REKLAMA

Vestor DM traci licencję. KNF sięgnął po najwyższy wymiar kary

2019-09-24 16:02
publikacja
2019-09-24 16:02

Vestor Dom Maklerski traci licencję i będzie musiał zapłacić 1,7 mln zł kary - wynika z komunikatu KNF. Zarząd Vestora miał dopuścić się rażących nieprawidłowości przy przeprowadzaniu emisji obligacji FAS Polska.

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

W dniu 24 września 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego w związku z naruszeniami, jakich dopuścił się Vestor Dom Maklerski SA podjęła jednogłośnie decyzję o: 

  • cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
  • ustaleniu terminu dwóch miesięcy na zakończenie działalności,
  • nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 1,7 miliona złotych.

Naruszenia były związane z prowadzeniem przez Vestor w latach 2016-2017 usługi oferowania instrumentów finansowych.

- W szczególności dotyczyło to oferowania przez Dom Maklerski, ze świadomością zamieszczenia w warunkach emisji obligacji emitowanych przez FAS Polska sp. z o.o. (następnie przekształcony w FAS Polska SA, dalej FAS), nieprawdziwych informacji dotyczących zobowiązań przeterminowanych. Wynikiem działania Domu Maklerskiego było prowadzenie ofert obligacji z naruszeniem przepisów ustawy o obligacjach a jednocześnie Vestor nie zapewnił prawidłowo działającego systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, w związku z czym podmiot naruszył obowiązek firmy inwestycyjnej działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu - tłumaczy KNF.

Konflikt interesów i maksymalna kara

Ponadto Komisja stwierdziła, że Vestor nie zapewnił skutecznie działającego systemu zarządzania konfliktem interesów. - Działając w warunkach istniejącego konfliktu interesów, Vestor zawierał kolejne umowy o oferowanie obligacji FAS pomimo świadomości co do niemożności terminowego spłacania zobowiązań przez emitenta oraz występowania zobowiązań przeterminowanych, a jednocześnie działanie takie służyło realizacji interesów osobistych członków zarządu Vestor. Komisja jako szczególnie naganną oceniła okoliczność, że powyższe działania Domu Maklerskiego odbywały się za wiedzą i z inicjatywy osób wchodzących w skład zarządu Vestor, stanowiących jednocześnie skład zarządu emitenta oraz powiązanych z nim kapitałowo. Działanie takie stało w sprzeczności z regulacjami dotyczącymi konfliktu interesów, obowiązującymi Dom Maklerski i członków jego zarządu - czytamy w komunikacie.

 W opinii Komisji Vestor, w świetle stwierdzonych naruszeń, nie powinien dalej posiadać zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. - W związku ze stwierdzonymi naruszeniami oraz towarzyszącym im szczególnie obciążającym okolicznościom, tj. postawą członków zarządu podmiotu, Komisja uznała za uzasadnione zastosowanie najbardziej surowej sankcji. Komisja wskazuje w ten sposób na szczególnie naganne wykorzystywanie zaufania inwestorów oraz klientów firmy inwestycyjnej dla własnych, osobistych celów, co godzi zarówno w interesy osób bezpośrednio zainteresowanych, jak również w zaufanie do rynku kapitałowego i jego uczestników - informuje KNF. 

Jednocześnie Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary pieniężnej możliwy do zastosowania przez Komisję w niniejszej sprawie wynosił 1 747 tys. zł.


Co z klientami?

Cofnięcie licencji niesie za sobą realne skutki nie tylko dla domu maklerskiego, ale także i dla jego klientów. W komunikacie KNF wylicza, że:

  • w związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, od chwili doręczenia decyzji Vestor ma obowiązek zakończenia działalności maklerskiej w terminie dwóch miesięcy,
  • w ciągu powyższych dwóch miesięcy Vestor może podejmować wyłącznie działania zmierzające do zakończenia działalności, w tym powinien niezwłocznie wypowiedzieć umowy dotyczące świadczenia usług maklerskich, jak również wszelkich innych umów związanych z wcześniejszym statusem Vestor jako firmy inwestycyjnej,
  • w przypadku, gdy klienci Vestor nie podejmą decyzji co do aktywów, które Vestor przechowuje, rejestruje lub ewidencjonuje, w związku z działalnością maklerską w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, KNF będzie uprawniona do wszczęcia postępowania i podjęcia decyzji o przeniesieniu tych aktywów do innej firmy inwestycyjnej, która wyrazi na to zgodę.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwsze cofnięcie licencji domowi maklerskiemu w ostatnim czasie. W listopadzie 2018 roku KNF cofnęła spółce Polski Dom Maklerski SA zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożyła na nią karę pieniężną w wysokości 2,5 mln zł. To efekt udziału PDM w aferze GetBacku. W lutym klienci PDM trafili do Santandera.

Adam Torchała

Źródło:
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (3)

dodaj komentarz
tomm33
Te pętaki dzwoniły do mnie w sprawie Legimi, zero etyki zawodowej 20 letni strzęp dzwoni w środę 'panie trzeba sie decydować bo zapisy tylko do piątku'. No i widać jakie to gorące inwestycje wciskali
marianpazdzioch
Ukradniesz auto za kilkanascie tys. to będziesz tułał się po kryminałach. A tutaj pogrozili paluszkiem, upomnieli się o dolę skarbu państwa i jest OK. Polska 2019.
knf
KNF powinien odebrać sobie licencję na nadzór nad rynkiem kapitałowym i dopuszczenie do debiutu giełdowego spółki GETBACK, co do której były wątpliwości odnośnie rzetelności raportowanych danych finansowych, co więcej powiązanej z podmiotem, który pozostaje w sporze prawnym ze Skarbem Państwa na kwotę ponad 1 mld zł.

KNF odbierając
KNF powinien odebrać sobie licencję na nadzór nad rynkiem kapitałowym i dopuszczenie do debiutu giełdowego spółki GETBACK, co do której były wątpliwości odnośnie rzetelności raportowanych danych finansowych, co więcej powiązanej z podmiotem, który pozostaje w sporze prawnym ze Skarbem Państwa na kwotę ponad 1 mld zł.

KNF odbierając Abris prawo głosu z akcji, zadziałał prewencyjnie i zdusił aferę w zarodku - KNF miał obawy co do możliwości i intencji działalności Fm Bank.

Co się odwlecze, to nie uciecze, nie wyszło z Fm Bank wyszło z GetBack. Ze spółki wyparowało 2 mld, posadzili płotki za drobne miliony i gotowe - zaufanie do rynku kapitałowego odzyskanie!

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki