REKLAMA

TRITON: wyniki finansowe

2021-05-28 17:06
publikacja
2021-05-28 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_GK_TD_SA_za_I_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 3 696 3 941 808 896
II. Wynik brutto ze sprzedaży 822 955 180 217
III. Wynik brutto (778) (666) (170) (151)
IV. Wynik netto (792) (675) (173) (154)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 264) (1 470) (495) (334)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (41) (32) (9) (7)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28) 1 976 (6) 449
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (2 333) 474 (510) 108
IX. Na dzień 31.03.2021 Na dzień 31.12.2020 Na dzień 31.03.2021 Na dzień 31.12.2020
X. Aktywa, razem 98 346 96 460 21 103 20 902
XI. Zobowiązania razem 14 911 12 233 3 200 2 651
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 953 8 316 2 350 1 802
XIII. Kapitał własny 83 435 84 227 17 903 18 251
XIV. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 463 5 517
XV. Liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVI. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,11 13,23 2,81 2,87
XVII. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVIII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,11 13,23 2,81 2,87
XIX. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA 1 kwartał(y) narastająco/ 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco/ 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco/ 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco/ 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
XX. Przychody ze sprzedaży 160 124 35 28
XXI. Wynik brutto ze sprzedaży 160 124 35 28
XXII. Wynik brutto (661) (557) (145) (127)
XXIII. Wynik netto (656) (556) (143) (126)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (975) (1 080) (213) (246)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 798 1 186 175 270
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20) (141) (4) (32)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (197) (35) (43) (8)
XXVIII. Na dzień 31.03.2021 Na dzień 31.12.2020 Na dzień 31.03.2021 Na dzień 31.12.2020
XXIX. Aktywa, razem 82 348 83 178 17 670 18 024
XXX. Zobowiązania razem 1 337 1 511 287 327
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 883 1 035 189 224
XXXII. Kapitał własny 81 011 81 667 17 383 17 697
XXXIII. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 463 5 517
XXXIV. Liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 12,73 12,83 2,73 2,78
XXXVI. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXVII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 12,73 12,83 2,73 2,78
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2021.pdfRaport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2021.pdf Raport kwartalny GK TD SA za I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2021-05-28 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki