REKLAMA

Trakcja zawarła ugodę z PKP PLK dot. umowy SKM B

2023-12-05 18:28
publikacja
2023-12-05 18:28

Trakcja zawarła ugodę z PKP PLK do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, dotyczącą umowy SKM B - podała spółka w komunikacie.

Trakcja zawarła ugodę z PKP PLK dot. umowy SKM B
Trakcja zawarła ugodę z PKP PLK dot. umowy SKM B
fot. Bartosz Zakrzewski / / Shutterstock

"W dniu dzisiejszym (...) doszło do zawarcia ugody do umowy (...) z 24 lipca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351 Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273,351 oraz 401 ("Umowa SKM B"), co stanowi formalne potwierdzenie kwoty dodatkowego wynagrodzenia w związku z podjęciem przez spółkę pełnej realizacji tego kontraktu" - napisano.

Jak podano, wcześniej Spółka ujęła w budżetach tego kontraktu oszacowane zmienne kwoty wynagrodzenia dotyczące: dodatkowych prac nieuwzględnionych w Umowie SKM B oraz waloryzacji.

Obecnie strony postanowiły o zakończeniu mediacji w tej sprawie podpisaniem ugody pomiędzy stronami w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

"W wykonaniu niniejszej ugody, PKP PLK zapłaci na rzecz spółki kwotę 20.026.410,16 zł netto tytułem kosztów w poniesionych w przedłużonym czasie na ukończenie oraz waloryzacji wynagrodzenia. Natomiast kwota 47.028.498,80 zł netto przyznana tytułem robót dodatkowych, będzie wypłacana Trakcji wraz z postępem realizacji prac, w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności, w terminie określonym w warunkach kontraktu" - napisano.

"Spółka wyraziła zgodę, aby kwota 8.381.306,75 zł naliczona tytułem kar umownych oraz zwrotu kosztów była potrącana w równych kwotach z należnego spółce wynagrodzenia za realizację umowy SKM B przez okres 10 kolejnych miesięcy począwszy od marca 2024 roku" - dodano. 

alk/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki