0,4400 zł
-4,03% -0,0185 zł
Airway Medix S.A. (AWM)

Komunikaty spółki - AIRWAY

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku
Zmiana adresu strony internetowej Airway Medix S.A.
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH nt. współpracy z jednym z Partnerów.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. na dzień 18 grudnia 2023 r.
Powołanie nowego Członka Zarządu w Airway Medix S.A.
Zawarcie z nowymi inwestorami umów objęcia akcji Airway Medix S.A.
Zawarcie umowy inwestycyjnej z inwestorami branżowymi
Zawarcie porozumienia z Discount Bankiem w sprawie warunków spłaty kredytu oraz odtajnienie powiązanych z ww. porozumieniem opóźnionych informacji poufnych związanych z nowymi inwestorami.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu śródrocznego
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Informacja w sprawie rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego i akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Wyniki finansowe
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.