Zysk netto PGE w I kw. '17 wyniósł 964 mln zł wobec wcześniej szacowanych 882 mln zł

[Aktualizacja 12.05 godz. 9:30] Zysk netto PGE przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I kw. 2017 r. 964 mln zł wobec 870 mln zł rok wcześniej i wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 882 mln zł - podała grupa w raporcie. EBITDA wzrosła w tym czasie do 1,948 mld zł z 1,822 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami. O 9:30 akcje spółki taniały o ok. 5 proc.

(Materiały dla mediów)

Skonsolidowane przychody grupy w I kw. 2017 roku wyniosły 5,741 mld zł wobec 7,133 mld zł rok wcześniej, a EBIT 1,201 mld zł wobec 1,123 mld zł rok wcześniej.

Konsensus PAP Biznes, obejmujący 8 prognoz, zakładał przychody na poziomie 7,324 mld zł, 1,819 mld zł EBITDA, 1,069 mld zł zysku operacyjnego oraz 827,9 mln zł zysku netto.

Grupa podała, że EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 992 mln zł (1 mld zł rok wcześniej), EBITDA segmentu Dystrybucja 618 mln zł (555 mln zł rok wcześniej), EBITDA segmentu Obrót 243 mln zł (139 mln zł rok wcześniej), a EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna 91 mln zł (114 mln zł rok wcześniej).

Spółka szacowała wcześniej, że EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 992 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja 618 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 243 mln zł, a EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 91 mln zł.

"Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 1,880 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż rok temu, oddając skalę polepszenia wyniku w tym kwartale. To efekt wyższej dyspozycyjności kluczowych jednostek wytwórczych, wyższego wolumenu produkcji oraz bardziej konkurencyjnej struktury wytwarzania" - napisano w komunikacie.

Marża EBITDA PGE wyniosła w I kw. 34 proc. wobec 26 proc. rok wcześniej.

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2017 r. wyniosły 1,1 mld zł i były o 41 proc. niższe niż przed rokiem.

Największe nakłady poniesione zostały przez segment Energetyka Konwencjonalna (788 mln PLN) oraz segment Dystrybucja (263 mln PLN). Główne pozycje nakładów stanowiły: budowa bloków 5 – 6 w Elektrowni Opole (440 mln PLN), budowa bloku 11 w Elektrowni Turów (43 mln PLN) oraz budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów (42 mln PLN).

"Zawansowanie prac przy budowie dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 75 proc. – obecnie trwają zaawansowane prace montażowe w bloku 5, a w bloku 6 rozpoczęto montaż turbozespołu. W Elektrowni Turów, gdzie powstaje blok energetyczny o mocy 490 MW, prace budowlane sięgnęły 25 proc. zaawansowania" - napisano w komunikacie prasowym.

"Zakończono prace fundamentowe pod główne urządzenia bloku, trwają prace przygotowawcze do wznoszenia płaszcza chłodni kominowej. Grupa kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE)" - dodano.

Grupa podała w sprawozdaniu, że na dzień 31 marca 2017 roku zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie około 8,5 mld zł.

"Kwoty te przeznaczone będą głównie na budowę nowych bloków, modernizacje majątku jednostek Grupy oraz zakup maszyn i urządzeń" - podano w sprawozdaniu.

W I kwartale 2017 r. produkcja z węgla brunatnego wyniosła 10,60 TWh.

"To efekt mniejszego obciążenia remontowego, związanego z powrotem do pracy bloków modernizowanych w okresie bazowym" - napisała grupa w komunikacie prasowym.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 2,82 TWh i spadła o 7 proc. rdr ze względu na - jak podano - remont bloku 3 w Elektrowni Opole.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 7 proc. rdr osiągając wartość 0,32 TWh. O 19 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale wyniósł 0,95 TWh.

"Jest to efekt oddania do użytku nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów, przekazanego do eksploatacji w styczniu 2017 r." - napisano w komunikacie.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 8,96 TWh i był o 4 proc. wyższy w stosunku do okresu bazowego.

PGE spodziewa się w '17 rdr spadku EBITDA w Energetyce Konwencjonalnej i Odnawialnej

Polska Grupa Energetyczna w 2017 roku spodziewa się spadku rdr raportowanego wskaźnika EBITDA w segmencie Energetyki Konwencjonalnej i Energetyki Odnawialnej - podała grupa w prezentacji wynikowej. Z kolei wzrostu EBITDA spodziewa się w Segmencie Obrót.

EBITDA w Energetyce Konwencjonalnej w 2016 roku wyniosła 4,182 mld zł, w Energetyce Odnawialnej 365 mln zł, w Obrocie 500 mln zł, a w Dystrybucji 2,23 mld zł.

W zakresie segmentu Dystrybucji grupa oczekuje, że wskaźnik EBITDA pozostanie stabilny.

Jako główne przesłanki do spodziewanego spadku EBITDA w Energetyce Konwencjonalnej, grupa wymienia m. in. zmianę modelu handlu, zakończenie rozliczeń rekompensat KDT, a także zakończenie historycznych sporów sądowych (wpływ na wynik EBITDA I kw. i całego 2017 roku w wys. ok. 75 mln zł).

Ponadto PGE wskazuje na korektę roczną za 2016 rok do końca lipca, korektę końcową do końca sierpnia, a także normalizację wolumenów produkcji z węgla brunatnego po zakończeniu remontów w Bełchatowie.

Jak podano, alokacja darmowych uprawnień CO2 na poziomie ok. 15 mln ton w porównaniu do ok. 20 mln ton w 2016 roku implikuje spadek całkowitego kosztu z tego tytułu ze względu na niższe ceny uprawnień.

Grupa podała, że zrealizowała średnioroczną cenę hurtową energii na poziomie 163-165 zł/MWh.

PGE zwraca w prezentacji uwagę także na "płaskie" ceny węgla na 2017 roku w efekcie ścieżek cenowych w umowach oraz zakontraktowanych wolumenów.

W zakresie segmentu Obrót PGE spodziewa się stabilizacji sytuacji na rynku, która - jak podano - "będzie miała pozytywny wpływ na wynik". Grupa dodała też, że zmienność cen zielonych certyfikatów zwiększa ryzyko, ale tymczasowo podnosi marże.

Zarząd PGE rekomenduje zawieszenie wypłaty dywidendy

Zarząd PGE rekomenduje zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018. Po 2018 roku zarząd chce rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych.

Zarząd PGE wystąpił do walnego zgromadzenie z propozycją przeznaczenia całego zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 1,598 mld zł na kapitał zapasowy.

"Wobec konieczności finansowania ambitnego programu rozwoju, mając na względzie ograniczenie wzrostu poziomu zadłużenia, zarząd spółki rekomenduje zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018" - napisano w komunikacie.

"Po tym okresie zarząd spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych" - dodano.

PGE w sierpniu 2015 r. przyjęła politykę dywidendową, która zakładała, że zarząd spółki będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Z zysku za 2015 rok spółka wypłaciła w formie dywidendy 467,4 mln zł, co dało 0,25 zł dywidendy na akcję. Zarząd rekomendował wcześniej wypłatę wyższej dywidendy i przeznaczenie na nią 1,72 mld zł, czyli 0,92 zł na akcję.

Grupa podtrzymała w czwartek, że wypłata każdej dywidendy będzie uzależniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Krzysztof

Sponsorują stadiony, to i kasy nie mają. Po jaki wuj znanej firmie energetycznej reklama? Albo kopalni miedzi i srebra?
Odpowiedzialnych za takie szastanie forsą powinni za to odpowiedzieć.

! Odpowiedz
0 1 ~Mi_

Kupiłem wczoraj shorty na pge i jest dobrze

! Odpowiedz
0 1 ~autor

A może tak komisję śledczą dla misi z Pisu tym razem.
Prześwietlić transakcje na akcjach a w szczególności na shortach.

! Odpowiedz
1 2 ~Mariuszucobra

Witam będzie 9zł kto obsawiał spadki zarobi .Pozdrawiam wszystkich.

! Odpowiedz
0 11 ~Dario

Czy w tym kraju funkcjonuje KNF ?
Co robi zarząd GPW ?
Przecież to był jawny przekręt - posługiwanie się informacjami niejawnymi.
KTO ZAROBIŁ 5% W JEDEN DZIEŃ ?
Przecież giełda to wie !
Co robi prokuratura naszego wspaniałego wszechmocnego ministra Ziobry?

! Odpowiedz
0 7 ~KIMDZONGTUSK

tylko kretyn nie widzi w tym insajdu i manipulacji ; kto np. wczoraj wziął na =5% grubo pozycji S ?

! Odpowiedz
4 3 ~Le

Utrzymywanie wysokich cen energii i paliw przy niskich cenach ropy ,gazu i węgla przynosi efekty,a płacimy my wszyscy w zawyżonych cenach prądu .. których się nie obniża chociaż powinno i 500 + już wraca do budżetu z nawiązką..

! Odpowiedz
6 8 ~Kamil

No i co z tego dla akcjonariuszy, jak przez najbliższe lata ma nie być dywidendy?

! Odpowiedz
1 5 ~asas

Co was tak kręci ta głupia dywidenda ?

! Odpowiedz
0 1 ~krecikwtaborecik odpowiada ~asas

mnie kręci

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
PGE -4,43% 7,63
2019-08-16 17:02:47
WIG -0,73% 55 227,60
2019-08-16 17:05:00
WIG20 -0,69% 2 064,12
2019-08-16 17:15:00
WIG30 -0,84% 2 365,71
2019-08-16 17:05:00
MWIG40 -0,97% 3 756,24
2019-08-16 17:04:30
DAX 1,31% 11 562,74
2019-08-16 17:37:00
NASDAQ 1,67% 7 895,99
2019-08-16 22:03:00
SP500 1,44% 2 888,68
2019-08-16 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.