0,7100 zł
-7,79% -0,0600 zł
Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice SA (ZRE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_III_kwartal_2019_11_29__(002).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 791 23 326 5 986 5 484
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 851 1 328 662 312
III. Zysk ( strat) brutto 2 162 1 113 502 262
IV. Zysk ( strata) netto okresu 1 969 2 214 457 521
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 718 875 1 095 206
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 091 -157 253 -37
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 152 -731 -1 428 -172
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -343 -14 -80 -3
IX. Aktywa, razem 24 518 26 223 5 606 6 139
X. Zobowiązania razem 18 668 26 665 4 268 6 243
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 076 4 212 2 075 986
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 592 22 453 2 193 5 257
XIII. Kapitał własny 5 851 -442 1 316 -103
XIV. Kapitał zakładowy 5 744 4 361 1 313 1 021
XV. Liczba akcji ( w szt.) 11 477 089 8 722 500 11 477 089 8 722 500
XVI. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,17 0,25 0,04 0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł. /EUR) 0,17 0,25 0,04 0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł. /EUR) 0,51 -0,05 0,11 -0,01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 0,51 -0,05 0,11 -0,01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0 0 0 0
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 791 23 326 5 986 5 484
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 851 1 279 662 301
XXIII. Zysk ( strat) brutto 2 163 1 064 502 250
XXIV. Zysk ( strata) netto okresu 2 063 2 263 479 532
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 719 885 1 095 208
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 091 -162 253 -38
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 153 -733 -1 428 -172
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -343 -10 -80 -2
XXIX. Aktywa, razem 24 519 26 347 5 606 6 168
XXX. Zobowiązania razem 18 668 23 029 4 268 5 392
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 5 587 4 212 1 277 986
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 081 18 818 2 991 4 406
XXXIII. Kapitał własny 5 851 3 317 1 338 777
XXXIV. Kapitał zakładowy 5 739 4 361 1 312 1 021
XXXV. Liczba akcji ( w szt.) 11 477 089 8 722 500 11 477 089 8 722 500
XXXVI. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 0,18 0,26 0,04 0,06
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł. /EUR) 0,18 0,26 0,04 0,06
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR) 0,51 0,38 0,12 0,09
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 0,51 0,38 0,12 0,09
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł./EUR) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT_III_kwartał_2019_11_29_ (002).pdfRAPORT_III_kwartał_2019_11_29_ (002).pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Krzysztof Kosiorek- Sobolewski Prezes Zarządu
2019-11-29 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.