0,5660 zł
-2,75% -0,0160 zł
Airway Medix S.A. (AWM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AWM_2Q_2019_v3_nolink_20.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Airway_Medix_H1_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
II. niebadane niebadane niebadane niebadane
III. Przychody ze sprzedaży 109 237 25 56
IV. Zysk _strata_ ze sprzedaży -1284 -955 -299 -225
V. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -812 -807 189 190
VI. Zysk _strata_ netto -708 -775 -165 -183
Zysk _strata_ netto przypisany:
VII. Akcjonariuszom jednostki dominującej -708 -775 -165 -183
VIII. podstawowy -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
IX. rozwodniony -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
X. Całkowite dochody ogółem -623 -737 -145 -174
Całkowity dochód ogółem przypisany:
XI. Akcjonariuszom jednostki dominującej -623 -737 -145 -174
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XII. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIII. niebadane badane niebadane badane
XIV. Aktywa obrotowe 8225 17294 1934 4022
XV. Aktywa ogółem 42463 45654 9987 10617
XVI. Kapitał własny ogółem 33386 34008 7852 7909
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 33386 34008 7852 7909
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 7129 4783 1677 1112
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1948 6863 458 1596
XX. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
XXI. niebadane niebadane niebadane niebadane
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3879 -1546 905 -365
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3465 -1830 -808 -432
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 304 0 71 0
XXV. Przepływy pieniężne netto razem 718 -3376 167 -796
XXVI. SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
XXVII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 109 237 25 56
XXIX. Zysk _strata_ ze sprzedaży -1284 -955 -299 -225
XXX. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -436 -897 -102 -212
XXXI. Zysk _strata_ netto -332 -822 -77 -194
XXXII. podstawowy -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
XXXIII. rozwodniony -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
XXXIV. Całkowite dochody ogółem -332 -822 -77 -194
XXXV. Aktywa trwałe 32046 28759 7537 6688
XXXVI. Aktywa obrotowe 7263 15639 1708 3637
XXXVII. Aktywa ogółem 39309 44398 9245 10325
XXXVIII. Kapitał własny 32280 32612 7592 7584
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 4224 4383 993 1019
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 2805 7404 660 1722
XLI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
XLII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XLIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3547 -960 827 -226
XLIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3533 -2338 -824 -551
XLV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 403 0 94 0
XLVI. Przepływy pieniężne netto razem 417 -3298 97 -778
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana,Tahoma" size="12px"><span align="left" style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">Powyższe
wybrane dane finansowe, odpowiednio skonsolidowane i </span><br align="left" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span align="left" style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">jednostkowe,
przeliczone zostały na walutę Euro w następujący sposób:·        </span><br align="left" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span align="left" style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">Poszczególne
pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z </span><br align="left" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span align="left" style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">sytuacji
finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez </span><br align="left" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span align="left" style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">NBP
obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 czerwca 2018 r. _1 EUR = </span><br align="left" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span align="left" style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">4,3616
PLN_ i na dzień 31 grudnia 2017 r. _1 EUR= 4,1709 PLN_</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AWM_2Q_2019 v3_nolink_20.09.2019.pdfAWM_2Q_2019 v3_nolink_20.09.2019.pdf
Raport z przeglądu Airway Medix H1 2019-sig-sig.pdfRaport z przeglądu Airway Medix H1 2019-sig-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Marek Orłowski Prezes Zarządu
2019-09-20 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu
2019-09-20 Oron Zachar Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.