REKLAMA

VIVID GAMES S.A.: Wcześniejsza spłata rat układowych przewidzianych do spłaty w 2021 roku.

2021-05-04 22:12
publikacja
2021-05-04 22:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 18 / 2021 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Wcześniejsza spłata rat układowych przewidzianych do spłaty w 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 56/2020, niniejszym informuje, że w dniu 4 maja 2021 Emitent podjął decyzję o dokonaniu przedterminowej spłaty trzeciej, czwartej i piątej raty wynikających z zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2020 układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dotyczącym Spółki.
Raty kapitałowe wraz z wynikającymi z układu odsetkami zostaną wypłacone obligatariuszom obligacji serii A w dniu 19 maja 2021. W wyniku płatności Emitent spłaci wszystkie raty przewidziane w układzie na rok 2021, w tym cztery raty przed pierwotnym terminem.
Dokonanie wcześniejszej spłaty kolejnych rat układowych nie powoduje zmiany terminu płatności pozostałych rat układowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-4ce59f8e-7fff-3f9e-8c5c-419e85d3cf24"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">The
Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as:
"Company", "Issuer"), with reference to the current report of ESPI No.
56/2020, hereby informs that on May 4, 2021, the Issuer decided to make
an early repayment of the third, fourth and fifth installments resulting
from the arrangement in accelerated arrangement proceedings regarding
the Company, approved on November 5, 2020.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-4ce59f8e-7fff-3f9e-8c5c-419e85d3cf24"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Capital
installments with the resulting interest will be paid to the bondholders
of series A bonds on May 19, 2021. As a result of the payment, the
Issuer will repay all installments planned for 2021, including four
installments before the original date.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-4ce59f8e-7fff-3f9e-8c5c-419e85d3cf24"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">The
early repayment of subsequent arrangement installments does not change
the payment date of the remaining arrangement installments.</font></span>
</b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-4ce59f8e-7fff-3f9e-8c5c-419e85d3cf24"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Disclaimer:
This English translation has been prepared solely for the convenience of
English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this
translation, certain discrepancies, omissions or approximations may
exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</font></span>
</b>
</p>
<br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Jarosław Wojczakowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki