0,4260 zł
-3,18% -0,0140 zł
Airway Medix S.A. (AWM)

Wyniki finansowe - AIRWAY			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 95 1 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -35 158 -632 -676 -573
Zysk (strata) brutto (tys.) -33 377 -998 -532 -1 778
Zysk (strata) netto (tys.)* -34 472 -998 -532 -1 778
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -35 158 -632 -676 -573
Aktywa (tys.) 6 213 6 365 8 110 7 335
Kapitał własny (tys.)* -15 161 -15 790 -15 406 -17 183
Liczba akcji (tys. szt.) 58 418,444 58 418,444 58 418,444 61 118,444
Zysk na akcję (zł) -0,590 -0,017 -0,009 -0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,260 -0,270 -0,264 -0,281
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.