REKLAMA

106 tys. zł do odliczenia dla małżonków w uldze termomodernizacyjnej

Dominika Florek2021-02-25 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-02-25 06:00
106 tys. zł do odliczenia dla małżonków w uldze termomodernizacyjnej
106 tys. zł do odliczenia dla małżonków w uldze termomodernizacyjnej
fot. Diyana Dimitrova / / Shutterstock

Montaż fotowoltaiki nie musi kosztować majątku. Warto jest wiedzieć, z jakich ulg oraz dofinansowań można skorzystać w czasie instalacji paneli słonecznych, wymiany kotła lub stolarki okiennej. Podczas Dnia fotowoltaiki zorganizowanego przez Bankier.pl 18 lutego mówiliśmy m.in. o rewolucji w fotowoltaice. Sprawdzamy, jak zmniejszyć wydatki i skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i rozlicza się z fiskusem korzystając z:

 • podatku według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.),
 • według 19 proc. stawki podatku,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

"Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie" – podkreśla resort finansów. Odliczeniu podlegają zarówno materiały budowlane, urządzenia, jak i usługi niezbędne podczas montażu.

Jak można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Podatnicy muszą złożyć specjalny załącznik PIT/O. "Nie jest to samodzielny formularz podatkowy" – podkreśla Ewelina Czechowicz, prawnik PIT.pl. Druk PIT/O należy złożyć z deklaracją PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS lub PIT-37. Więcej na temat rozliczenia PIT/O pisała Iwona Maczalska w artykule "Ulga termomodernizacyjna w Twój e-PIT 2020".

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

W katalogu wydatków, które podlegają odliczeniu (określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489)) wymienione zostały następujące materiały budowlane oraz urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100),
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Oprócz materiałów budowlanych oraz urządzeń podatnicy w ramach ulgi termomodernizacyjnej mogą odliczyć szereg usług:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 • montaż pompy ciepła,
 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Wymienione w rozporządzeniu wydatki materiały budowlane, urządzenia oraz usługi mogą być odliczone jeżeli spełnią kilka warunków. Po pierwsze wydatki muszą dotyczyć przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek."W przeciwnym wypadku ulgę należy zwrócić. Aby to zrobić, w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym upłynął trzyletni okres, podatnik dolicza do dochodu kwoty uprzednio odliczone" – czytamy w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Drugim warunkiem jest udokumentowanie fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku zakupu. "W przypadku gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z tym podatkiem, o ile podatek od towarów i usług nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług" – podaje resort finansów.

Odliczeniu podlegają tylko te koszty, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Właściciele domów nie mogą odliczyć wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ulga termomodernizacyjna 2021 – limit

Oprócz wymienionych wyżej warunków oraz zamkniętego katalogu wydatków, które można odliczyć, ulga termomodernizacyjna przewiduje limit w stosowaniu. Właściciel budynku może maksymalnie odliczyć koszty na kwotę 53 tys. zł. W przypadku gdy właścicielami domu są małżonkowie, mogą odliczyć 106 tys. zł, po 53 tys. zł każdy z nich.

Co w sytuacji, gdy kwota odliczenia przewyższa roczny dochód podatnika? Ustawodawca przygotował rozwiązanie – pozostałą część do odliczenia można rozłożyć. Maksymalnie na okres nie dłuższy niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży określony na fakturze VAT. W przypadku braku informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień w którym wystawiono fakturę.

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (4)

dodaj komentarz
kicaj83
Dlaczego i u Was, i tam gdzie piszą o różnych ulgach zazwyczaj pomija się takie smaczki jak poniżej? To nie jest oczywiste, a wpływa na obliczenie całkowitego zwrotu z inwestcji.

"Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
Dlaczego i u Was, i tam gdzie piszą o różnych ulgach zazwyczaj pomija się takie smaczki jak poniżej? To nie jest oczywiste, a wpływa na obliczenie całkowitego zwrotu z inwestcji.

"Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot."

Dodatkowo zwrot maksymalnie do wysokości zaliczek na podatek dochodowy.
tytush
Gwarancja dozywotnia ze program nie wypali bo bo bogaci juz to maja a biedota i ludzie bez dochodu jest duzo liczniejsza to nie ma z czego odliczac
wieszacz_pisiakow
To weź się ciulu do roboty.

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2020

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki