REKLAMA

TRITON: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

2020-06-25 16:57
publikacja
2020-06-25 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 5 i § 10 „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” Emitent informuje, że z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji w trybie art. 369 § 4 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 25.06.2020 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji w składzie:

- Cezary Banasiński
- Marek Borzymowski
- Hubert Rozpędek
- Elwir Świętochowski
- Jan Włoch

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. zgodnie z par. 19 ust. 1 Statutu na Przewodniczącego Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji wybrało Pana Marka Borzymowskiego.

Szczegółowe dane osobowe powołanych Członków Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w oddzielnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2020-06-25 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki