REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Zysk netto grupy BOŚ w 2019 r. wyniósł 72 mln zł

2020-03-17 07:54
publikacja
2020-03-17 07:54

Zysk netto grupy BOŚ Banku w 2019 roku wyniósł 72 mln zł, czyli wzrósł o 13 proc. - podał bank w raporcie.

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM
Wskaźnik ROE zwiększył się do poziomu 3,3 proc. z 3,2 proc. w 2018 roku.

Bank podał, że w ciężar kosztów 2019 roku, w związku z wyrokami TSUE, utworzył rezerwy związane z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 27,9 mln zł.

Wynik netto banku bez uwzględnienia tych zdarzeń wyniósłby 107,9 mln zł i byłby wyższy od wyniku 2018 roku o 65,9 proc.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w 2019 roku 420 mln zł, czyli wzrósł 9,3 proc., natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 98,4 mln zł, rosnąc o 0,5 proc. Marża odsetkowa w 2019 roku wzrosła do 2,3 proc. z 2 proc. w 2018 roku.

Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec 2019 roku spadł do 62,9 proc. z 63,5 proc. na koniec 2018 roku.

Suma bilansowa grupy BOŚ pod koniec grudnia 2019 roku wyniosła 18,49 mld zł i była wyższa o 1,3 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2018 roku.

W 2019 roku bank z udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 4,59 mld zł, co stanowi nominalnie wzrost o 80,8 proc. od poziomu zrealizowanego w 2018 roku.

"Tak znacząca poprawa poziomu sprzedaży jest rezultatem implementacji nowego modelu biznesowego, wynikającego z realizowanej strategii biznesowej banku. Dzięki skutecznej reorganizacji sposobu funkcjonowania biznesu sprzedaż dla klientów instytucjonalnych wzrosła o 84 proc., a w segmencie klientów indywidualnych o 51,6 proc."- napisano w raporcie.

Kwota nowych kredytów z przeznaczeniem na cele związane z ochroną środowiska i zasobów naturalnych w 2019 roku wyniosła 1,9 mld zł i była o 121,3 proc. wyższa niż w 2018. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych.

Bank podał, że pod koniec grudnia 2019 roku przed sądami były prowadzone łącznie 94 sprawy przeciwko niemu, dotyczące kredytów i pożyczek denominowanych, głównie do CHF, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła 15,6 mln zł.

Na ryzyko prawne związane z kredytami i pożyczkami denominowanymi BOŚ utworzył rezerwy w kwocie 23,2 mln zł.

Rezerwa na zwroty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów wyniosła z kolei 4,7 mln zł.

"Bank szacuje, że wyrok TSUE w przyszłych kwartałach może spowodować wzrost roszczeń konsumentów o zwrot części kosztów z tytułu wcześniejszych spłat kredytów oraz związany z tym wzrost liczby postępowań sądowych. Zakres wpływu ryzyka na wynik Banku jest uzależniony od liczby wniosków złożonych przez klientów" - napisano w komunikacie.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 16,39 proc. na koniec 2019 roku wobec 17,95 proc. na koniec 2018 roku.

seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Komentarze (1)

dodaj komentarz
db009
chciałem w bos-iu wziac kredyt, nieruchomosc 3mln, 70% oplacona, reszta kredyt. oddzwonili po 4 tygodniach od mojej proby kontaktu..

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki