0,01) 0 (-750) 0,00 (-0,01) 2011-09-30
Bogutyn Tomasz 1 000 0,02 (0,01) 1 000 0,02 (0,01) 2011-09-30
Bogutyn Tomasz 1 000 0,01 (0,01) 1 000 0,01 (0,01) 2011-09-30
Bogutyn Tomasz 1 000 0,00 (-0,02) 1 000 0,00 (-0,02) 2011-09-30
Aviva OFE Aviva Santander 242 925 5,11 (1,01) 242 925 6,07 (1,41) 2011-09-30
Aviva OFE Aviva Santander 242 925 4,10 (-1,01) 242 925 4,66 (-0,84) 2011-09-30
Aviva Investors Poland SA 306 988 6,46 (1,28) 306 988 7,67 (1,78) 2011-09-30
Aviva Investors Poland SA 306 988 5,18 (-1,28) 306 988 5,89 (-1,06) 2011-09-30
MetLife OFE 810 565 17,07 (3,38) 810 565 20,25 (4,68) 2011-09-22
MetLife OFE 810 565 (50 643) 13,69 (-2,31) 810 565 (50 643) 15,57 (-1,64) 2011-09-22
Novitus SA 0 (-413 812) 0,00 (-8,71) 0 (-413 812) 0,00 (-8,71) 2011-05-16
MetLife OFE 759 922 (43 724) 16,00 (0,92) 759 922 (43 724) 17,21 (1,00) 2011-05-16
Comp SA wraz z Novitus SA 746 164 (413 812) 15,71 (8,71) 746 164 (413 812) 16,89 (9,89) 2011-05-16
Aviva OFE Aviva Santander 242 925 (-70 000) 5,11 (-1,48) 242 925 (-70 000) 5,50 (-1,09) 2011-05-16
Aviva Investors Poland SA 306 988 (17 908) 6,46 (0,38) 306 988 (17 908) 6,95 (0,41) 2011-05-16
Aviva Investors Poland SA 289 080 (62 378) 6,08 (1,31) 289 080 (62 378) 6,54 (1,41) 2011-01-28
Aviva Investors Poland SA 226 702 4,77 226 702 5,13 2011-01-24
MetLife OFE 716 198 (9 951) 15,08 (0,21) 716 198 (9 951) 16,21 (0,22) 2010-11-03
MetLife OFE 706 247 (18 050) 14,87 (0,38) 706 247 (18 050) 15,99 (0,41) 2010-11-02
MetLife OFE 688 197 (228 620) 14,49 (4,82) 688 197 (228 620) 15,58 (5,91) 2010-10-13
Pulwarski Jacek 1 000 0,02 1 000 0,02 2010-08-30
PZU OFE Złota Jesień 205 199 (-33 057) 4,32 (-0,69) 205 199 (-33 057) 4,32 (-0,69) 2010-06-28
PZU Asset Management SA 236 803 (-38 148) 4,98 (-0,81) 236 803 (-38 148) 4,98 (-0,81) 2010-06-28
MetLife OFE 459 577 9,67 459 577 9,67 (-0,73) 2010-06-28
MetLife OFE 459 577 (-74 013) 9,67 (-1,56) 459 577 (-74 013) 10,40 (-0,83) 2010-06-28
PZU Asset Management SA 274 951 (-92 549) 5,79 (-1,95) 274 951 (-92 549) 5,79 (-1,95) 2010-06-27
Comp SA 332 352 7,00 332 352 7,00 2010-06-11
PZU OFE Złota Jesień 238 256 (-3 849) 5,01 (-0,08) 238 256 (-3 849) 5,01 (-0,08) 2010-05-18
MetLife OFE 533 590 (-8 620) 11,23 (-0,18) 533 590 (-8 620) 11,23 (-0,18) 2010-05-18
Pioneer Pekao IM SA 474 017 9,98 474 017 9,98 (-0,75) 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA 474 017 (8 726) 9,98 (0,19) 474 017 (8 726) 10,73 (0,94) 2010-04-15
PZU OFE Złota Jesień 242 105 (-57 895) 5,09 (-1,22) 242 105 (-57 895) 5,09 (-1,22) 2010-02-26
Pioneer Pekao IM SA 465 291 (6 966) 9,79 (0,14) 465 291 (6 966) 9,79 (0,14) 2010-02-26
MetLife PTE SA 0 (-533 590) 0,00 (-11,23) 0 (-533 590) 0,00 (-11,23) 2010-02-26
MetLife OFE 542 210 11,41 542 210 11,41 2010-02-26
Aviva OFE Aviva Santander 312 925 6,59 312 925 6,59 (-0,49) 2010-02-26
Aviva OFE Aviva Santander 312 925 (32 925) 6,59 (0,70) 312 925 (32 925) 7,08 (1,19) 2010-02-26
PZU Asset Management SA 367 500 (85 734) 7,74 (1,81) 367 500 (85 734) 7,74 (1,81) 2009-08-31
Pioneer Pekao IM SA 458 325 (56 348) 9,65 (1,19) 458 325 (56 348) 9,65 (1,19) 2009-08-31
MetLife PTE SA 533 590 (53) 11,23 533 590 (53) 11,23 2009-08-31
Wawer Andrzej 900 0,01 900 0,01 (-0,01) 2009-05-15
Wawer Andrzej 900 0,01 900 0,02 2009-05-15
Aviva OFE Aviva Santander 280 000 5,89 280 000 5,89 2009-04-14
Pioneer Pekao IM SA 401 977 8,46 (8,46) 401 977 8,46 (8,46) 2009-02-27
MetLife PTE SA 533 537 (50 939) 11,23 (1,07) 533 537 (50 939) 11,23 (1,07) 2009-02-27
MetLife PTE SA 482 598 (10 078) 10,16 (1,17) 482 598 (10 078) 10,16 (1,17) 2008-12-31
MetLife PTE SA 472 520 8,99 (-0,96) 472 520 8,99 (-0,96) 2008-12-30
Woźniakowski Andrzej 11 074 0,00 (-0,23) 11 074 0,00 (-0,23) 2008-11-14
Pioneer Pekao IM SA 0 (-401 977) 0,00 (-8,46) 0 (-401 977) 0,00 (-8,46) 2008-11-13
Morawski Krzysztof 3 000 0,06 3 000 0,06 2008-05-15
Morawski Krzysztof 3 000 (1 000) 0,06 (0,01) 3 000 (1 000) 0,06 (0,01) 2008-05-15
Woźniakowski Andrzej 11 074 0,23 11 074 0,23 2008-03-01
PZU Asset Management SA 281 766 (45 000) 5,93 (0,95) 281 766 (45 000) 5,93 (0,95) 2008-01-22
PZU Asset Management SA 236 766 4,98 236 766 4,98 2008-01-21
MetLife PTE SA 472 520 (72 520) 9,95 (1,53) 472 520 (72 520) 9,95 (1,53) 2007-12-30
PZU OFE Złota Jesień 300 000 6,31 300 000 6,31 2007-12-28
MetLife PTE SA 400 000 8,42 400 000 8,42 2007-12-28
Prokom Software SA 0 (-1 109 997) 0,00 (-32,95) 0 (-1 109 997) 0,00 (-32,95) 2007-12-21
Pioneer Pekao IM SA 401 977 8,46 401 977 8,46 2007-12-21
Novitus SA 413 812 8,71 413 812 8,71 (-0,66) 2007-12-21
Novitus SA 413 812 8,71 413 812 9,37 2007-12-21
Papaj Jacek 817 808 17,22 817 808 17,22 (-1,30) 2007-12-17
Papaj Jacek 817 808 (-226 034) 17,22 (-20,59) 817 808 (-226 034) 18,52 (-19,29) 2007-12-17
Ogółem 4 747 899 (1 380 117) 0 4 747 899 (1 380 117) 0 2007-12-11
Papaj Pieńkowska, Maria 3 160 0,09 (0,03) 3 160 0,09 (0,03) 2007-08-03
Papaj Pieńkowska, Maria 3 160 0,06 (0,06) 3 160 0,06 (0,06) 2007-08-03
Papaj Pieńkowska, Maria 3 160 0,00 3 160 0,00 2007-08-03
Morawski Krzysztof 2 000 0,05 (0,01) 2 000 0,05 (0,01) 2007-08-03
Morawski Krzysztof 2 000 0,04 (-0,03) 2 000 0,04 (-0,03) 2007-08-03
Bogutyn Tomasz 1 000 0,02 1 000 0,02 2007-06-28
Bogutyn Tomasz 1 000 0,02 1 000 0,02 2007-06-28
Bogutyn Tomasz 1 000 (-1 000) 0,02 (-0,05) 1 000 (-1 000) 0,02 (-0,05) 2007-06-28
Prokom Software SA 1 109 997 32,95 (9,58) 1 109 997 32,95 (9,58) 2007-06-27
Prokom Software SA 1 109 997 (554 997) 23,37 (6,90) 1 109 997 (554 997) 23,37 (6,90) 2007-06-27
Ogółem 3 367 782 (607 497) 0 3 367 782 (607 497) 0 2007-06-27
Morawski Krzysztof 2 000 0,07 (0,02) 2 000 0,07 (0,02) 2007-06-19
Morawski Krzysztof 2 000 (-1 000) 0,05 (-0,05) 2 000 (-1 000) 0,05 (-0,05) 2007-06-19
Hausner Włodzimierz 750 0,01 750 0,01 2007-04-23
Hausner Włodzimierz 750 0,01 (-0,01) 750 0,01 (-0,01) 2007-04-23
Hausner Włodzimierz 750 0,02 750 0,02 2007-04-23
Hausner Włodzimierz 750 0,02 (0,01) 750 0,02 (0,01) 2007-04-23
Hausner Włodzimierz 750 (-250) 0,01 (-0,02) 750 (-250) 0,01 (-0,02) 2007-04-23
Garszczyński Rafał 1 800 0,06 1 800 0,06 2007-04-10
Wąsowski, Andrzej Olaf 93 500 1,96 (-1,42) 93 500 2,11 (-1,27) 2007-02-22
Wąsowski, Andrzej Olaf 93 500 3,38 (0,61) 93 500 3,38 (0,61) 2007-02-22
Wąsowski, Andrzej Olaf 93 500 2,77 (0,81) 93 500 2,77 (0,81) 2007-02-22
Wąsowski, Andrzej Olaf 93 500 1,96 93 500 1,96 2007-02-22
Tomaszewski Robert 15 000 0,54 (0,10) 15 000 0,54 (0,10) 2007-02-22
Tomaszewski Robert 15 000 0,44 (0,13) 15 000 0,44 (0,13) 2007-02-22
Tomaszewski Robert 15 000 0,31 15 000 0,31 (-0,02) 2007-02-22
Tomaszewski Robert 15 000 0,31 15 000 0,33 2007-02-22
Pulwarski Jacek 1 000 0,02 1 000 0,02 2007-02-22
Pulwarski Jacek 1 000 0,02 1 000 0,02 2007-02-22
Pulwarski Jacek 1 000 0,02 (-0,01) 1 000 0,02 (-0,01) 2007-02-22
Pulwarski Jacek 1 000 0,03 1 000 0,03 2007-02-22
Hausner Włodzimierz 1 000 0,03 1 000 0,03 2007-02-22
Bogutyn Tomasz 2 000 0,07 (0,02) 2 000 0,07 (0,02) 2007-02-22
Bogutyn Tomasz 2 000 0,05 2 000 0,05 2007-02-22
Zieleniec Grzegorz 7 900 0,28 (0,05) 7 900 0,28 (0,05) 2007-02-05
Zieleniec Grzegorz 7 900 0,23 (0,23) 7 900 0,23 (0,23) 2007-02-05
Zieleniec Grzegorz 7 900 0,00 7 900 0,00 2007-02-05
Morawski Krzysztof 3 000 0,10 3 000 0,10 2007-02-01
Papaj Jacek 1 043 842 37,81 (6,82) 1 043 842 37,81 (6,82) 2007-01-26
Papaj Jacek 1 043 842 30,99 (9,01) 1 043 842 30,99 (9,01) 2007-01-26
Papaj Jacek 1 043 842 (-160 000) 21,98 (-21,63) 1 043 842 (-160 000) 21,98 (-21,63) 2007-01-26
Papaj Jacek 1 203 842 (-50 000) 43,61 (-1,81) 1 203 842 (-50 000) 43,61 (-1,81) 2006-08-24
Papaj Jacek 1 253 842 (-50 000) 45,42 (-1,81) 1 253 842 (-50 000) 45,42 (-1,81) 2006-08-11
Ogółem 2 760 285 (445 000) 0 2 760 285 (445 000) 0 2005-07-22
Prokom Software SA 555 000 (5 000) 16,47 (-7,28) 555 000 (5 000) 16,47 (-7,28) 2005-01-14
Prokom Software SA 550 000 (-5 000) 23,75 (-0,22) 550 000 (-5 000) 23,75 (-0,22) 2005-01-14
Prokom Software SA 555 000 23,97 (3,87) 555 000 23,97 (3,87) 2005-01-14
Prokom Software SA 555 000 20,10 555 000 20,10 2005-01-14
Ogółem 2 315 285 (555 000) 0 2 315 285 (555 000) 0 2005-01-14
Papaj Jacek 1 303 842 47,23 (-26,83) 1 303 842 47,23 (-26,83) 2004-05-14
Papaj Jacek 1 303 842 74,06 (17,75) 1 303 842 74,06 (17,75) 2004-05-14
Papaj Jacek 1 303 842 56,31 1 303 842 56,31 2004-05-14
Ogółem 1 760 285 0 1 760 285 0 2004-05-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.