REKLAMA

Walne zgromadzenie Grupy Lotos zgodziło się na połączenie spółki z PKN Orlen

2022-07-20 12:32, akt.2022-07-20 12:59
publikacja
2022-07-20 12:32
aktualizacja
2022-07-20 12:59

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos zgodziło się na połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego jej majątku na Orlen w zamian za akcje nowej emisji - poinformował prowadzący obrady Radosław Kwaśnicki.

Walne zgromadzenie Grupy Lotos zgodziło się na połączenie spółki z PKN Orlen
Walne zgromadzenie Grupy Lotos zgodziło się na połączenie spółki z PKN Orlen
/ FORUM

Za podjęciem uchwały o połączeniu oddano 150.784.838 głosów, co stanowi 98,9 proc. obecnych na walnym zgromadzeniu. Zgodnie ze statutem Lotosu, do podjęcia uchwały wymagana była zgoda co najmniej 80 proc. głosów uczestniczących w zgromadzeniu.

Zgodę na połączenie muszą jeszcze wyrazić akcjonariusze PKN Orlen. Walne zgromadzenie płockiego koncernu w tej sprawie odbędzie się w czwartek, 21 lipca.

W związku z połączeniem PKN Orlen wyemituje 198.738.864 akcji serii E. Zgodnie z przegłosowanym parytetem za jedną akcję Lotosu każdemu z jej posiadaczy zostanie przyznane 1,075 akcji emisji połączeniowej Orlenu.

We wtorek na połączenie Lotosu i PKN Orlen zgodził się rząd. W wyniku fuzji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Jak podano, połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

W przyszłości, dzięki konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego, ma powstać koncern multienergetyczny, z wiodącą rolą PKN Orlen, który stanie się największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej.

"Skoncentrujemy się na dalszej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, by zapewnić niezależność energetyczną nie tylko Polski, ale całego regionu, w którym aktywnie działamy. Priorytet nadal będzie zapewnienie stabilności dostaw surowców i paliw, z naciskiem na działania sukcesywnie ograniczające ich emisyjność. Tu ważną rolę może odegrać Lotos, bo ma ogromny potencjał, by poprzez badania i współpracę z gdańskim środowiskiem naukowym, rozwijać projekty z zakresu paliw alternatywnych, w tym wodoru, a także elektromobilności" - powiedział PAP prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos oraz Skarb Państwa podpisały w środę porozumienie w związku z połączeniem obu koncernów.

Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji dotyczące realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie ropy naftowej oraz paliw ciekłych (tradycyjnych) oraz kontynuacji polityki zatrudnienia w stosunku do pracowników grupy kapitałowej Grupy Lotos, którzy po połączeniu staną się pracownikami grupy kapitałowej Orlen, a także zobowiązanie Orlenu do kontynuacji kluczowych inwestycji realizowanych przez Grupę Lotos przed połączeniem, wskazanych w Porozumieniu.

Strony porozumienia przewidują, że po połączeniu PKN Orlen z Grupą Lotos kontynuowane będą kluczowe inwestycje Lotosu. Orlen zadeklarował, że niezwłocznie po połączeniu dokona weryfikacji warunków kontynuowania tych inwestycji.

Połączony koncern postawi na dywersyfikację prowadzonej działalności - w perspektywie 2030 r. może stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw wyzwaniom transformacji, firma będzie inwestować znaczne środki w rozwój technologii recyklingu tworzyw sztucznych.

"Petrochemia to kolejny filar działalności Grupy Orlen, w oparciu o który zbudujemy przyszłość koncernu. Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos to dla rafinerii w Gdańsku gwarancja uzyskania nowych szans rozwojowych. Realizacja strategicznych projektów oznacza z kolei dla całej Grupy Orlen umocnienie pozycji na europejskim rynku petrochemicznym" - powiedział Daniel Obajtek.

Kolejnym obszarem strategicznego rozwoju ma być energetyka i realizacja inwestycji w nisko- i zeroemisyjną energetykę. Połączony koncern ma stać się liderem w obszarze energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej energetyki gazowej.

Połączony podmiot ma również posiadać skalę i środki umożliwiające rozwój najbardziej innowacyjnych obszarów, takich jak np. wykorzystanie wodoru.

Plan połączenia spółek został uzgodniony i zawarty w czerwcu. Parytet wymiany akcji zakłada, że za każdą akcję Lotosu akcjonariusze otrzymają 1,075 nowych akcji Orlenu.

W czerwcu Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos i zatwierdziła zaproponowanych przez PKN Orlen nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych.

PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos w lipcu 2020 r. Jak podawano, połączenie może dojść do skutku pod warunkiem wykonania określonych środków zaradczych, w tym wydzielenia części aktywów Lotosu na rzecz zewnętrznych partnerów. PKN Orlen przedstawił partnerów do realizacji środków zaradczych w związku z fuzją z Grupą Lotos w styczniu 2022 r.

Saudi Arabian Oil Company został wybrany jako partner do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw lotniczych. Cena za 30 proc. udziałów w Lotos Asfalt wyniesie ok. 1,15 mld zł oraz element zmienny zależny m.in. od wysokości długu, a cena sprzedaży udziałów w spółce hurtowej Lotos SPV 1 ok. 1 mld zł oraz element zmienny.

Węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski za kwotę 610 mln USD, a PKN Orlen 185 stacji z portfolio Grupy MOL na terenie Węgier oraz Słowacji.

W obszarze rynku logistyki paliw oraz rynku asfaltu Grupa Lotos zawarła z Unimot Investments przedwstępne umowy. Umowy obejmują m.in. zbycie 100 proc. akcji w Lotos Terminale. Z kolei w obszarze rynku biopaliw w procesie przejęcia Lotosu zawarta została przedwstępna umowa zbycia 100 proc. udziałów w Lotos Biopaliwa na rzecz Rossi Biofuel. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Fuzja Orlenu i Lotosu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki