PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU19_E

Wartość jednostki: 51,17 €
Aktywa: b.d.
Max 1R: 51,17 €
Min 1R: 42,42 €
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
Towarzystwo: TFI PZU
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
1D 51,11 0,12% -0,26%
7D 51,13 0,08% 0,18%
1M 49,84 1,19% -0,21%
3M 50,52 1,29% -1,46%
6M 49,45 3,88% 0,66%
1R 46,34 10,42% 3,47%
3L 43,35 18,37% 25,50%
YTD 43,16 19,14% 8,22%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)

Zarządzający

Zarządzający funduszemSławomir Kościak
Tomasz Stankiewicz
Marcin Wlazło
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl