0,4400 zł
-4,03% -0,0185 zł
Airway Medix S.A. (AWM)

Akcjonariat - AIRWAY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 26 892 115,36 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 61 118 444 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 181 751
Liczba głosów na WZA: 61 118 444 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33,02%
Kapitał akcyjny: 20 780 270,96 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 181 751
Cena nominalna akcji: 0,34 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 66,98%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Adiuvo Investments SA 15 569 701 (25,47%) 15 569 701 (25,47%) 2023-11-17 -
Zachar Oron 4 612 050 (7,54%) 4 612 050 (7,54%) 2019-11-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - połączeniowa: akcjonariusze Airway Medix Bis sp. z o.o. 35 320 574
1,00 35 320 574
35 320 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 2 700 000
0,34 61 118 444
20 780 270,96
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-26
seria A - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2014-02-10 8 197 870
8 197 870,00
1,00 1,00 43 518 444
43 518 444,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-12
seria B - subskrypcja prywatna 2014-06-30 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00 49 518 444
49 518 444,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-12-03
2014-09-25
2016-05-24
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2014-06-30 3 070 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2016-05-19 4 900 000
6 027 000,00
1,00 1,23 54 418 444
54 418 444,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-13
seria D - subskrypcja prywatna 2016-07-21 4 000 000
4 920 000,00
1,00 1,23 58 418 444
58 418 444,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-04
2017-04-03
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-06-27
0,34 58 418 444
19 862 271,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-20
seria F - program motywacyjny warranty serii B 2022-10-19 8 700 000
0,34
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - kapitał docelowy 2023-10-19 11 600 000
0,34
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Adiuvo Investments SA 18 557 138 (-847 906) 31,76 (-1,45) 18 557 138 (-847 906) 31,76 (-1,45) 2022-10-07
Adiuvo Investments SA 19 405 044 (-662 887) 33,21 (-1,14) 19 405 044 (-662 887) 33,21 (-1,14) 2022-09-30
Adiuvo Investments SA 20 067 931 (-1 103 354) 34,35 (-1,89) 20 067 931 (-1 113 354) 34,35 (-1,90) 2022-08-16
Adiuvo Investments SA 21 171 285 (-625 599) 36,24 (-1,07) 21 181 285 (-615 599) 36,25 (-1,06) 2022-08-12
Adiuvo Investments SA 21 796 884 (-271 231) 37,31 (-0,46) 21 796 884 (-271 231) 37,31 (-0,46) 2022-08-05
Adiuvo Investments SA 22 068 115 (-632 510) 37,77 (-1,08) 22 068 115 (-632 510) 37,77 (-1,08) 2022-08-04
Adiuvo Investments SA 22 700 625 (-623 565) 38,85 (-1,07) 22 700 625 (-623 565) 38,85 (-1,07) 2022-08-02
Adiuvo Investments SA 23 324 190 (-592 169) 39,92 (-1,01) 23 324 190 (-592 169) 39,92 (-1,01) 2022-07-15
Adiuvo Investments SA 23 916 359 (-300 575) 40,93 (-0,52) 23 916 359 (-300 575) 40,93 (-0,52) 2022-06-24
Adiuvo Investments SA 24 216 934 (-701 048) 41,45 (-1,20) 24 216 934 (-701 048) 41,45 (-1,20) 2022-06-23
Orenore sp. z o.o. 2 582 564 (-3 000 000) 4,42 (-5,13) 2 582 564 (-3 000 000) 4,42 (-5,13) 2020-05-14
Zachar Oron 4 612 050 (-600 000) 7,89 (-2,63) 4 612 050 (-600 000) 7,89 (-2,63) 2019-11-22
Biovo sp. z o.o. 0 (-22 915 400) 0,00 (-46,27) 0 (-22 915 400) 0,00 (-46,27) 2019-02-11
Adiuvo Investments SA 24 917 982 (22 916 400) 42,65 (39,23) 24 917 982 (22 916 100) 42,65 (39,23) 2019-02-11
Orenore sp. z o.o. 5 582 564 (-584 184) 9,55 (-1,78) 5 582 564 (-584 184) 9,55 (-1,78) 2018-10-12
Investors TFI SA portfele 2 670 000 4,57 2 670 000 4,57 2018-06-30
mBank SA 2 920 777 (-254 035) 4,99 (-0,84) 2 920 777 (-254 035) 4,99 (-0,84) 2018-01-17
Adiuvo Investments SA 2 001 582 (-2 064 540) 3,42 (-3,54) 2 001 882 (-2 064 240) 3,42 (-3,54) 2017-04-12
Adiuvo Investments SA 4 066 122 (4 000 000) 6,96 (6,83) 4 066 122 (4 000 000) 6,96 (6,83) 2016-11-04
mBank SA 3 174 812 5,83 (0,40) 3 174 812 5,83 (0,40) 2016-08-10
mBank SA 3 174 812 5,43 3 174 812 5,43 2016-08-10
Adiuvo Investments SA 66 122 (-4 000 000) 0,13 (-8,08) 66 122 (-4 000 000) 0,13 (-8,08) 2016-05-30
Zachar Oron 5 212 050 10,52 (0,95) 5 212 050 10,52 (0,95) 2014-12-03
Zachar Oron 5 212 050 9,57 (0,65) 5 212 050 9,57 (0,65) 2014-12-03
Zachar Oron 5 212 050 8,92 5 212 050 8,92 2014-12-03
Orenore sp. z o.o. 6 166 748 11,33 (0,78) 6 166 748 11,33 (0,78) 2014-12-03
Orenore sp. z o.o. 6 166 748 (2) 10,55 (-1,90) 6 166 748 (2) 10,55 (-1,90) 2014-12-03
Orenore sp. z o.o. 6 166 746 (-2) 12,45 6 166 746 (-2) 12,45 2014-12-03
Orenore sp. z o.o. 6 166 748 12,45 6 166 748 12,45 2014-12-03
Biovo sp. z o.o. 22 915 400 (-1 000) 46,27 22 915 400 (-1 000) 46,27 2014-12-03
Biovo sp. z o.o. 22 916 400 46,27 (4,16) 22 916 400 46,27 (4,16) 2014-12-03
Biovo sp. z o.o. 22 916 400 42,11 (2,89) 22 916 400 42,11 (2,89) 2014-12-03
Biovo sp. z o.o. 22 916 400 39,22 22 916 400 39,22 2014-12-03
Adiuvo Investments SA 4 066 122 8,21 4 066 122 8,21 2014-12-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.