REKLAMA

Festiwal kar od KNF-u

2019-09-24 16:24
publikacja
2019-09-24 16:24

Nie tylko Vestorowi oberwało się we wtorek od KNF-u. Komunikat z posiedzenia Komisji to długa lista kar ze sporym udziałem spółek giełdowych. 

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

Zdecydowanie najważniejszym punktem wtorkowego komunikatu po posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego było cofnięcie licencji domowi maklerskiemu Vestor. Zarząd Vestora miał dopuścić się rażących nieprawidłowości przy przeprowadzaniu emisji obligacji FAS Polska. Sprawę szerzej opisujemy w osobnym artykule. To nie była jednak jedyna kara nałożona tego dnia przez KNF. W sumie było ich aż siedem.

Interes będzie też musiał zwinąć Jax Pay sp. z o.o., któremu KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Komisja ustaliła, że Jax Pay nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych, w szczególności przez posiadanie systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej odpowiedniego do rodzaju, skali i stopnia złożoności świadczonych usług płatniczych, a osoby, które pośrednio posiadają znaczny pakiet udziałów w tej krajowej instytucji płatniczej, nie dają rękojmi ostrożnego i stabilnego nią zarządzania.

Wyrzucenie z giełdy i kara za Fachowców

Kary posypały się także na spółki giełdowe. Wilbo SA zostanie wyrzucone z giełdy i będzie zmuszone do zapłaty 0,5 mln zł kary. Spółka nie opublikowała raportu okresowego za I półrocze 2017 r., III kwartał 2017 r., rocznego za 2017 r., I kwartał 2018 r., I półrocze 2018 r., III kwartał 2018 r. oraz raportu rocznego za 2018 r, tj. łącznie siedmiu raportów okresowych. Wykluczenie papierów wartościowych Wilbo SA nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja KNF o jej ukaraniu stanie się ostateczna.

Łącznie 1,26 mln zł kary zapłacić będzie musiała firma Nextfield Investments Limited z siedzibą w Nikozji. Nie dopełniła ona obowiązku informowania o zakupie i sprzedaży akcji spółki Fachowcy.pl. Nieprawidłowości ciągnęły się przez lata 2014-2017, w pewnym momencie zaś Nextfield posiadał nawet ponad 33 proc. akcji spółki. Warto dodać, że sami Fachowcy złożyli w maju wniosek o ogłoszenie upadłości.

Prezes Dropu z karą

W komunikacie znalazło się także miejsce dla innej pogrążonej w problemach spółki z GPW. Komisja jednogłośnie nałożyła na Zbigniewa Chwedoruka karę pieniężną w wysokości 90 tysięcy złotych za naruszenie przez spółkę Drop S.A. art. 56 ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 154 ustawy obrocie instrumentami finansowymi, tj. nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej 25 stycznia 2017 r.

To konsekwencja wydania 18 grudnia 2018 r. decyzji nakładającej karę pieniężną w wysokości 400 000 złotych na Drop S.A. Spółka nie wykonała obowiązku informacyjnego, nie przekazując do publicznej wiadomości informacji dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną Drop sp. z o.o. Teraz kara w końcu objęła prezesa.

- Informacja o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Drop sp. z o.o. była dla akcjonariuszy informacją istotną. Znaczna część działalności operacyjnej grupy kapitałowej skupiała się na działalności spółki zależnej. Spółka ta w 2016 r. wygenerowała 99,9% przychodu grupy kapitałowej. Wskutek zawieszenia działalności spółki zależnej grupa kapitałowa de facto zawiesiła prowadzenie dotychczasowej działalności operacyjnej w istotnym zakresie. W czasie naruszenia Zbigniew Chwedoruk był jedynym członkiem zarządu Drop sp. z o.o. i to on podjął uchwałę o zawieszeniu działalności gospodarczej tej spółki. Jednocześnie w tym okresie pełnił funkcję prezesa zarządu Drop SA - tłumaczy KNF.

Kary dla Forum TFI oraz PZU

Także PZU SA otrzymało karę pieniężną w wysokości 400 tysięcy złotych za naruszenie art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w wypłacie odszkodowania. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2014-2016 r. Zakład ubezpieczeń wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

Komisja jednogłośnie nałożyła na Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Krakowie karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych za naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W toku likwidacji funduszu Mrówka Capital FIZ w Likwidacji – przeprowadzanej przez Forum TFI SA jako likwidatora funduszu, doszło do niezgodnego z prawem przeniesienia na uczestnika Mrówka Capital FIZ w Likwidacji aktywów tego funduszu w miejsce obligatoryjnego świadczenia pieniężnego (zastosowano instytucję datio in solutum).

AT

Źródło:
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (6)

dodaj komentarz
antek10
W przypadku PZU powinni karać prezesów i ludzi za to odpowiedzialnych a nie firmę ktora zarabia miliardy i tego wogole nie odczuje.
linquist
Prawo tworzone na złodziei. Od lat nie można pozbyć się z Hawe Pawła Paluchowskiego, spółka wycofane z giełdy, akcje nie wiadomo gdzie. To ma być prawo KNF ?
nowerozdanie
kary za niskie to raz,te pieniądze powinny pójść do akcjonariuszy
ps. ciekawe co knf zrobi takiemu peixinowi?
gwito1
No to się szykują niezłe premie w KNF
saintclair
Dlaczego kary mają płacić spółki czyli udziałowcy, a w szczególności drobni udziałowcy.
A nie zarządzający tymi spółkami?????????????????
Państwo Prawa i Niesprawiedliwości?
znawca_inwestor
Oni są wściekli z powodu afery Marka Ch.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki