REKLAMA

Zysk netto PKN Orlen wzrósł r/r do 1 527 mln zł w III kw. 2016 r.

2016-10-20 07:28
publikacja
2016-10-20 07:28

Zysk netto PKN Orlen w trzecim kwartale 2016 roku wyniósł 1,53 mld zł wobec 795 mln zł przed rokiem. Wynik był wyższy od konsensusu na poziomie 1,45 mld zł. Rekordowe wyniki pokazał segment detaliczny.

Zysk netto PKN Orlen wzrósł r/r do 1 527 mln zł w III kw. 2016 r. / PKN Orlen

Wynik operacyjny grupy wzrósł do 1,77 mld zł z 1,16 mld zł przed rokiem. Konsensus zakładał EBIT na poziomie 1,55 mld zł.

Wynik EBITDA wzrósł do 2,31 mld zł z 1,63 mld zł rok wcześniej i był wyższy od średniej prognoz rynkowych na poziomie 2,1 mld zł.

EBIT Lifo wzrósł do 1,69 mld zł z 1,49 mln zł w III kw. 2015 r. Analitycy spodziewali się, że będzie to 1,42 mld zł.

Z kolei EBITDA Lifo wzrosła do 2,22 mld zł z 1,96 mld zł w analogicznym okresie 2015 r. Rynek zakładał, że będzie to 1,93 mld zł.

Przychody grupy spadły do 21,1 mld zł z 23,5 mld zł rok wcześniej. Konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 20,4 mld zł.

Jak podaje Orlen, na wyniki złożył się m.in. rekordowy zysk segmentu detalu, osłabieniu kursu złotówki względem walut obcych, a także uznanie kolejnej kwoty odszkodowania z tytułu pożaru Steam Crackera w czeskim Litvinowie (350 mln zł).

Z drugiej strony ograniczeniem dla rezultatów firmy w tym okresie był spadek marży downstream oraz wpływ postojów remontowych.

Obserwowana była niższa sprzedaż wysokomarżowych produktów petrochemicznych i rafineryjnych na skutek awarii instalacji produkcyjnych w Unipetrolu.

W trzecim kwartale koncern zanotował przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 2,1 mld zł.

Rok do roku na wszystkich rynkach, na których obecny jest Orlen, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego, a także - z wyjątkiem rynku niemieckiego - benzyny.

PKN zanotował w tym okresie rekordowy zysk EBITDA segmentu detalicznego. Wyniósł on 619 mln zł wobec 539 mln zł przed rokiem.

"Było to możliwe między innymi dzięki wyższym marżom paliwowym na rynku polskim i niemieckim oraz marżom pozapaliwowym na wszystkich rynkach. W tym czasie koncern odnotował łączny wzrost wolumenów sprzedaży o 2 proc., w tym głównie w Polsce o 6 proc. i w Czechach o 11 proc., przy jednoczesnym wzroście udziałów na tych rynkach" - napisano w komunikacie prasowym.

Zwiększona została oferta pozapaliwowa PKN. Na koniec kwartału funkcjonowały 1652 punkty Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, w tym 1479 w Polsce, 150 w Czechach i 23 na Litwie.

EBITDA LIFO segmentu downstream PKN Orlen wyniosła 1,7 mld zł wobec 1,66 mld zł rok wcześniej.

"Wynik obszaru wspierało między innymi osłabienie kursu złotówki względem dolara i euro oraz uznanie kolejnej kwoty odszkodowania z tytułu pożaru Steam Cracker w Litvinowie. Efekt ten ograniczany był przez spadek marży downstream o 4,5 USD/bbl (...) rdr, głównie w efekcie niższych marż na lekkich i średnich destylatach oraz produktach petrochemicznych, a także ujemny efekt wolumenowy (...)" - napisano w raporcie.

Segment wydobycia zanotował 58 mln zł EBITDA wobec 10 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

3Q2016 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD2016 rdr
Przychody 21083 20427 3,20% -10,20% 9,00% 56631 -17,00%
EBITDA 2311 2089 10,60% 42,20% -22,90% 6303 6,60%
EBITDA LIFO 2224 1933 15,00% 13,50% 55,60% 6748 -15,30%
EBIT 1774 1553 14,20% 53,50% -28,80% 4743 4,70%
EBIT LIFO 1687 1419 18,90% 13,20% 83,60% 5184 -21,30%
Zysk netto 1527 1453 5,10% 92,10% -5,00% 3472 5,10%
               
marża EBITDA 11,00% 10,10% 0,86 4,04 -4,55 11,10% -0,39
marża EBIT 8,40% 7,60% 0,81 3,49 -4,47 8,40% -0,28
marża netto 7,20% 7,40% -0,13 3,86 -1,07 6,10% -0,3

Wynik EBITDA wg LIFO PKN Orlen wzrósł r/r do 2,23 mld zł w III kwartale

PKN Orlen odnotował spadek zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 2 226 mln zł w III kw. 2016 r. z 2 060 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wzrost EBITDA w tym ujęciu w III kw. br. nastąpił "efekcie wzrostu marż w detalu, pozytywnego wpływu kolejnej kwoty odszkodowania z tytułu pożaru Steam Cracker w Litvinov, braku negatywnych efektów z tytułu odkupu zapasów obowiązkowych oraz przeceny zapasów (NRV) z III kw. 2015 przy negatywnym wpływie otoczenia makro i efekcie wolumenowym", podała spółka w prezentacji wynikowej.

"Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów (tzw. EBITDA LIFO1) oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych za 9 miesięcy 2016 roku wyniósł 6 757 mln zł i był niższy o (115) mln zł (r/r)" - czytamy też w raporcie kwartalnym.

Po uwzględnieniu odpisów aktualizujących zysk EBITDA LIFO Grupy Orlen za 9 miesięcy 2016 roku wyniósł 6 744 mln zł i był wyższy o 428 mln zł r/r, podano także.

EBITDA LIFO w segmencie downstream wyniósł 1 698 mln zł w III kw. wobec 1 655 mln zł rok wcześniej, w detalu - wzrósł do 619 mln zł z 539 mln zł, a w wydobyciu - wzrósł do 58 mln zł z 10 mln zł.

Segment downstream obejmuje produkcję i sprzedaż rafineryjną i petrochemiczną oraz działalność w obszarze energetyki.

Zysk operacyjny (EBIT) liczony według LIFO dla grupy PKN Orlen wzrósł w III kw. br. do 1 689 mln zł z 1 591 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA segmentu detalicznego wyniósł 619 mln zł wobec 539 mln zł przed rokiem.

Segment wydobycia zanotował 58 mln zł EBITDA wobec 10 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jest efekt powolnej eliminacji szarej strefy paliwowej

Zauważalny jest już efekt powolnej eliminacji szarej strefy paliwowej - uważa wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. Jak podkreślił, walka z szarą strefą to proces, który zależeć będzie przede wszystkim od skutecznego egzekwowania prawa.

Według danych przedstawionych w czwartek przez PKN Orlen, przy porównaniu wskaźników za 3 kw. 2015 i 2016 r. konsumpcja w Polsce wzrosła w tym czasie w przypadku oleju napędowego o 4 proc., a benzyny o 7 proc.

Konsumpcja rośnie na każdym z rynków, na których działamy, szczególnie rośnie w Polsce. Jak wiemy konsumpcja związana jest ze wzrostem PKB, także sezon wakacyjny był dla nas dobry. Ale również jest efekt powolnej eliminacji szarej strefy. Zobaczymy, jak kolejne miesiące będą się rozwijały. Widać wyraźnie ten efekt wprowadzonych regulacji na początku sierpnia oraz na początku września - powiedział wiceprezes PKN Orlen podczas czwartkowej konferencji prasowej na warszawskiej Giełdzie Papierów wartościowych.

Odnosząc się do otrzymanych ostatnio przez płocki koncern danych z Agencji Rynku Energii o 4 proc. wzroście konsumpcji oleju napędowego, Jędrzejczyk zastrzegł jednocześnie, iż konieczna jest jeszcze weryfikacja wskaźników. Mamy sygnały, że jednak ten poziom jest zdecydowanie niższy niż rzeczywisty wzrost związany z eliminacją szarej strefy, także czekamy. Musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać aż sytuacja się unormuje i te wskaźniki zaczną być już bardziej wiarygodne - zaznaczył wiceprezes PKN Orlen.

Jędrzejczyk podkreślił, że o pierwszych efektach eliminacji szarej strefy paliwowej świadczą m.in. wzrosty wolumenów sprzedaży i sytuacja na rynku. Nie powiedziałbym jednoznacznie, że gra się zakończyła, przeciwnie, to będzie jeszcze jednak długi proces zanim te wszystkie regulacje będą na tyle skutecznie egzekwowane, że szara strefa zniknie - oświadczył. Impuls pierwszy jest, zadowolenie jest, ale też jest duża pokora i czujność, żeby jednak dalej bardzo ciężko pracować celem całkowitego wyeliminowania szarej strefy - dodał wiceprezes płockiego koncernu.

W lipcu Sejm przyjął nowelizację prawa energetycznego i innych ustaw dotyczących rynku paliw płynnych i gazu. Wnioskodawcy, posłowie PiS, argumentowali, że celem znowelizowanych regulacji jest skuteczna walka z patologiami i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Wśród zapisów ustaw znalazły się m.in. dotyczące utworzenia jednolitej bazy infrastruktury paliw ciekłych oraz nowych obowiązków sprawozdawczych dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów przywożących takie paliwa do Polski.

Uzasadniając konieczność wprowadzenia zmian wnioskodawcy przytaczali dane, z których wynika, że np. w latach 2012-13 szara strefa wynosiła między 13 a 15 proc. całkowitego zużycia na rynku oleju napędowego. Z tego tytułu państwo straciło ok. 3-4 mld zł. Na mniejszą skalę ma to miejsce na rynku benzyn silnikowych i w handlu LPG.

Tzw. pakiet paliwowy, obejmujący nowelizację, oprócz prawa energetycznego, także przepisów o VAT i akcyzie, wszedł w życie z początkiem sierpnia. Zdaniem doradców podatkowych zmiana powinna być skuteczna w walce z przestępcami sprowadzającymi paliwa z innych krajów UE. Ministerstwo Finansów szacuje, że budżet państwa zyska dzięki temu ok. 2,5 mld zł rocznie.

W IV kwartale rośnie marża rafineryjna, spada petrochemiczna

W czwartym kwartale 2016 roku marża rafineryjna PKN Orlen rośnie do 6,4 USD za baryłkę z 4,3 USD w III kw. Dyferencjał Ural/Brent zwiększa się do 2,8 USD na baryłkę z 2,4 USD na baryłkę kwartał wcześniej.

Marża petrochemiczna z kolei spada do 916 euro na tonę z 957 euro na tonę kwartał wcześniej.

Prezentowane przez PKN Orlen dane na temat marż zawierają informacje dostępne dla spółki do dnia 14 października.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

PKN Orlen oczekuje spadku marży i wzrostu konsumpcji paliw

PKN Orlen spodziewa się spadku średniorocznego poziomu marży dowstream i cen ropy w 2016 r. Jednocześnie zakłada wzrost konsumpcji paliw, podała spółka.

"Marża downstream - spadek średniorocznego poziomu marży w porównaniu do 2015r., głównie w efekcie niższych marż na oleju napędowym oraz benzynie (r/r). Pomimo spadku, marża downstream wciąż utrzyma się na wysokim poziomie dzięki sprzyjającemu otoczeniu makro tj. niskiej cenie ropy oraz wzrostowi konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych" - czytamy w prezentacji.

Modelowa marża downstream spadła do 11 USD/bbl w III kw. 2016 r. wobec 15,5 USD/bbl w III kw. 2015 r. W IV kw. (okres do 14 października br.) wzrosła do 13,2 USD/bbl.

W odniesieniu do cen ropy Brent koncern oczekuje spadku średniorocznego poziomu ceny w porównaniu do 2015r., głównie w efekcie utrzymującej się wysokiej podaży surowca.

Średnia cena ropy Brent wyniosła w III kw. 2016 r. do 46 USD/bbl wobec 46 USD/bbl kwartał wcześniej i 50 USD/bbl w III kw. 2015 r. W IV kw. (okres do 14 października br.) wzrosła do 50 USD/bbl.

PKN Orlen zakłada także, że wzrośnie konsumpcja paliw na rynkach, na których jest obecny.

"Konsumpcja paliw - prognozowany wzrost popytu na paliwa w Polsce, Czechach i na Litwie przy stabilizacji konsumpcji w Niemczech. Znaczący wzrost oficjalnej konsumpcji w Polsce ze względu na wprowadzone regulacje przeciw szarej strefie" – czytamy w materiale.

"Miniony kwartał przyniósł także optymistyczne prognozy w zakresie sprzedaży, związane z regulacjami dotyczącymi ograniczenia tzw. szarej strefy. Liczymy zatem na dalszą, skuteczną egzekucję wprowadzonych przepisów" - powiedział wiceprezes Orlenu ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie. 

PKN Orlen podał w prezentacji, że w III kw. br. konsumpcja oleju napędowego w Polsce wzrosła o 4% r/r do 3,29 mln ton, a benzyny - o 7% r/r do 1,07 mln ton.

PKN Orlen zredukował zadłużenie netto do 5 mld zł w III kw.

PKN Orlen zmniejszył zadłużenie netto o 0,1 mld zł kw/kw do 5 mld zł w III kwartale br., podała spółka.

"Spadek zadłużenia netto o (-) 0,1 mld zł (kw/kw) w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej 2,1 mld zł, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (-) 1,1 mld zł oraz wypłaconą dywidendę (-) 0,9 mld zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W III kw. 2015 r. zadłużenie netto spółki wynosiło 5,7 mld zł.

PKN Orlen zmniejszył w III kw. 2016 r. dźwignię finansową do 18,3% z 19,8% w II kw. W ujęciu r/r uległa ona zmniejszeniu z 23,6% w III kw. 2015 r.

"Niezmiennie udaje nam się utrzymać silną pozycję finansową pomimo coraz bardziej wymagającego otoczenia makroekonomicznego. Jednocześnie nie zapominamy o strategicznych zobowiązaniach wobec akcjonariuszy koncernu konsekwentnie realizując politykę dywidendową" - skomentował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

ISBnews/PAP

Źródło:Bankier24
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (13)

dodaj komentarz
~Marek
PKN - ciekawa firma, ale państwowa, a wszystko co państwowe to regulowane z najwyższego szczebla, który najczęściej nie ma zielonego pojęcia o biznesie. Członkowie zarządu najczęściej pojawiają się znikąd i bez doświadczenia próbują zmieniać świat. Ruch graniczny (tzw. mrówki) na obwodzie Kaliningradu został PKN - ciekawa firma, ale państwowa, a wszystko co państwowe to regulowane z najwyższego szczebla, który najczęściej nie ma zielonego pojęcia o biznesie. Członkowie zarządu najczęściej pojawiają się znikąd i bez doświadczenia próbują zmieniać świat. Ruch graniczny (tzw. mrówki) na obwodzie Kaliningradu został wstrzymany ale na granicy wschodniej, nasz przyjaciel Łukaszenka na potrzeby wyborów - zdjął zakaz przekraczania granicy raz na 8 dni, Białorusini więc ponownie walą do nas z benzyną i ropą na Podlasie i sprzedają wszystko średnio po 3,50 ;-) Na Podlasiu konsumpcja ON i PB spadnie. LPG w skali kraju powinien być tańszy, 1,99 to zdecydowanie za drogo, zwłaszcza, że korzystamy z terminali LNG w Świnoujściu i mamy bardziej zdywersyfikowane źródła dostaw. Drogi ORLENIE zmniejsz ceny LPG, bo wszyscy kierowcy wiedzą, że w tej materii są bardzo oszukiwani.
~niepelnosprawny_org
mniejszy przemyt (lub zatrzymany) z Kaliningradu, nowe przepisy dla firm (prawdopodobnie) powstrzymujące rope ze wschodu, wzrost dochodów gospodarstw domowych (realnych - zatrudnienie wzrosło, posrednich - 500 plus), obnizenie podatków dla spółek (minimalny, ale zawsze),....
~PosadyiStanowiska
No prosze, w 1kwartal 1,5 mld złotych czyli ok 6 na rok. Jedna firma, z której korzystał w ciągu roku prawie każdy. Caly sektor bankowy co zatrudnia 300 tys osób w kilkudziesięciu bankach zarobił raptem 16 mld czyli proporcje widać. Ale hejt pisowski na banki każe każdemu ich nazywać Banksterami a moze to nie oni nas No prosze, w 1kwartal 1,5 mld złotych czyli ok 6 na rok. Jedna firma, z której korzystał w ciągu roku prawie każdy. Caly sektor bankowy co zatrudnia 300 tys osób w kilkudziesięciu bankach zarobił raptem 16 mld czyli proporcje widać. Ale hejt pisowski na banki każe każdemu ich nazywać Banksterami a moze to nie oni nas oszukują tylko te państwowe spółki ktore zarabiają krocie na nas. Moze Paliwokresry sa groźniejsze niż banksery
~Sceptyk
Tytuł artykułu powinien brzmieć "Widać efekt eliminacji konkurencji" - szczególnie dobrzewidać go na stacjach benzynowych.
~LOLek
Chyba efekt eliminacji mafii paliwowej.
~Rudolf
Widać wielki biznes lubi jak rządzą katofaszyści. Hitlera też lubili. PZU kupiło PEKAO to teraz tylko czekać aż PEKAO kupi ŻABKĘ, ŻABKA kupi ONET a na samym końcu ONET kupi PZU. Jak w dowcipie o słoniu i ptaszku, którego nie puści moderator więc nie będę go podawał.
~TAAK
Czy twój ojciec też fałszował historię za komuny? Więc Rudolf nie idź tą drogą.
~KIMDZONGTUSK
obawiam się, że ten wynik jest ostatnim tak dobrym ( lepsza marża dzięki wzrostom cen ropy przy sprzedaży przez PKN starych zapasów, kupionych taniej) następne wyniki będa gorsze, bo będa drożej ropę kupować i osłabiła się złotówka ; dzis juz chyba na okn będa sprzedawać fakty ( skończy niżej jak obecnie )
~Leming
Dziwne Ryszard Petru mowil ze te spolki pod wodza Pis pojda na dno. A tu taki zysk. Jestem zdezorientowany :/
~kafka
wystarczy, że Misiewicze będą brały pensję i nie wtrącały się w zarządzanie, to spółki sobie poradzą

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki