REKLAMA

W Sejmie m.in. o prawie karnym i zakazie sprzedaży ziemi

2016-03-10 04:31
publikacja
2016-03-10 04:31
fot. Krystian Maj / FORUM

Dzisiaj drugi dzień posiedzenia Sejmu. W porządku obrad m.in. informacja ministra sprawiedliwości o skutkach reformy procesu karnego, złożona przez Prawo i Sprawiedliwość.

W dalszej części debata nad rządową nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, która nakazuje sądowi podjęcie inicjatywy dowodowej w razie wystąpienia możliwości wydania wyroku rażąco niesprawiedliwego oraz poselski projekt zmiany Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego przywracający stosowanie dozoru stacjonarnego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności.

Posłowie rozpatrzą też w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu na 5 lat sprzedaży ziemi rolnej pozostającej w zasobach Skarbu Państwa. Projekt zakłada, że podstawowym sposobem zagospodarowania tych gruntów będzie dzierżawa. Zakaz sprzedaży nie obejmie nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 hektara. Nabywcami ziemi rolnej będą mogli być tylko rolnicy indywidualni.

Przyjęte zasady obrotu nieruchomościami rolnymi nie będą dotyczyć nabywania ziemi w wyniku dziedziczenia. Kupno ziemi będzie trwale połączone z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat. Zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego terminu będzie mógł wydać sąd.

W dalszej części posiedzenia Izba wysłucha sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za 2014 rok oraz sprawozdania rządu z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, również w 2014 r.

IAR/D.Zaczek/łp

Źródło:IAR
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~chorePRAWO
Prawo w POlsce jest chore i niesprawiedliwe.......ILE WŁADZY TYLE ODPOWIEDZIALNOŚCI - KARNEJ !!! ....a jest odwrotnie..!!!

Powiązane: Rolnictwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki