REKLAMA

UKNF: w 2021 r. przychody TFI mogą być niższe ze względu na dalsze obniżanie opłat

2021-05-26 16:46
publikacja
2021-05-26 16:46
UKNF: w 2021 r. przychody TFI mogą być niższe ze względu na dalsze obniżanie opłat
UKNF: w 2021 r. przychody TFI mogą być niższe ze względu na dalsze obniżanie opłat
fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

W 2021 r. przychody TFI mogą być niższe ze względu na dalsze obniżanie wynagrodzenia stałego funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych FIO - napisano w raporcie UKNF dotyczącym sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2020 r. Jak podano, w 2020 r. przychody branży spadły o 3 proc. rdr

"W 2021 roku można oczekiwać stabilniejszej sytuacji na rynku funduszy niż w roku poprzednim. Spodziewany jest też dalszy wzrost wartości aktywów netto SFIO w związku z ostatnim etapem wdrażania PPK. Jednak w związku z wymaganym przepisami prawa dalszym obniżaniem stawek wynagrodzenia stałego FIO i SFIO w 2021 roku, możliwe jest zmniejszenie przychodów uzyskiwanych przez towarzystwa w 2021 roku. Sytuacja kapitałowa towarzystw powinna pozostać stabilna w związku z utrzymywanym w sektorze TFI poziomem nadwyżek kapitału ponad wymóg" - napisano w raporcie.

W raporcie wskazano, że dodatkowo w 2021 roku wpływ na wycenę wartości aktywów funduszy, w szczególności inwestujących w obligacje korporacyjne, może mieć zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, zakładająca ograniczenie stosowania metod wyceny według skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej na rzecz wartości godziwej.

"Na obecnym etapie wdrożenia zmiany przepisów nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy wyceny aktywów funduszy według nowej metodologii przyjmą wyższe czy niższe wartości w porównaniu do wycen według dotychczasowych zasad" - dodano.

Zwrócono uwagę, że po wzrostach wartości aktywów w 2019 roku, pierwsze miesiące 2020 roku, w związku z pandemią wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, przyniosły znaczne odpływy środków z funduszy, w szczególności z funduszy dłużnych, które w roku poprzednim zyskiwały nowe środki jako alternatywa lokowania oszczędności przy niskim oprocentowaniu lokat bankowych.

"Jednak mimo, że skala odpływu środków w marcu 2020 roku była znaczna, a negatywne nastroje na rynku funduszy utrzymywały się jeszcze w kwietniu 2020 roku, to w kolejnych miesiącach funduszom udało się w znacznym stopniu odzyskać środki klientów. Nowe środki napływały głównie do SFIO utworzonych w ramach PPK oraz funduszy mieszanych. Ujemne nabycia netto charakteryzowały natomiast fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze dłużne w ramach FIO i SFIO" - napisano.

Jak podano spadek wartości zarządzanych aktywów skutkował zmniejszeniem sumy przychodów ogółem towarzystw. Była ona o 3 proc. niższa w porównaniu do poziomu z 2019 roku. Podobnie jak w roku poprzednim, do obniżenia przychodów przyczyniło się również wymagane przepisami prawa obniżenie stawek wynagrodzenia stałego za zarządzanie FIO i SFIO, w związku obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku stawką maksymalną na poziomie 3 proc.

Od 2021 r. maksymalna stawka wynosi 2,5 proc., a od 2022 r. ma ona wynosić 2 proc.

"Przewidziane na następne lata kolejne etapy obniżania stawki maksymalnej będą prawdopodobnie nadal wpływać na poziom przychodów TFI" - oceniono.

"Ponieważ suma kosztów ogółem poniesionych przez TFI w 2020 roku utrzymywała się na poziomie zbliżonym do roku 2019, niższe były wyniki finansowe towarzystw, których suma w 2020 roku była o 11 proc. niższa niż w roku poprzednim. Jednocześnie nieznacznie pogorszyła się sytuacja kapitałowa towarzystw. W związku ze wzrostem wymogów kapitałowych, zagregowany wskaźnik pokrycia kapitału własnego sektora uległ obniżeniu z poziomu 4,7 do 4,5" - dodano.

Na koniec roku w Polsce zarejestrowanych było 56 TFI, czyli o jedno mniej niż rok wcześniej. Liczba funduszy inwestycyjnych spadła do 737 z 813. Liczby funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) pozostały bez większych zmian na poziomie odpowiednio 47 i 68, zaś fundszy zamkniętych (FIZ) spadła o 77 do 622.

Wartość aktywów netto (WAN) wszystkich funduszy na koniec 2020 r. wyniosła blisko 301 mld zł i była ok. 0,3 proc. niższa niż rok wcześniej.

Aktywa FIO wyniosły 113,1 mld zł i był o 3 proc. wyższe rdr. Stanowiły one 38 proc. wartości wszystkich funduszy. W przypadku SFIO wzrost WAN wyniósł 11 proc. do 57,9 mld zł, co stanowiło na koniec 2020 r. 19 proc. rynku. Aktywa FIZ zmniejszyły się o 7 proc. do 130,1 mld zł, co odpowiada za 43 proc. wszystkich funduszy. (PAP Biznes)

kk/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki