Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN11

Wartość jednostki: 166,79 zł
Aktywa: 217 037 000 zł
Max 1R: 185,60 zł
Min 1R: 117,26 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Aviva Investors Poland TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 172,88 -3,52% -3,70%
7D 175,62 -5,03% -4,18%
1M 176,09 -5,28% -4,47%
3M 176,90 -5,72% -3,75%
6M 147,21 13,30% 6,60%
1R 146,91 13,53% 3,13%
3L 155,50 8,24% 22,02%
YTD 158,54 6,61% 2,32%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 166,79 zł 13,53%

Zarządzający

Zarządzający funduszemDawid Frączek
Piotr Friebe
Rafał Janczyk
Marek Kaźmierczak
Łukasz Kurek
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl